vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Kefersteinia lojae
(mapa nemusí být kompletní)