vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Andryala floccosa
(mapa nemusí být kompletní)