vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Elymus bungeanus
(mapa nemusí být kompletní)