vyskytuje se v oblastech: Afrika
www.rostliny.net : Amphicarpaea africana
(mapa nemusí být kompletní)