vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Raoulia albosericea
(mapa nemusí být kompletní)