vyskytuje se v oblastech:
www.rostliny.net : Zephyranthes gracilis
(mapa nemusí být kompletní)