vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Heliconia adflexa
(mapa nemusí být kompletní)