Facebook
 
 
 

Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Trientalis europaea (Sedmikvítek evropský)
Trifolium alpestre (Jetel alpínský)
Trifolium arvense (Jetel rolní)
Trifolium aureum (Jetel zlatý)
Trifolium badium (Jetel hnědý)
Trifolium campestre (Jetel ladní)
Trifolium dubium (Jetel pochybný)
Trifolium fragiferum (Jetel jahodnatý)
Trifolium hybridum (Jetel zvrhlý)
Trifolium incarnatum (Jetel inkarnát)
Trifolium medium (Jetel prostřední)
Trifolium montanum (Jetel horský)
Trifolium ochroleucon (Jetel bledožlutý)
Trifolium pratense (Jetel luční)
Trifolium repens (Jetel plazivý)
Trifolium resupinatum (Jetel zvrácený)
Trifolium rubens (Jetel červenavý)
Triglochin maritima (Bařička přímořská)
Triglochin palustris (Bařička bahenní)
Tripleurospermum inodorum (Heřmánkovec nevonný)
Trollius altissimus (Upolín nejvyšší)
Trollius europaeus (Upolín evropský)
Turgenia latifolia (Štětináč širolistý)
Turritis glabra
Typha angustifolia (Orobinec úzkolistý)
Typha latifolia (Orobinec širolistý)
Urtica dioica (Kopřiva dvoudomá)
Utricularia vulgaris (Bublinatka obecná)
Vaccaria hispanica (Kravinec španělský)
Vaccinium uliginosum (Vlochyně bahenní)
Valeriana dioica (Kozlík dvoudomý)
Valeriana officinalis (Kozlík lékařský)

začátek 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 konec
(c) Aleš Kyral 2007 - 2018