vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Kefersteinia benvenathar
(mapa nemusí být kompletní)