vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Elymus donianus
(mapa nemusí být kompletní)