vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Urtica circularis
(mapa nemusí být kompletní)