Facebook
 
 
 

Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Scheuchzeria palustris (Blatnice bahenní)
Schoenoplectus tabernaemontani (Skřípinec Tabernaemontanův)
Schoenus nigricans (Šášina načernalá)
Scirpoides holoschoenus (Kamýšek obecný)
Scirpus radicans (Skřípina kořenující)
Scirpus sylvaticus (Skřípina lesní)
Securigera varia (Čičorka pestrá)
Sedum acre (Rozchodník ostrý)
Sedum album (Rozchodník bílý)
Sedum alpestre (Rozchodník horský)
Sedum hispanicum (Rozchodník španělský)
Sedum reflexum (Rozchodník skalní)
Sedum rupestre (Rozchodník suchomilný)
Sedum sarmentosum (Rozchodník šlahounovitý)
Sedum sexangulare (Rozchodník šestiřadý)
Sedum spurium (Rozchodník pochybný)
Sedum telephium (Rozchodník nachový)
Sedum villosum (Rozchodník huňatý)
Selaginella helvetica (Vraneček švýcarský)
Sempervivum tectorum (Netřesk střešní)
Senecio inaequidens (Starček úzkolistý)
Senecio jacobaea (Starček přímětník)
Senecio ovatus (Starček vejčitý)
Senecio viscosus (Starček lepkavý)
Senecio vulgaris (Starček obecný)
Sesleria caerulea (Pěchava vápnomilná)
Sideritis montana (Hojník chlumní)
Silene conica (Silenka kuželovitá)
Silene dioica (Silenka dvoudomá)
Silene latifolia (Silenka širolistá)

začátek 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 konec
(c) Aleš Kyral 2007 - 2018