Euphorbiaceae (Pryšcovité)


Zahrnuje asi 300 rodů a na 7500 druhů. Centra druhové diversity jsou v jihovýchodní Asii a tropické Americe. Taxonomie této čeledi je velmi složitá. Podrobnější informace v angličtině můžete zjistit na http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy_of_the_Euphorbiaceae . Pryšce jsou typické tím, že roní jedovaté bílé mléko zvané latex.

Rostliny mohou být jedno- i dvoudomé. Většina z nich jsou byliny (včetně sukulentů), ale některé, zejména tropické, jsou stromy nebo keře. Listy mohou být střídavé, protistojné (málokdy) a i s palisty (degradované na vlásečnice nebo ostny). Většinou jsou jednoduché. V případě složených pak mají vždy dlanitý tvar, nikdy zpeřený. Květy tvoří složitá květenství - větve vytvářejí lichookolík, listeny přeslen. Plodem je pak tobolka, občas bobule.

Zdroje:

Mezi rody této čeledě patří:


Acalypha (Akalyfa)
Agrostistachys
Aleurites (Tungovník)
Baliospermum
Chrozophora (Vratisluň)
Codiaeum (Kodieum)
Croton (Kroton)
Euphorbia (Pryšec)
Excoecaria (Excekarie)
Hevea (Kaučukovník)
Hura (Hura)
Jatropha (Dávivec)
Manihot (Maniok)
Mercurialis (Bažanka)
Neoshirakia
Pedilanthus
Phyllanthus (Smuteň)
Ricinus (Skočec)
Sapium (Sapium)
      © Aleš Kyral 2007 - 2020