vyskytuje se v oblastech: Afrika, Makaronésie, SZ Afrika
www.rostliny.net : Nauplius sericeus
(mapa nemusí být kompletní)