vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Lithocarpus cerifer
(mapa nemusí být kompletní)