vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Ormosia cinerea
(mapa nemusí být kompletní)