zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 29x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Myrtales / Myrtaceae

Beaufortia

Roste v Západní Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy bývají přisedlé nebo krátce řapíkaté, zpravidla křižmostojné a žláznaté. Květenstvím je hustý kartáčovitý klas nebo hlávka, listeny bývají vytrvalé, 3úhlé nebo kosníkovité, může vytvářet i úzké ochlupené listence, vlastí květy jsou oboupohlavné nebo samčí, 5tičetné, kališní lístky obrysem 3úhlé nebo kosníkovité, mohou být ochlupené, korunní lístky jsou drobné, zpravidla ochlupené a mají 15 - 40 červených , růžovofialový, oranžových, růžových nebo i bílých tyčinek. Plodem je dřevnatá tobolka.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Beaufortia aestiva

Roste v Austrálii v podobě kulovitého až rozkladitého hustého keře. Dorůstá výšky 0,7 - 2m a šířky 2m. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, obvejčité až vejčité, dlouhé 0,4 - 1,1cm, široké 3 - 7mm a mají 5 - 7 žilek. Květenstvím je vrcholová hlávka, listeny jsou 3úhlé, dlouhé 3mm, 3 - 5tižilné, báze řídce ochlupená, listence jsou 2 - 3ks, ochlupené, vlastní květy mají kališní lístky široce 3úhlé, dlouhé 1,2 - 3,3mm, široké 1 - 3,5mm, 1 - 3žilné, ochlupené, korunní lístky jsou úzce eliptické, béžové, světlezelené až světle červenooranžové, dlouhé 4,3 - 5,5mm, široké 1,4 - 2,6mm, svazky tyčinek mají žlutý, oranžový nebo červený nehet délky 0,7 - 1cm, volných tyčinek je 5 - 7ks, délky 0,7 - 1,2cm a barvy žlutooranžové. Plodenstvím je 2 - 16tičetný svazeček, vlastní plody jsou kolíčkovité, dlouhé 0,7 - 1,5cm a široké 0,6 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia anisandra

Roste v Austrálii v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1,5m a šířky 1,2m. Listy bývají vstřícné, přisedlé, kopinaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 1,3 - 2,5mm a mají 5 žilek. Květenstvím je vrcholová hlávka, listeny jsou 3úhlé, 5 - 21tižilné, listence jsou úzce 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2mm, vlastní květy mají kališní lístky zelené, 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm, 3žilné, korunní lístky jsou žluté až světlehnědé, dlouhé 1,5 - 2mm, svazečky tyčinek jsou hnědé, červené (i téměř černé), nestejně dlouhé, nehet má délku 0,5 - 1,5cm, volných nitek je 3 - 5ks a délky 7mm. Plody jsou spojené nebo 1/2svazečkovité, vejčité, dlouhé 0,8 - 1,5cm a široké 0,7 - 1,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia bicolor

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m a šířky 50cm. Listy jsou vstřícné, přisedlé, zpravidla ochlupené, dlouhé 3 - 9mm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je hlávka, listeny jsou zelené až růžové, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 3mm, 3 - 5tižilné, listeny jsou dlouhé 2mm, ochlupené, vlastní květy mají kališní lístky zelené, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2mm, široké 1mm, 3žilné, korunní lístky jsou obvejčité, červené, ochlupené, dlouhé 3mm, široké 1,5mm, svazy tyčinek mají nehet žlutý až oranžový, na bázi červený, dlouhý 5 - 9mm, volných nitek je 5, zpravidla žluté až oranžové (i červené) s červenými špičkami a délkou 3 - 5mm. Plody jsou spojené, dřevnaté a dlouhé i široké 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia bracteosa

Roste v Austrálii v podobě kompaktního keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m a šířky 75cm. Listy jsou vstřícné, občas přeslenité, přisedlé, čárkovité, mohou být podvinuté, dlouhé 2,5 - 4mm, široké 0,4 - 1,5mm a mají 1 - 3 žilky. Květenstvím je hlávka, listeny jsou světlehnědé až hnědočerné nebo zelené, široce 3úhlé, dlouhé 2,5 - 4mm, mají 5 - 9 žilek, listeny jsou světlehnědé až červené, úzké, ochlupené, dlouhé 2,5mm, vlastní květy mají kališní lístky zelené až hnědé, úzce 3úhlé, špičaté, ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,7mm, korunní lístky jsou hnědé až tmavěčervené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 1,3 - 2mm, svazečky tyčinek mají nehet tmavěrůžový až červený, hnědý, jednostranně ochlupený, dlouhý 1,5 - 4mm, volných nitek je 5 - 6ks, jsou tmavěčervené a dlouhé 1 - 4mm. Plody jsou spojené nebo ve svazečcích, dlouhé 0,7 - 1,2cm a široké 4,5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia cyrtodonta

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 2m a šířky 1m. Listy jsou vstřícné nebo v hustých vstřícných svazečcích, přisedlé, úzce kopinaté, nadvinuté, mohou být ochlupené, dlouhé 4 - 7mma široké 0,5 - 1mm. Květenstvím je vrcholová hlávka, listeny jsou široce 3úhlé, zpravidla opadavé, ochlupené, dlouhé 1,5mm, široké 2,2mm, vlastní květy mají kališní lístky červené nebo zelené, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 1,5mm, 1 - 3žilné, korunní lístky jsou narůžověle hnědé až žlutozelené, ochlupené, dlouhé 1,8 - 3,1mm, široké 1mm, svazečky tyčinek mají nehet červený, později hnědý, dlouhý 0,85 - 1,35cm, báze bývá zelená, jednostranně ochlupený, volné nitky jsou 3, červené a dlouhé 1,5 - 3mm. Plody jsou srostlé a dlouhé 0,7 - 1,3cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Melaleuca cyrtodonta

Beaufortia decussata

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,9 - 3m. Listy jsou přisedlé, vstřícné, kopinaté nebo eliptické, mohou být ochlupené, nadvinuté, dlouhé 1,35 - 1,75cm, široké 4,5 - 7,5mm a mají 9 - 11 žilek. Květenstvím je klas nebo podlouhlá tmavěčervená až červená hlávka délky 10cm, šířky 4cm, listeny chybí, vlastní květy mají kališní lístky hnědočervené, úzce 3úhlé, dlouhé 4,5 - 7mm, široké 1,2mm, mají 3 - 5 žilek, korunní lístky jsou tmavěčervené až hnědé, mohou být ochlupené, dlouhé 2,5 - 5mm, svazečky tyčinek mají nehet červený, na bázi delší, dlouhý 1,7 - 1,9cm, občas na bázi ochlupený, volných nitek je 6 - 9ks a jsou dlouhé 5 - 9mm. Plody vyrůstají ve svazečcích nebo jsou spojené, dlouhé 3 - 5cm a široké 1 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Beaufortia elegans

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m a šířky 1,9m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, obvejčité, zahnuté, nadvinuté, v mládí řídce ochlupené, dlouhé 1,5 - 4,5mm, široké 1 - 3mm a 1 - 3žilné. Květenstvím je hlávka, listeny jsou světle hnědozelené, 3úhlé až vejčité, ochlupené, dlouhé 2 - 3mm, mají 3 - 5 žilek, listence jsou světlehnědé, úzké, ochlupené, občas opadavé, dlouhé 1mm, vlastní květy mají kališní lístky červenorůžové nebo hnědozelené, úzce 3úhlé, ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, s 1 - 3mi žilkami, korunní lístky jsou růžové až červené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 2mm, svazečky tyčinek mají nehet růžový až červený, dlouhý 2 - 5mm, volných nitek je 4 - 7ks v barvě červenorůžové nebo béžové s tmavším koncem a délkou 4 - 6mm. Plody jsou spojené nebo ve svazečcích, 1/2kulaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm a široké 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: B. elegans var. minor, B. microphylla

Beaufortia empetrifolia

Roste v Austrálii v podobě kompaktního keře. Dorůst výšky i více než 1m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, obvejčité, nadvinuté, mohou být řídce ochlupené, občas přitisklé, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 0,8 - 1,7mm a s 3 - 5ti žilkami. Květenstvím je hlávka, listeny jsou světlehnědé, 3úhlé, dlouhé 1,5mm, s 3 - 5ti žilkami, listence jsou ochlupené, dlouhé 1mm, vlastní květy mají kališní lístky hnědé až tmavěčervené, mohou být ochlupené, dlouhé 0,6mm, s 1 - 3mi žilkami, korunní lístky jsou růžové až červené, ochlupené, dlouhé 0,9 - 1,5mm, svazečky tyčinek mají nehet růžový až červený, dlouhý 1,3 - 5mm, ve spodní 1/2 na vnitřní straně ochlupený, volných tyčinek je 3 - 5ks v barvě růžové, červené nebo růžovofialové a délky 2,5 - 5mm. Plody jsou dřevnaté, spojené, dlouhé 0,65 - 1,15cm a široké 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: B. micrantha var. empetrifolia, Melaleuca empetrifolia

Beaufortia eriocephala

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného hustého keře. Dorůstá výšky do 50cm a šířky 40cm. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, ochlupené, mohou být nadvinuté, dlouhé 0,5 - 1cm a široké 0,4 - 0,7mm. Květenstvím je kulovitá hlávka, listeny jsou červené, 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 3,5mm, široké 3mm, s 5ti žilkami, listence jsou světlehnědé až červené, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy mají kališní lístky růžovohnědé až červené, čárkovité, ochlupené, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 0,2mm, korunní lístky hnědočervené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 2mm, svazečky tyčinek mají nehet tmavěčervený, ochlupený, dlouhý 2,5 - 3,5mm, volných nitek je 3 - 5ks v barvě červené až růžovofialové a délky 3 - 5mm. Plody jsou ve svazečcích, kolíčkovité, dlouhé 0,85 - 1cm a široké 0,7 - 1,05cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia heterophylla

Roste v Austrálii.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia incana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého keře. Dorůstá výška do 2,5m a šířky 1,5m. Listy jsou vstřícné nebo ve svazečcích, šedozelené až modrošedé, ochlupené, zpravidla dvoutvárné, pak některé vejčité, dlouhé 6 - 8mm, široké 1,5 - 5mm, jemně 3žilné, obvykle ale čárkovité, dlouhé 0,4 - 1cm a široké do 2mm. Květenstvím je vrcholová hlávka délky i šířky 2,5cm, listeny zpravidla chybí, 3úhlé, žlutohnědé, ochlupené, dlouhé i široké 2mm, 3žilné, listence zelené až červené, ochlupené, dlouhé 2mm, vlastní květy mají kališní lístky úzce 3úhlé, dlouhé 1,5 - 5mm, široké 0,8 - 1mm, korunní lístky světlezelené až žlutohnědé nebo hnědočervené, ochlupené, na bázi ochlupené, dlouhé 2,5 - 4mm, svazečky tyčinek mají nehet z části zelený, žlutohnědý nebo červený, zbytek tmavěčervený, spodní 1/2 nehtu zpravidla na vnitřní straně ochlupená, dlouhé 0,8 - 1,2cm, volné nitky jsou 3 a dlouhé 2,5 - 3,5mm. Plody jsou spojené, dlouhé 1cm a široké 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Synonyma: B. macrostemon var. incana

Beaufortia interstans

Roste v Austrálii.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia macrostemon

Roste v Austrálii v podobě zpravidla mnohokmenného keře. Dorůstá výšky i více než 20 - 50cm. Listy jsou vstřícné, čárkovité až kopinaté, zpravidla ochlupené, dlouhé 1 - 1,2cm a široké 1,2 - 2mm. Květenstvím je hlávka, listeny zpravidla chybí, jsou zelené až hnědozelené, úzce 3úhlé, ochlupené, dlouhé 5 - 7mm, široké 2mm, listence červenozelené, ochlupené, dlouhé 2,5 - 3mm, vlastní květy mají kališní lístky 3úhlé, na bázi hnědočervené, s hnědočervenou nebo zelenou špičkou, ochlupené, dlouhé 3,5mm, s 1 žilkou, korunní lístky světle hnědočervené až zelené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 2,2 - 2,7mm, svazečky tyčinek mají nehet světle žlutohnědý až červený, na bázi ochlupený, dlouhý 0,7 - 1,2cm, mají 3 volné nitky v barvě červené a dlouhé 3 - 7mm. Plody jsou spojené a dlouhé 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Schizopleura macrostemon

Beaufortia micrantha

Roste v Austrálii v podobě mnohokmenného keře. Dorůstá i více než 50cm. Listy jsou vstřícné, přisedlé, zpravidla přitisklé (i překrývající se), 3úhlé, ochlupené, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,7 - 2mm a spodní strana může být ochlupená. Květenstvím je hlávka, listeny zpravidla chybí, jsou 3úhlé, 5tižilné, listence ochlupené, úzké, dlouhé 1mm, vlastní květy mají kališní lístky hnědočervené, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1mm, s 1 žilkou, korunní lístky růžové až béžové, bledězelené až světležluté, vejčité, ochlupené, dlouhé 0,5 - 0,8mm, svazečky tyčinek mají nehet tmavěrůžový, dlouhý 0,6 - 1mm, na bázi může být ochlupený, volné tyčinky jsou 3, červené až růžovofialové a dlouhé 1,5 - 3mm. Plody jsou spojené, vejčité a dlouhé 0,8 - 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Melaleuca regelii, Regelia adpressa

Beaufortia orbifolia

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,6 - 3,5m a šířky 2m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, vejčité, nadvinuté, dlouhé 5 - 6,5mm, široké 4,5 - 6mm a mají 7 - 9 žilek. Květenstvím je hlávka, vlastní květy mají kališní lístky zelené až hnědé, dlouhé 1,5mm, korunní lístky jsou světležluté až zelené, vejčité, dlouhé 1,5 - 3mm, svazečky tyčinek mají nehet z části žlutozelený a z části červený, z části ochlupený, dlouhý 0,65 - 1cm, volných nitek je 3 - 5ks v barvě červené, občas na bázi žlutozelené a dlouhé 0,5 - 1cm. Plody jsou spojené, husté, dlouhé 2,5 - 3,5cm a široké 0,6 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia puberula

Roste v Austrálii v podobě kompaktního až spletitého keře. Dorůstá výšky do 2m a občas i do stejné šířky. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, přisedlé, ochlupené, dlouhé 1,5 - 4mm a široké 1 - 1,6mm. Květenstvím je hlávka, listeny jsou zelené až hnědočervené, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2,5mm, mají 3 - 7 žilek, listence jsou červené až hnědočervené, ochlupené, dlouhé do 1mm, kališní lístky jsou zelené až růžové nebo hnědé, 3úhlé, ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, 1žilné, korunní lístky jsou červené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 1 - 2mm, svazečky tyčinek mají nehet růžový až červený, vně ochlupený, dlouhý 1 - 3mm, volných nitek je 5 - 7ks v barvě růžové až červené a délky 1 - 2,5mm. Plody jsou spojené, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Beaufortia purpurea

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, úzce kopinaté, nadvinuté, šedozelené, dlouhé 0,3 - 1,1cm, široké 0,5 - 4,5mm a s 3 - 5ti žilkami. Květenstvím je hlávka, listeny jsou žlutohnědé až hnědozelené nebo červené, kosníkovité až 3úhlé, špičaté, dlouhé 4,5 - 9mm, s 5 - 11ti žilkami, listence hnědé až červené, ochlupené, dlouhé 5 - 7mm, široké 0,1 - 0,2mm, kališní lístky světle hnědozelené až červené, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 2mm, široké do 0,5mm, korunní lístky růžové až červené, obvejčité nebo vejčité, ochlupené, dlouhé 1,6 - 2,1mm, svazečky tyčinek mají nehet červený až růžovofialový, dlouhý 2 - 4,5mm, min. z části ochlupený, volných nitek má 5 - 7ks, jsou červené až růžovofialové a dlouhé 3,5 - 7mm. Plody jsou spojené a dlouhé 0,7 - 1,25cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Synonyma: Manglesia purpurea, Schizopleura purpurea

Beaufortia schaueri

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1,5m a šířky 1 - 2m. Listy jsou vstřícné nebo v hustých svazečcích, přisedlé, čárkovité, občas podvinuté nebo nadvinuté, dlouhé 3,5 - 5,5mm a široké 0,5 - 1mm. Květenstvím je hlávka, listeny jsou 3úhlé, zelené až růžové, mohou být ochlupené, dlouhé 1 - 3,5mm, listence světle žlutorůžové, ochlupené, dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy mají kališní lístky 3úhlé až zašpičatělé, zelené až hnědočervené, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, s 1 - 3mi žilkami, korunní lístky červené, obvejčité, ochlupené, dlouhé 2mm, svazečky tyčinek mají nehet tmavěrůžový, zpravidla s červenou bází, vnitřní strana je ochlupená, délka 2,5 - 4mm, volných nitek je 5 - 6ks v barvě růžové s červeným vrcholem a délkou 5 - 7,5mm. Plody jsou spojené a dlouhé 0,8 - 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: B. schaueri var. atrorubens

Beaufortia sparsa

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého zpravidla mnohokmenného keře. Dorůstá výšky do 1,8 (i 2,5)m a šířky 1,8m. Listy vyrůstají ve spirále, občas vstřícně, jsou přisedlé, vejčité až kopinaté, dlouhé 0,8 - 1cm, široké 3 - 4mm a s 5ti žilkami. Květenstvím je klas nebo hlávka, listeny jsou světlehnědé, 3úhlé, dlouhé 6mm, široké 3,5mm, mají 5 - 7 žilek, listence zpravidla chybí, vlastní květy mají kališní lístky tmavěčervené, 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm s 1 žilkou, korunní lístky jsou žluté až oranžové, občas řídce ochlupené, dlouhé 2mm, svazečky tyčinek mají nehet červený, žlutooranžový nebo světlerůžový, dlouhý 1,2 - 2cm, volných nitek má 5 - 7ks, barvy červené, občas na bázi světlejší a dlouhé 0,6 - 1cm. Plody jsou dlouhé 1,5 - 3,5cm a široké 1 - 1,2cm.

Vyskytuje se na okrajích močálů.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9 - 11

Synonyma: B. splendens

Beaufortia sprengelioides

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3,5m a šířky do 5m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, eliptické, vejčité nebo obvejčité, nadvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5mm, široké 2 - 3mm a mají 3 - 5 žilek. Květenstvím je hlávka, listeny jsou zelené, obvejčité až vejčité, dlouhé 3 - 4mm, široké 3mm, 5 - 7mižilné, na bázi ochlupené, listence světležluté až hnědé, ochlupené, dlouhé 2mm, vlastní květy mají kališní lístky světlezelené, špičaté, 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5mm, s 1 - 3mi žilkami, korunní lístky jsou růžové, obvejčité, ochlupené, dlouhé 1,7 - 2,1mm, svazečky tyčinek mají nehet světlerůžový až světle růžovofialový, občas bílý, dlouhý 3 - 4mm, má 7 - 10 volných nitek v barvě bílé až růžové nebo světle růžovofialové, později žlutohnědé a dlouhé 3 - 5mm. Plody zpravidla oddělené, občas až spojené a dlouhé 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: B. dampieri, Melaleuca sprengelioides, Schizopleura dampieri

Beaufortia squarrosa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m a šířky 0,5 - 4m. Kmínky jsou v mládí plstnaté. Listy jsou vstřícné, přisedlé, eliptické až vejčité, zelené, nadvinuté, dlouhé 4 - 7,5mm, široké 1,2 - 3,5mm a v mládí občas ochlupené. Květenstvím je hlávka velikosti 3cm, listeny chybí, listeny zpravidla také, jsou dlouhé 1mm, vlastní květy mají kališní lístky hnědé, úzce 3úhlé, dlouhé 2mm, ochlupené, s 3mi žilkami, korunní lístky jsou obvejčité, světle žlutohnědé, mohou být ochlupené, dlouhé 2 - 4mm, svazečky tyčinek mají nehet červenooranžový nebo červený, dlouhý 1 - 1,6cm, volných nitek je 3 - 4ks v barvě oranžové až červené, občas s tmavším koncem a dlouhé 5,5 - 8,5mm. Plody jsou svazečkovité nebo samostatné, dlouhé 4 - 5mm a široké 3,5 - 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021