vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Bellucia riparia
(mapa nemusí být kompletní)