vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Yushania farcticaulis
(mapa nemusí být kompletní)