zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 194x

Byliny : Magnoliopsida / Apiales / Apiaceae

Peucedanum (Smldník)

Listy má dělené. Kvete většinou bílými květy v okolíku. Plodem je 2nažka.

Obvykle se vyskytuje v lese a na louce.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Cervaria, Cynorrhiza, Demavendia, Holandrea, Imperatoria, Johreniopsis, Leutea, Opoidea, Ormosolenia, Tommasinia

Na hnojení doporučuji:
NPK - univerzální hnojivo 3kg / NPK - univerzální hnojivo
za 79,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář


Druhy:

Peucedanum alsaticum (Smldník alsaský/S. žlutavý)

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří oddenek. Dorůstá výšky 0,5 - 1,8m. Stonek je mírně rýhovaný na povrchu, v horní části větvený a ke konci roku se barví do červena až fialova. Listy mají tmavězelenou barvu se spodní šedozelenou, celkový tvarj je trojúhelníkový až vejčitý, ale listy má 2 - 4x peřenosečné, dlouhé do 30cm s vejčitými, kopinatými nebo i čárkovitými úkrojky. Směrem vzhůru se zmenšují. Kvete žlutými květy v okolíku. Plodem je 2nažka. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují mu suché trávníky, okraje cest nebo lesů na plném slunci a půdy bohaté na živiny.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Cnidium alsaticum, Pteroselinum alsaticum

Peucedanum angustisectum

Pochází z Kamerunu a Nigérie.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum arenarium (Smldník písečný)

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,8 - 1,5m. Lodyha se větví až v horní části, je jemně rýhovaná a šedozelená. V prvním roce vytváří pouze listovou růžici. Vlastní listy mají tmavězelenou barvu, v přízemí 3 - 4x zpeřené, dlouhé až 45cm a široké až 30cm. Čárkovité úkrojky mají délku 0,5 - 3cm a šířku 1 - 3mm. Kvete žlutými květy v okolíku. Okolíčky mají v průměru i více než 10cm. Plodem je světlehnědá 2nažka. Momentálně se jedná u nás o nejasný případ výskytu A1. Existují vnitrodruhové taxony:

Vyhovují mu písčité louky, světlé bory a doubravy a jiné plochy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Peucedanum austriacum (Smldník rakouský)

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum camerunensis

Patří mezi endemity Kamerunu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum carvifolia (Smldník kmínolistý)

Lodyžní listy od středu výše jsou 1x zpeřené, vlastní lístky jsou peřenosečné s čárkovitými úkrojky. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu okraje lesů.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Peucedanum cervaria (Smldník jelení)

Pochází z Evropy. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Lodyha je jemně rýhovaná, větvená v ostrém úhlu. Listy jsou 2 - 3x peřenosečné, dlouhé do 50cm s vejčitým tvarem na posledním úkrojku. Mají tmavě zelenou barvu, ale na spodní straně je barva šedozelená. Vlastní úkrojky mají pilový okraj. Kvete bílými aromatickými květy velikosti 3mm. Plodem je 2nažka. Patří mezi vzácnější druhy C4.

Vyhovují mu lesy nebo louky, teplo, plné slunce i polostín a na půdu nemá specielní nároky.

Množí se semeny.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Athamantha cervaria, Selinum cervaria

Peucedanum coriaceum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum deltoideum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum formosanum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum gallicum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum japonicum (Šabřina japonská)

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Pod zemí vytváří silné kořeny. Listy jsou 2 - 3x trojčetné s 3 - 6cm lístky a celkovou délky 20 - 60cm. Kvete v okolíku. Plody mají eliptický tvar velikosti 3 - 5cm a jsou opatřeny chmýrem.

Vyhovuje ji písčitá půda při mořském pobřeží.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum junceum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: P. spreitzenhofferi

Peucedanum kerstenii

Pochází z vysokých poloh hor východní Afriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 2m.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum kupense

Patří mezi endemity Kamerunu.

Vyhovují mu vysoko položené louky v subtropech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum longifolium

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum officinale (Smldník lékařský)

Dorůstá výšky 1 - 2m. Kvete žlutými květy v okolíku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Peucedanum oreoselinum (Smldník olešníkový)

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,2)m. Stonek má jemně rýhovaný povrch. Větve odstávají v pravém nebo tupém úhlu. Listy jsou 2 - 3x peřenodílné s posledními obvejčitými úkrojky. Přízemní listy jsou dlouhé 30 - 40cm. Kvete v okolících bílými květy s výrazným aroma. Plodem je 2nažka. Používá se v lidové medicíně. Patří mezi vzácnější druhy C4.

Vyhovují mu křoviny, lesy, sušší místy, pisčité nebo kamenité půdy a teplo.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Athamantha oreoselinum, Oreoselinum legitimum, Selinum oreoselinum

Peucedanum ostruthium (Všedobr horský)

Pochází z Alp a Pyreneje. Dorůstá výšky až 1m. Listy mají eliptický tvar. Kvete býlimi květy velikosti 2mm v úboru. Plodem je 2nažka.

Vyhovuje mu polostín i plné slunce, vlhčí louky, nejlépe s rašelinou a blízkost vody.

Množí se semeny.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Imperatoria ostruthium

Peucedanum palustre (Smldník bahenní/Olševníkovec bahenní)

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Lodyha má rýhovaný povrch, často načervenalý a dutý vnitřek. V mládí při poranění roní mléko. Listy jsou 2 - 3x peřenodílné s čárkovitými úkrojky. Kvete v okolících bílými kvítky. Patří mezi léčivé rostliny.

Vyhovují mu vlhké leshy a stín.

Množí se semeny.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Calestania palustris, Thysselinum palustre

Peucedanum praeruptorum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum rablense

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum sandwicense

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: P. kauaiense, P. sandwicense var. hiroe

Peucedanum schottii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum venetum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Peucedanum verticillare

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Angelica verticillaris, P. altissimum, Tommasinia altissima


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2018