vyskytuje se v oblastech: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie
www.rostliny.net : Homoranthus homoranthoides
(mapa nemusí být kompletní)