zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 93x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Fabales / Fabaceae

Adenocarpus (Žlázoplod)

Roste ve středozemí a na Kanárských ostrovech v podobě bohatě větveného ochlupeného keře nebo stromu. Palisty jsou opadavé anebo je vůbec nevytváří. Listy jsou 3četné, vlastní lístky dlouze kopinaté, špičaté. Květenstvím je bohatý terminální hrozen, vlastní květy jsou žluté, 2pyské (horní hluboce členěný, spodní 3zubý až 3laločný), mají trubkovitý kalich, pavéza prakticky kulatá, křídla obvejčitá až eliptická, člunek zahnutý až zobanitý a 10 tyčinek je srostlých v trubičku. Plodem je zploštělý 2chlopňový pukavý lusk obsahující mnoho semen. Nejznámějším druhem je A. complicatus.

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná půda. Mrazuvzdornost je pouze částečná.

Množí se semeny.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Adenocarpus anagyrifolius

Roste v Maroku v podobě opadavého hustého keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí vzpřímené a mohou být řídce ochlupené. Listy jsou 3četné, hustě k sobě seskupené, mají 1 - 3cm stopku, vlastní lístky jsou obvejčité až vejčité, dlouhé 1 - 3,5cm a spodní strana mže být řídce ochlupená. Květenstvím je 10 - 20cm terminální hustý hrozen, vlastní květy jsou žluté a dlouhé 1,5cm. Plodem je lusk délky 5 - 6cm a šířky 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Adenocarpus artemisiifolius

Roste v Maroku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus bacquei

Roste v Maroku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus battandieri

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus boudyi

Roste v Maroku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus cincinnatus

Roste v Maroku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus complicatus

Roste v jižní Evropě, Turecku, Sýrii, Libanonu, Alžírsku a Madeiře v podobě opadavého silně větveného keře. Dorůstá výšky 0,2 - 0,7 (i 4)m. Větve jsou v mládí bělavé a ochlupené. Listy jsou rozdělené na kopinaté až obkopinaté či vejčité lístky délky (0,5 -) 0,7 - 1,3 (i 2,5)cm, šířka 2 - 4 (i 7)mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je terminální 7mičetný hrozen, vlastní květy jsou žluté, koruna má délku 1 - 1,4cm, šířku 7 - 9mm, pavéza načervenalá, dlouhá 1 - 1,5cm, kalich je žláznatý, prakticky holý, dlouhý 5 - 7 (i 8)mm, listence čárkovité, dlouhé 1mm a stopka má délku 3 - 5mm. Plodem je žláznatý hrbolatý lusk délky 1,5 - 3 (i 4,5)cm, šířky 4 - 6mm a obsahuje 3 - 8 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. intermedius subsp. complicatus, A. parvifolius

Adenocarpus decorticans

Roste ve Španělsku, Alžírsku a Maroku v podobě opadavého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky do 3 (i 6)m. Borka je bělavá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, členěné na lístky, vlastní lístky jsou čárkovité až úzce eliptické, na okraji podvinuté, ochlupené, dlouhé (0,5 -) 0,9 - 1,8 (i 2)cm a široké 1 - 1,5 (i 2)mm. Květenstvím je hustý vzpřímený 10tičetný hrozen délky 3 - 6cm, vlastní květy jsou žluté, mají 4 - 8mm stopku, kalich ochlupený, nežláznatý, dlouhý 5 - 8mm, koruna je dlouhá 1,3 - 1,7cm, široká 1,1 - 1,3cm, pavéza je vejčitá, ochlupená a dlouhá 1,5cm. Plodem je žláznatě hrbolkatý lusk délky 2 - 6cm, šířky 0,8 - 1cm a obsahuje 2 - 5 semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. boissieri

Adenocarpus faurei

Roste v Alžírsku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus foliolosus

Roste na Kanárských ostrovech v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou husté. Listy jsou 3četné, husté, vlastní lístky vejčitě kopinaté, zpravidla mírně nadvinuté, dlouhé do 6mm, na spodní straně ochlupené a mají 1 - 3mm řapík. Květenstvím je terminální hrozen, vlastní květy jsou žluté, kalich ochlupený, pavéza ochlupená, široce vejčitá a dlouhá 1 - 1,2cm. Plodem je bradavičnatý lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

Vyhovují mu skalnatá místa, okraje lesů, křovin, cest, atp.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Cytisus foliolosus

Adenocarpus hispanicus

Roste ve Španělsku, Portugalsku a Maroku v podobě opadavého rozložitého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 4)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, 3četné, vlastní lístky kopinaté až obkopinaté, tuhé, na spodní straně bíle ochlupené, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 3 - 8mm. Květenstvím je terminální hrozen, vlastní květy jsou žluté, pavéza obvejčité, mírně ochlupená, dlouhá 1,5 - 2,3cm, kalich žláznatý, ochlupený a dlouhý 0,8 - 1,2cm. Plodem je hustě žláznatě hrbolkatý lusk délky 2 - 5cm a šířky 0,8 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. anagyrus

Adenocarpus mannii

Roste od Nigérie po Etiopii, Angolu a Malawi v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 3 (i 4,5)m. Listy jsou 3četné, vlastí lístky dlouhé 3 - 9cm, široké 1 - 3,5cm a na spodní straně hustě ochlupené. Květenstvím je hustý hrozen délky 2 - 6cm, vlastní květy jsou žluté a koruna je dlouhá 8mm. Plodem je krátce zobákovitý drsně ochlupený a žláznatě lepkavý lusk délky 1,8 - 2,5cm a šířky 5 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: A. benguellensis, Cytisus mannii

Adenocarpus ombriosus

Roste na Kanárském ostrově El Hierro. Jeho populace je velmi nízká.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus telonensis

Roste ve Francii, Španělsku, Portugalsku a Maroku v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 2)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou 3četné, vlastní lístky obvejčité, dlouhé 0,3 - 0,8 (i 1)cm, široké (1 -) 2 - 3,5 (i 4)mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je prakticky hlávkovitý 2 - 7mičetný hrozen, vlastní květy jsou žluté, kalich dlouhý (0,65 -) 0,8 - 1 (i 1,1)cm, ochlupený, listence dlouhé 2 - 4mm, vejčité až kopinaté, pavéza široce vejčitá, dlouhá 1,3 - 1,6cm, široká 1,3 - 1,4cm a stopky mají délku 2 - 3mm. Plodem je žláznatý ochlupený podlouhlý lusk délky 1,5 - 3,5 (i 4)cm, šířky 6mm a obsahuje 2 - 6 semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. grandiflorus

Adenocarpus umbellatus

Roste v Alžírsku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Adenocarpus viscosus (Žlázoplod lepkavý)

Roste na Kanárských ostrovech v podobě poloopadavého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, husté, přisedlé, vlastní lístky úzce kopinaté až úzce eliptické, dlouhé do 1cm, šedozelené a ochlupené. Květenstvím je terminální hrozen, vlastní květy jsou žlutooranžové, kalich je žláznatý, ochlupený, pavéza je široce vejčitá, na konci ochlupená a dlouhá 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: A. anagyrus, A. frankenioides, Genista viscosa


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2019