Semena a osiva exotických rostlin, zeleniny, bylinek a květin
Zahradnictví specializované na prodej Host

Arecaceae (Arekovité)


Patří mezi jednoděložné rostliny. Znamená to například, že vytvářený stonek netloustne jako u dvouděložných anebo úplně chybí. Tato čeleď je lidově označována jako palmy a je jedinou čeledí řádu arekotvarých. Většinou pochází z tropů nebo subtropů. Nejjižněji rostoucí palmou je Rhopalostylis sapida rostoucí na 44 rovnoběžce na Chatmanových ostrovech a nejseverjněji rostoucí palmou je Chamaerops humilis, který dosahuje 44 rovnoběžky v jižní Francii. Existuje asi 189 rodů a 2361 druhů. Existují tyto podčeledě:

  • Arecoideae
  • Calamoideae
  • Ceroxyloideae
  • Coryphoideae
  • Nypoideae

Najdeme v ní keře, vysoké i nízké stromy a dokonce i liány. Listy se nacházejí pouze na konci ve tvaru chocholu, jsou stálozelené, dlanitého nebo 1x (vzácně 2x) zpeřeného tvaru. Rostliny mohou být jednodorné nebo dvoudorné. Bílé nebo béžové květy jsou většinou jednopohlavné, drobné, tvořící husté laty. Plodem je bobule nebo peckovice (s jedinou peckou). Palmy mají široké využití v zemědělství i průmyslu.

Pro pěstování pro ně většinou platí, že by neměli přijít na přímé slunce, mají rády rozptýlené světlo a rosení. Přesazovat by se měly pouze v případě nutnosti protože jej špatně snášejí a nedoporučuje se je také přenášet na jiné místo (mnohdy stačí o 1m nebo jiné natočení). Jsou pak schopné na dlouhou dobu zastavit růst.

Zdroje:

Mezi rody této čeledě patří:


Acanthophoenix
Acoelorraphe
Actinokentia
Adonidia
Aiphanes
Alloschmidia
Archontophoenix
Areca (Areka)
Asterogyne
Astrocaryum
Attalea
Bactris (Baktris)
Basselinia
Beccariophoenix
Bismarckia
Borassodendron
Borassus (Lontar)
Brahea
Burretiokentia
Butia (Butie)
Calamus (Rotan)
Carpentaria
Carpoxylon
Caryota (Pálicha)
Chamaedorea (Horská palma)
Chamaerops (Žumara)
Chambeyronia
Chelyocarpus
Chrysalidocarpus (Chrysalidokarpus)
Chuniophoenix
Clinostigma
Coccothrinax
Cocos (Kokosovník)
Copernicia (Kopernice)
Cryosophila
Cyphophoenix
Cyrtostachys
Desmoncus (Houžeň)
Dictyosperma
Dypsis
Elaeis (Olejnice)
Eugeissona
Euterpe
Gaussia
Geonoma
Hedyscepe
Hemithrinax
Heterospathe
Howea (Kencie)
Hydriastele
Hyophorbe (Hyoforbe)
Iriartea
Itaya
Johannesteijsmannia
Jubaea
Kentiopsis
Latania
Licuala
Linospadix
Livistona (Livistonie)
Lodoicea (Lodoicea)
Loxococcus
Lytocarium
Manicaria (Manikara)
Masoala
Mauritia (Mauricie)
Metroxylon (Ságovník)
Nannorrhops
Nenga
Nypa (Nypa)
Oncosperma
Orania
Parajubaea
Pelagodoxa
Phoenix (Datlovník)
Phytelephas (Slonovník)
Pinanga
Pritchardia
Pseudophoenix
Ptychosperma
Rhapidophyllum
Rhapis
Rhopaloblaste
Rhopalostylis
Roscheria
Roystonea
Sabal
Salacca (Salak)
Serenoa (Serenoa)
Socratea
Syagrus
Synechanthus
Tahina
Trachycarpus (Žumara)
Trithrinax (Tritrinaxa)
Veitchia
Verschaffeltia
Wallichia
Washingtonia (Washingtonie)
Welfia
Wodyetia
Zombia
(c) Aleš Kyral 2007 - 2016