vyskytuje se v oblastech: Afrika, Tropická Afrika
www.rostliny.net : Aerangis kotschyana
(mapa nemusí být kompletní)