vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Anemone filia
(mapa nemusí být kompletní)