vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Poa atropidiformis
(mapa nemusí být kompletní)