Semena a osiva exotických rostlin, zeleniny, bylinek a květin

Caryophyllaceae (Hvozdíkovité)


Patří sem asi 100 rodů s přibližně 2500 druhy. Patří mezi jednoleté až vytrvalé byliny. Rostliny v drtivě většině pochází z mírného pásu severní polokoule. Lodyha bývá vidličnatě větvená. Listy nejčastěji vyrůstají protistojně bez palistů nebo křižmostojně. Stejně tak nejčastěji jsou květy oboupohlavné s 5ti okvětními lístky ve vrcholičnatých květenstvích. Plodem bývá tobolka.

Zdroje:

Mezi rody této čeledě patří:


Acanthophyllum
Achyronychia
Agrostemma (Koukol)
Allochrusa
Aloinopsis
Arenaria (Písečnice)
Arthrophytum
Bijlia
Bufonia
Cerastium (Rožec)
Colobanthus
Cucubalus (Nadmutice)
Dianthus (Hvozdík)
Eremogone (Stepnatka)
Gypsophila (Šater)
Haloxylon (Rosilka)
Hereroa
Herniaria (Průtržník)
Holosteum (Plevel)
Honckenya (Kuřinečka)
Illecebrum (Nehtovec)
Ixoca
Lepyrodiclis (Osevnatka)
Lychnis (Kohoutek)
Minuartia (Kuřička)
Moehringia (Mateřka)
Moenchia (Bělička)
Myosoton (Křehkýš)
Namaquanthus
Paronychia (Stříbřenka)
Petrorhagia (Hvozdíček)
Polycarpaea (Mnohoplod)
Polycarpon (Kýlatka)
Sagina (Úrazník)
Saponaria (Mydlice)
Scleranthus (Chmerek)
Silene (Silenka)
Spergula (Kolenec)
Spergularia (Kuřinka)
Stellaria (Ptačinec)
Telephium
Thylacospermum
Vaccaria (Kravinec)
(c) Aleš Kyral 2007 - 2017