vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Phyllostachys incarnata
(mapa nemusí být kompletní)