vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Abutilon californicum
(mapa nemusí být kompletní)