zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 605x

Tropické stromy : Magnoliopsida / Fabales / Fabaceae

Acacia (Akácie)

cenik ceny již od 15,00 Kč s DPH

Existuje kolem 1500 druhů, z toho 1000 pochází z Austrálie. Roste v podobě stromu, keře (i liány). Povrch bývá ostnitý nebo trnitý. Listy má 2x lichozpeřené, (někdy přeměněné na šupiny či fylodia) anebo listy zcela chybí, vlastní lístky bývají drobné, bohaté a na zimu jich část shazuje. Květenství je jednoduché či hroznaté (i latnaté), vlastní květy bílé až žluté, párovité nebo seskupené do kulovitých hlávek či válcovitých klasů, kalich je zvonkovitý, zubatý či laločnatý, korunní lístky jsou prakticky spojené (i volné), mohou i zcela chybět. Plodem je lusk, může být pukavý, čárkovitý až eliptický, semena bývají vejčitá a zploštělá. Celá rostlina kromě květů je jedovatá! Existují vnitrodruhové taxony:

Nevadí ji růst v suchých a chudých půdách. Podle druhu se může najít i na stále vlhkých půdách. Potřebují plné slunce a zimování v teplotách 8 - 15°C s omezením zálivky.

Množí se semeny nebo polodřevitými řízky.

Kvete v měsících:    123456789101112 (pouze orientační, doba je závislá na místě na Zemi, počasí, atd.)

Synonyma: Acacia. delibrata

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 1420.

začátek 2 3 4 5 6 24 25 26 27 28 konec

Druhy:

Acacia abbreviata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm a šířky 1 - 3,6m. Borka je hladká, světle šedohnědá. Větve jsou v mládí nažloutlé až červenohnědé. Listy přeměněné ve fylodia, na kolénku jich je max. 6ks, jsou čárkovitá až úzce kopinatá, rovná a mírně S-ovitá, dlouhá 0,4 - 2,5cm, široká do 1,2mm a hrotitá. Květenstvím je žlutý klas délky 0,7 - 2cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich dlouhý 1 - 1,4mm a koruna dlouhá 1,6 - 2,2mm. Plodem je úzce obkopinatý lusk délky 2,5 - 6,5cm, šířka 3 - 5mm a semena jsou hnědá, dlouhá 3 - 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia abrupta

Roste v Austrálii v podobě keře. Povrch je lepkavý. Dorůstá výšky 1 - 2m. Borka je bleděšedá. Fylodia jsou vystoupavá až vzpřímená, tmavězelená, dlouhá 2 - 9cm a široká 0,5 - 1mm. Květenstvím je hlávka nebo hrozen, mají 0,8 - 1,2cm stopku, vlastní hlávky jsou 25 - 35tičetné, žluté, květy 5tičetné. Plodem je čárkovitý lusk délky do 5cm, šířky 2,5 - 3mm a obsahuje semena délky 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia abyssinica

Roste ve východní a jižní Africe v podobě stromu s deštníkovitou korunou. Dorůstá výšky 6 - 15 (i 20)m. Borka je tmavěhnědá až šedohnědá, na kmeni a větších větvích zbrázděná. Větve jsou v mládí ochlupené. Trny představují přeměněné palisty, jsou bělavé a dlouhé do 5 (i 7)cm. Listy jsou střídavé, 2x sudozpeřené, tvořené 15 - 50ti páry lístků, vlastní lístky jsou dlouhé 4mm, široké 0,5 - 0,8mm. Květenstvím je strboul o průměru 1cm, vlastní květy jsou malé, koruna bílá nebo načervenalá. Plodem je lusk délky 5 - 13cm, šířky 1,2 - 2cm, semena jsou hnědozelená, eliptická, zploštělá, hladká a dlouhá 0,7 - 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

Vyhovují ji podhorské savany.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. xiphocarpa

Acacia acanthaster

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 50cm, šířky 1 - 2,5m. Fylodia jsou čárkovitá, zploštělá, zelená, dlouhá 3 - 8mm, široká 0,5 - 1mm a max. mírně zakřivená. Květenstvím je samostatná nebo párovitá hlávka na 0,6 - 1,1cm stopce, hlávky jsou kulaté, v průměru mají 3 - 3,5mm, jsou 18 - 27mičetné, zlaté, vlastní květy 5tičetné. Plodem je zakřivený až svinutý lusk délky do 3,5cm, šířky 2mm obsahující eliptická semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acanthoclada

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Povrch může být ochlupený. Fylodia jsou prakticky vzpřímená, klínovitá až ob3úhlá (i čárkovitá), mohou být ochlupená, zelená (i namodralá), dlouhá 0,3 - 1cm a široká 0,6 - 4mm. Květenstvím je kulovitá hlávka o průměru 4 - 5mm, je 15 - 30tičetná, mají 0,5 - 1,5cm stopku, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky srostlé. Plodem je spirálovitě zkroucený mírně kožovitý lusk délky 1 - 2cm, šířky 3mm a obsahuje hnědá eliptická semena délky 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acatlensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. pueblensis, A. sericea, Senegalia acatlensis, Senegalia sericea

Acacia acellerata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Povrch může být ochlupený. Fylodia mohou být zakřivená, prakticky kulatá, ostrá, tuhá, dlouhá 2,5 - 4,7cm a široká 1,2 - 1,7mm. Květenstvím je párovitá hlávka, v průměru má 3 - 4mm, je 12 - 20tičetná, má 3 - 7mm stopku a květy jsou 5tičetné. Plodem je čárkovitý lusk délky do 5cm, šířky 2 - 3mm a obsahuje tmavěhnědá vejčitá semena délky 2,5 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. leptoneura var. pungens

Acacia acinacea

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 2,5m. Větve jsou v mládí hranaté a mohou být ochlupené. Fylodia bývají asymetrická, úzce eliptická až obkopinatá či obvejčitá i kulatá, mohou být ochlupená, tupá, dlouhá 0,4 - 1,5cm a široká 2 - 8mm. Květenstvím je samostatná nebo párovitá 4mm hlávka na 0,4 - 2cm stopce, je 8 - 20tičetná, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné. Plodem je lusk šířky 3 - 5mm a obsahuje lesklá tmavěhnědá semena délky 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. cyclophylla, A. latrobei, A. latrobii, A. obliqua, A. rotundifolia

Acacia aciphylla

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Fylodia jsou přisedlá, vzpřímená, na řezu kulatá až kosočtvercovitá, dlouhá 6 - 17cm a široká 1 - 2mm. Květenství bývá párovitá hlávka, má 2 - 3mm stopku, má délku 6 - 9mm, šířku 6mm, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky z více než 1/2 srostlé. Plodem je čárkovitý lusk délky do 9cm, šířky 2,5mm obsahující eliptická lesklá semena délky 2,5 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acoma

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2,5m. Větve jsou na vrcholcích hranaté. Fylodia jsou eliptická až obkopinatá či obvejčitá (i kopinatá), kožovitá, šedozelená až namodralá, dlouhá 1,5 - 3cm a široká 0,7 - 1,2cm. Květenstvím je párovitá hlávka na 0,8 - 2,1cm stopce, jsou 30 - 37mičetné, vlastní květy žluté a 5tičetné. Plodem je zahrnutý až spirálovitý mírně kožovitý lusk délky 1,5cm, šířky 2 - 3mm a obsahuje eliptická semena délky 2,5 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acradenia

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 7,5m. Borka je hladká nebo vláknitá, šedá, načervenalá nebo hnědá, na mladých částech i tmavěčervená až hnědooranžová. Fylodia jsou eliptická až obvejčitá, špičatá nebo tupá, dlouhá 5,5 - 15cm a široká 1 - 3cm. Květenstvím je klas délky 2 - 6,5cm v barvě žluté až oranžové a vlastní květy jsou 5tičetné. Plodem je čárkovitý zpravidla zakřivený lusk délky 4 - 13cm obsahující eliptická tmavěhnědá semena délky 3 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. curvicarpa, Racosperma acradenium

Acacia acrionastes

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Fylodia jsou čárkovitá, mohou být jemně svrasklá, dlouhá 9 - 12,5cm a široká 2 - 5mm. Květenstvím je 10 - 16tičetný hlávkovitý hrozen na 3 - 6mm stopce, hlávka je 12 - 16tičetná, vlastní květy jsou béžovožluté a 5tičetné. Plodem je mírně kožovitý lusk délky 10cm, šířky 0,8 - 1cm a obsahuje lesklá černá semena délky 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. adunca

Acacia acuaria

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve jsou v mládí trnité, mírně ojíněné a drsně ochlupené. Fylodia jsou vystoupavá, ostrá, zelená, dlouhá 0,6 - 2cm a široká 1mm. Květenstvím je kulovitá 14 - 23četná hlávka na 0,4 - 1,2cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné a kališní lístky z větší části srostlé. Plodem je zakřivený až stočený tmavěhnědý až černý lusk délky do 5cmm, šířky 3 - 5mm obsahující eliptická semena délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acuifera

Roste na Bahamských ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4m. Povrch má 4 - 10cm trny. Palisty jsou přetvořené na 0,2 - 2cm trny. Listy jsou zpeřené, mají 0,3 - 1cm řapík, primární díl je dlouhý 5 - 9cm, lístky vyrůstají v 8 - 17ti párech, jsou kožovité, tupé, lesklé, dlouhé 0,5 - 1,5cm, báze zkoseně uťatá a spodní strana matná. Květenstvím je kulovitá 8mm hlávka na 2 - 3,5cm stopce a vlastní květy jsou žluté. Plodem je čárkovitý zakřivený lusk délky 5 - 7cm, šířky 5 - 7mm obsahující zploštělá semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Bahamia acuifera, Feuilleea micrantha, Vachellia acuifera

Acacia aculeatissima

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm a šířky 3m. Fylodia jsou kulatá, ostrá, mohou být ochlupená, dlouhá 0,5 - 2cm, široká 0,5 - 1mm. Květenství tvoří 1 - 3 hlávky, hlávky jsou 20tičetné, kulaté, vlastní květy žluté a 4četné. Plody jsou čárkovité, mohou být mírně zakřivené, dlouhé do 6cm, široké 4mm a obsahuje semena délky 3,5 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. paniculata, A. tenuifolia, Mimosa tenuifolia

Acacia aculeiformis

Roste v Austrálii v podobě polštářovitého keře. Dorůstá šířky až 2m. Větve jsou v mládí červené. Fylodia jsou eliptická až obvejčitá či obkopinatá, ostrá, zelená nebo namodralá, dlouhá 1 - 2,5cm a široká 0,5 - 1cm. Květenstvím je zpravidla 1 kulovitá 29 - 40tičetná hlávka na 0,6 - 1,7cm stopce, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia acuminata

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Borka je hladká, šedá, později mírně drsná. Větve jsou kulaté, zpravidla šedé a holé. Fylodia jsou čárkovitá až eliptická, plochá, mohou být zakřivená, zelená, dlouhá 5 - 25cm a široká 0,5 - 9mm. Květenství tvoří 1 - 3 klasy délky 0,5 - 3,5cm, vlastní květy jsou žluté, zpravidla 4četné a koruna má délku 1,3 - 1,7mm. Plodem je čárkovitý rovný až mírně zahnutý hnědý lusk délky do 12,5cm, šířky 4 - 7mm v barvě hnědé a obsahuje eliptická tmavěhnědá až černá semena délky 3 - 6mm. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

AcaciaAcuminataBurkittii.jpg
1024 x 768 px
291.02 kB AcaciaAcuminataBurkittii2.jpg
1024 x 768 px
262.03 kB AcaciaAcuminataBurkittii3.jpg
1024 x 768 px
177.76 kB

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. acuminata var. ciliata

Acacia acutata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1)m. Větve jsou trnité. Fylodia jsou přisedlá, ostrá, zelená, dlouhá 0,4 - 1,2cm a široká 0,8 - 2mm. Květenstvím je kulovitá 11 - 15tičetná hlávka na 2,5 - 4mm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné a kališní lístky jsou prakticky celé srostlé. Plodem je zvlněný lusk délky do 2,2cm, šířky 2,5 - 3mm obsahující eliptická semena délky 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. costata

Acacia adenocalyx

Roste v Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 4 (i 9)m. Větve jsou v mládí žláznaté, ostny jsou řídké, zahnuté, dlouhé 1 - 6mm. Borka je tmavěhnědá. Palisty jsou malé. Listy mají do 1,2cm dlouhé řapíky, jsou zpeřené, mají 10 - 23 primárních párů, 15 - 39 sekundárních, vlastní lístky dlouhé 2 - 4cm a široké 3 - 8mm. Květenstvím je bílá hlávka. Plody jsou tmavěhnědý žláznatých lusk délky 6 - 15cm, šířky 1,6 - 3,6cm, pukající a může být ochlupený.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia adenogonia

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Fylodia jsou prakticky přisedlá, vejčitá až kopinatá, špičatá, kožovitá, dlouhá 0,5 - 1cm a široká 1,3 - 4,5mm. Květenstvím je úžlabní kulovitá 60 - 92četná hlávka o průměru 4 - 6mm na 0,8 - 1,4cm stopce, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky z 1/2 srostlé. Plodem je čárkovitý zakřivený mírně kožovitý lusk délky do 8,5cm, šířky 7mm obsahující eliptická tmavěhnědá semena délky 6 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. deltoidea var. pungens, A. deltoiden var. pungens, Racosperma adenogonium

Acacia adenophora

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia adhaerens

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Mimosa adhaerens

Acacia adinophylla

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Fylodia bývají svazčitá, úzce obkopinatá, klínovitá, plochá, tlustá, zelená, dlouhá 3 - 7mm a široká 1 - 2mm. Květenstvím je kulovitá 20 - 30tičetná hlávka o průměru 5 - 6mm na 0,6 - 1,5cm stopce, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky nesrostlé. Plodem je lusk délky do 2cm, šířky 5 - 7mm a obsahuje kulovitá tmavěhnědá semena o průměru 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia adnata

Roste v Austrálii v podobě keře. Větve jsou kulaté, přitiskle ochlupené. Fylodia jsou přisedlá, čtvercovitá až eliptická, špičatá, tuhá, asymetrická, dlouhá 4 - 5mm a široká 2 - 3mm. Květenstvím je kulovitá hlávka na 5 - 9mm stopce. Plodem je čárkovitý kožovitý max. řídce ochlupený lusk délky do 5cm, šířky 4mm a obsahuje semena délky 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia adoxa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 70cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Fylodia vyrůstají v 6 - 10tičetných přeslenech, jsou rovná až zakřivená a dlouhá 2 - 5mm. Květenstvím je 25 - 35tičetná hlávka na 0,6 - 1,5cm stopce, vlastní květy jsou 5 - 6tičetné, kalich dlouhý 0,5 - 0,8mm a koruna může být ochlupená. Plodem je přisedlý lusk délky 2,5 - 6cm, šířky 6 - 7mm, může být lepkavý a obsahuje semena délky 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia adsurgens

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 4m. Borka je šedohnědá nebo načervenalá. Fylodia jsou čárkovitá, rovná až zakřivená, kožovitá, zploštělá, dlouhá 0,6 - 2m a široká 2 - 5mm. Květenstvím je klas délky 0,8 - 2,5cm na 0,4 - 1,5cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich dlouhý kolem 1mm a koruna dlouhá kolem 1,5mm. Plodem je čárkovitý max. mírně zakřivený bleděhnědý lusk délky 3,5 - 12cm, šířky 2 - 4mm a obsahuje eliptická semena délky 3 - 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Racosperma adsurgens

Acacia adunca

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Větve jsou v mládí tmavé, načervenalé. Fylodia jsou čárkovitá, dlouhá 7,5 - 14cm a široká 1,5 - 2,5mm. Květenstvím je 4 - 13tičetný hrozen tvořený 9 - 14tičetnými hlávkami na 3,5 - 6mm stopce, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a mají srostlé kališní lístky. Plodem je mírně kožovitý lusk délky do 18cm, šířky 1,2cm obsahující eliptická mírně lesklá tmavá semena délky 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. accola, A. crassiuscula var. adunca, Racosperma aduncum

Acacia aemula

Roste v Austrálii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Fylodia jsou špičatá, dlouhá 1 - 11cm a široká 1 - 2mm. Květenstvím je samostatná či párovitá 6 - 11tičetný kulovitá hlávka na 0,5 - 1,5cm stopce, vlastní květy jsou 4četné, béžové až žluté a kališní lístky jsou ze 2/3 - 3/4 srostlé. Plodem je špičatý zakřivený hnědočervený lusk délky 3 - 6cm, šířky 4 - 5mm a obsahuje 4 - 5mm dlouhá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia aestivalis

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3m. Fylodia jsou čárkovitá, rovná, tupá až špičatá, dlouhá 6 - 11cm a široká 2,5 - 7mm. Květenstvím je 5 - 11tičetný hrozen na 2,5 - 5mm stopce tvořený z 15 - 25tičetných hlávek o průměru 3,5 - 4mm a vlastní květy jsou žluté, 5tičetné. Plodem je lusk délky do 17cm, šířky 1 - 2,2cm, semena jsou tmavěhnědá a dlouhá 7 - 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. harveyi

Acacia alata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Fylodia vyrůstají na koncích větví, jsou párovitá, křídlatá, mírně kožovitá, zelená, mohou být ochlupená, dlouhá 0,5 - 7cm a široká 0,2 - 2cm. Květenství může být i párovité či hroznovité, má 0,4 - 1,2cm stopku, hlávky jsou kulovité, 4 - 15tičetné, bílé až žluté a vlastní květy jsou 5tičetné. Plodem je ochlupený zploštělý zpravidla ohnutý lusk délky 2 - 8cm, šířky 0,5 - 1,1cm a obsahuje eliptická semena délky 2,5 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. alata var. genuina, A. alata var. glabrata, A. uniglandulosa, Mimosa alata, Phyllodoce alata

Acacia albicorticata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia albida

Roste na Kapverdských ostrovech v podobě stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 3 - 15 (i 30)m. Větve jsou v mládí až bílé, klikaté. Borka je drsná, hnědá až šedá. Palisty se záhy mění v trny, jsou párovité a dlouhé 0,4 - 2cm. Listy jsou zpeřené, řapíkaté, mají 2 - 10 primárních dílů, 6 - 23 sekundárních, vlastní lístky jsou šedozelené, dlouhé 3,5 - 9mm a široké 0,7 - 3mm. Květenství klasovité, béžové, dlouhé 3,5 - 14cm, vlastní květy max. krátce stopkaté, kalich dlouhý do 2mm a koruna je dlouhá do 3,5mm. Plody jsou srpovité až stočené do kruhu, oranžové až hnědočervené, dlouhé 6 - 25cm, široké 1,8 - 3,5 (i 5)cm a obsahují semena délky 0,9 - 1cm a šířky 6 - 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Faidherbia albida

Acacia albizioides

Roste v Austrálii v podobě liány. Větve jsou řídce ostnité. Listy jsou ochlupené, zpeřené, vřeteno dlouhé 2 - 18cm, řapíky dlouhé 2,5 - 9cm, má 2 - 9 primárních párů, 16 - 28 sekundárních, vlastní lístky jsou zkoseně eliptické, dlouhé 0,6 - 1,7cm a široké 1,5 - 4mm. Květenství je hlávkovité, hroznaté až latnaté, vlastní květy bleděžluté, poupata načervenalá a kalich je jemně ochlupený. Plodem je kožovitý lusk, může být zakroucený, dlouhý 6 - 8cm, široký 1,2 - 1,8cm a semena jsou eliptická, červená, dlouhá 0,9 - 1cm a široká 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Senegalia albizioides

Acacia alcockii

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 3m. Větve jsou v mládí tmavěčervené. Fylodia jsou mírně obkopinatá, mohou být mírně zahnutá, špičatá, tenká, dlouhá 6 - 9cm a široká 0,8 - 2,1cm. Květenstvím je zpravidla 5 - 11tihlávkový hrozen s 2 - 4cm osou, hlávky jsou kulaté, 25 - 40tičetné, světležluté a vlastní květy 5tičetné. Plodem je lusk délky 9cm, šířky 0,8 - 1,7cm a obsahuje eliptická černá semena délky 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia alemquerensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia alexandri

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Fylodia jsou čárkovitá, dlouhá 6 - 13cm a široká 2,5 - 6mm. Květenství bývá párovitá, má 0,8 - 1,5cm stopku, hlávky jsou kulaté, 60 - 80tičetné, béžové, vlastní květy 5tičetné a kališní lístky úzce lopatkovité. Plodem je podlouhlý lusk délky do 7cm, šířky 7 - 8mm a obsahuje kulatá tmavá semena o průměru 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia alleniana

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou mírně převislé, v mládí tmavě hnědočervené. Fylodia jsou nitkovitá, špičatá, dlouhá 12 - 24cm a široká 0,5 - 0,8mm. Květenství vyrůstá po 2 - 6ks, má 0,6 - 1,3cm stopku, hlávky jsou kulaté, 353tičetné, žluté, vlastní květy zpravidla 5tičetné a kališní lístky úzce lopatkovité. Plodem je čárkovitý mírně kožovitý lusk délky do 15cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje eliptická hnědá semena délky 4 - 5,5mm a šířky 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Racosperma allenianum

Acacia allenii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Vachellia allenii

Acacia alpina

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Fylodia jsou obvejčitá až kulatá, kožovitá, asymetrická, dlouhá 1,5 - 3,5cm a široká 0,8 - 2,5cm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý klas délky 0,5 - 1,5cm, má světležlutou barvu, stopka je dlouhá 1 - 3mm, vlastní květy jsou 4četné a kališní lístky srostlé a ochlupené. Plodem je zkroucený až stočený lusk délky 3 - 8cm, šířky 3 - 6mm, může být namodralý a obsahuje eliptická semena délky 3 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. longifolia var. alpina

Acacia altiscandens

Roste v Brazílii a Peru v podobě řídce ostnité liány. Listy jsou zpeřené, primární i sekundární páry jsou 3 (i 4), koncové lístky jsou větší, špičaté, srpovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 5cm a báze je zkosená. Květenstvím je lata složená z až 3cm klasů, vlastní květy jsou přisedlé. Plodem je stopkatý mírně kožovitý lusk délky i více než 25cm, široký 5cm v barvě šedé a výjimečně může být plstnatý.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia amabilis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Senegalia subsessilis

Acacia amambayensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia amanda

Roste v Austrálii v podobě zpravidla mnohokmenného keře. Dorůstá výšky 0,4 - 2m. Větve jsou v mládí ojíněné. Fylodia jsou eliptická, mohou být zakřivená, mírně kožovitá, šedozelená, dlouhá 3,8 - 12,4cm a široká 0,8 - 3,6cm. Květenstvím je hrozen (i lata) na 1,5 - 3,5cm stopce složený z kulatých 35 - 53četných hlávek, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné. Plodem je lusk délky 4,2 - 11cm, šířky 0,7 - 1,3cm a obsahuje hnědá až černá semena délky 6 - 7,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia amazonica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Senegalia amazonica

Acacia amblygona

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Fylodia jsou kopinatá, špičatá, dlouhá 0,4 - 2cm a široká 1,5 - 4mm. Květenstvím je 10 - 16tičetná hlávka na 0,5 - 1,3cm stopce a vlastní květy jsou 5tičetné. Plodem ze zakřivený až stočený lusk délky do 7cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje semena délky 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. nernstii, Racosperma amblygonum

Acacia amblyophylla

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 4m. Fylodia jsou obkopinatá, tupá, zelená až namodralá, mírně zakřivená, dlouhá 5 - 12cm a široká 0,6 - 1,4cm. Květenstvím je hrozen na 3 - 6mm stopce, hlávky jsou kulaté, 25tičetné, světležluté, vlastní květy 5tičetné a kališní lístky srostlé. Plodem je tmavěhnědý lusk délky do 13cm, šířky 0,9 - 1,1cm obsahující černá semena délky 6 - 7mm a šířky 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia amentacea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Acaciopsis amentacea, Vachellia rigidula

Acacia amentifera

Roste v Austrálii v podobě keře. Fylodia vytvářejí 3 - 5tičetné přesleny, jsou zkoseně eliptické až obkopinaté, dlouhé 0,6 - 1cm a široké 1 - 3mm. Květenstvím je prakticky přisedlý klas délky 0,5 - 1cm a vlastní květy jsou 5tičetné. Plodem je lusk.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Acacia ammobia

Roste v Austrálii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 7m. Borka je šedá až černá. Větve jsou v mládí hranaté či zploštělé, nažloutlé až bleděhnědé. Fylodia jsou úzká, kožovitá, dlouhá 11 - 27cm a široká 4 - 9mm. Květenstvím je klas délky 2 - 5cm, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné, kalich dlouhý 1 - 1,3mm a koruna 1,3 - 1,6mm. Plodem je úzký kožovitý tmavěhnědý lusk délky 5,5 - 11cm, šířky 2 - 3mm obsahující tmavěhnědá eliptická semena délky 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Racosperma ammobium

Acacia ammophila

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 6m. Borka je tmavěšedá. Fylodia jsou čárkovitá ochlupená, dlouhá 10 - 20cm a široká 2,5 - 6mm. Květenstvím je 2 - 4četný hrozen na 0,7 - 1,2cm stopce, hlávky jsou kulaté, 25 - 40tičetné, v průměru mají 5mm, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné. Plodem je lusk délky do 20cm, šířky 4 - 8mm a obsahuje tmavěhnědá eliptická semena délky 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Racosperma ammophilum

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 1420.

začátek 2 3 4 5 6 24 25 26 27 28 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2019