vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Anemone tenuifolia
(mapa nemusí být kompletní)