Facebook
 
 
 

Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Galanthus nivalis (Sněženka podsněžník)
Galium aparine (Svízel přítula)
Geranium robertianum (Kakost smrdutý)
Glyceria notata (Zblochan řasnatý)
Helleborus viridis (Čemeřice zelená)
Hepatica nobilis (Jaterník podléška)
Holosteum umbellatum (Plevel okoličnatý)
Hordeum murinum (Ječmen myší)
Hyoscyamus niger (Blín černý)
Isopyrum thalictroides (Zapalice žluťuchovitá)
Lagurus ovatus (Zaječí ocásek vejčitý)
Lamium amplexicaule (Hluchavka objímavá)
Lamium purpureum (Hluchavka nachová)
Lemna minor (Okřehek menší)
Leucojum vernum (Bledule jarní)
Lotus maritimus (Ledenec přímořský)
Lycopus europaeus (Karbinec evropský)
Marrubium vulgare (Jablečník obecný)
Medicago lupulina (Tolice dětelová)
Medicago minima (Tolice nejmenší)
Molinia caerulea (Bezkolenec modrý)
Morus alba (Morušovník bílý)
Morus nigra (Morušovník černý)
Neotinea tridentata (Vstavač trojzubý)
Orchis mascula (Vstavač mužský)
Oxalis corniculata (Šťavel růžkatý)

začátek 2 3 4 5 6 konec
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019