zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 93x

Jehličnany : Pinopsida / Pinales / Cupressaceae

Callitris (Sandarakovec)

Roste v Severní Americe, Austrálii a Nové Kaledonii v podobě stálezeleného jednodomého keře nebo stromu. Větve jsou vzpřímené, rozkladité nebo i fastigiátní, v mládí mohou být hranaté nebo zbrázděně válcovité. Listy vyrůstají na mladých exemplářích v 3 - 5tičetných s 3úhlým řezem, na dospělých exemplářích v 3četných přeslenech, jsou šupinovité a na spodní straně kýlnaté nebo zakulacené. Samčí šištice vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou vejčité, obvejčité nebo válcovité, samičí šištice dozrávají 1 - 2. rokem, jsou vejčité nebo kulovité a dlouhé 1 - 3,5cm. Semena jsou okřídlená.

Do substrátu doporučuji použít:
Bílá rašelina
za 9,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Callitris baileyi

Roste v Austrálii v podobě stromu ve štíhlém habitu. Dorůstá výšky 15 - 18m. Listy jsou zelené, dlouhé 0,5 - 2,5cm, na spodní straně kýlnaté. Plodné větve jsou ploché a štíhlé, šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité až podlouhlé, bývají zkroucené, v průměru mají 1 - 1,3cm. V 1 šupině je 2 - 4 semena se 2mi nestejnými křídly.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Callitris canescens

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 9m. Listy jsou šupinaté, zpravidla kratší 4mm, modrozelené a tupé. Šištice vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou kulovité, hladké, šedé, široké 0,8 - 2cm, mají krátké tlusté stopky a v jedné šupině se nachází 3 - 7 semen se 2mi křídly.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. morrisonii, Frenela canescens

Callitris columellaris

Roste v Austrálii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky do 10 - 25m. Borka je šedohnědá a rýhovaná. Větve jsou rozkladité nebo vzpřímené. Listy jsou zelené (i sivozelené nebo modrozelené), dlouhé 1 - 2,5mm a kýlnaté. Šištice vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou vejčité až zploštěle kulovité, v průměru mají 2cm, stopky dlouhé do 8mm, v šupině se nachází hnědočervená semena se 2 - 3mi světlejšími křídly.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. arenosa, C. columellaris f. flauca, C. columellaris f. glauca, C. columellaris subsp. campestris, C. columellaris subsp. intratropica, C. columellaris var. campestris, C. columellaris var. intratropica, C. columellaris var. microcarpa, C. glauca, C. glaucophylla, C. hugelii, C. intermedia, C. intratropica, C. robusta var. intratropica, C. robusta var. microcarpa, Frenela columellaris, Frenela hugelii, Frenela moorei, Frenela robusta, Frenela robusta var. microcarpa, Frenela verrucosa var. laevis, Octoclinis backhousei, Widdringtonia equisetiformis

Callitris drummondii

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 15m. Borka je rýhovaná a drsná. Větve jsou hranaté. Jehlice jsou přitisklé k větvím, jsou tupé, samostatné nebo ve svazečcích, namodralé, kulaté, široké 1,2cm, šupiny tlusté, hnědé a vně drsné.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Frenela drummondii

Callitris endlicheri

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného stromu s kuželovitou korunou. Dorůstá výšky 18 - 25m. Borka je hnědá až černá, tvrdá, zpravidla hluboce brázditá. Větve bývají zpravidla vzpřímené (i rozkladité) a tmavězelené. Listy jsou šupinovité, kýlnaté, tupé nebo i špičaté a dlouhé 2 - 4mm. Šištice vyrůstají samostatně nebo po několika ks, jsou vejčité až kulovité nebo zploštělé, široké 1,5 - 2cm, mají 0,6 - 1,2cm stopku, semena jsou tmavěhnědá s křídlem větším než semeno.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. calcarata, C. pyramidalis, Frenela calcarata, Frenela endlicheri, Frenela endlicheri var. mucronata, Frenela gunnii var. mucronata, Frenela rigida, Juniperus ericoides, Juniperus rigida

Callitris macleayana

Roste v Austrálii v podobě stromu s kuželovitou korunou. Dorůstá výšky 40 - 50m při průměru kmene 1 - 1,5m. Borka je vláknitá, zbrázděná, červená. Větve jsou rozkladité, v mládí 3hranné. Listy na mladých exemplářích špičaté, na dospělých šupinovité, dlouhé 2 - 3mm a na spodní straně kýlnaté. Samčí květenství je podlouhlé, dlouhé 8mm, šištice mají v průměru 2 - 3cm, jsou vejčité nebo kuželovité a mají 2,5cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. parlatorei, Frenela macleayana, Frenela parlatorei, Leichhardtia macleayana, Octoclinis macleayana

Callitris monticola

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného křovitého keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy jsou sivozelené, kýlnaté a dlouhé 2 - 4mm. Šištice vyrůstají samostatně nebo po několika ks, jsou vejčité až zplšotěle kulovité, v průměru mají 1,5 - 2,5cm, v mládí sivozelené a později na okraji našedlé. Semena jsou tmavěhnědá a 2křídlá.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Callitris muelleri (Sandarakovec Múllerův)

Roste v Austrálii v podobě stromu nebo keře ve sloupovitém habitu s hustou korunou. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou vzpřímené. Borka je černá. Listy na mladých exemplářích jsou delší a občas vytrvávají, na dospělých jsou sivozelené a dlouhé 0,5 - 1cm. Šištice vyrůstají samostatně nebo po několika ks a bývají zploštěle kulovité s průměrem 2 - 3cm. Semena jsou tmavěhnědá a zpravidla 2křídlá.

Množí se semeny nebo řízkováním.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Frenela muelleri

Callitris neocaledonica

Roste na Nové Kaledonii v podobě stromu se širokou korunou. Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou v mládí článkovité, 3hranné, s hustými listy délky 2,5 - 7cm, šířky 2,5mm. Jehlice vyrůstají po 3ks, jsou střechovité, šupinovité, dlouhé 3 - 5mm, na bázi kýlnaté, okraj zubatý a vrchol špičatý.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. sulcata var. alpina, Nothocallitris neocaledonica

Callitris oblonga

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vzpřímeného keře nebo menšího bohatě větveného stromu. Dorůstá výšky do 8m. Listy bývají kýlnaté, dlouhé 4 - 5mm a horní část 3hranná. Šištice vyrůstají samostatně nebo v hustých svazečcích, jsou vytrvávající, vejčité, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 1,2 - 1,5cm. Semena jsou eliptická a tmavěhnědá.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. fruticosa, C. gunnii, C. oblonga subsp. corangensis, C. oblonga subsp. parva, Cupressus fothergillii, Frenela fothergillii, Frenela fruticosa, Frenela gunnii, Frenela macrostachya

Callitris preissii

Roste v Austrálii v podobě stromu (na pobřeží i jako keř). Jehlice dlouhé 2 - 4mm a spodní straně kýlnaté. Samčí šištice válcovité, dlouhé 5mm, šišky vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou prakticky přisedlé až přisedlé, vejčité nebo zploštěle kulovité, ve zralosti široké do 2,5cm, zpravidla bradavičnaté, široké až 2mm a semena jsou tmavěhnědá a 2křídlá. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. gracilis, C. gracilis subsp. murrayensis, C. preissii subsp. murrayensis, C. preissii var. murrayensis, C. propinqua, C. robusta, C. suissii, C. tuberculata, Frenela crassivalvis, Frenela gulielmii, Frenela robusta

Callitris rhomboidea

Roste v Austrálii v podobě stromu s úzkou hustou korunou. Dorůstá výšky 9 - 15m při průměru kmene 30 - 45cm. Větve uspořádány hlávkovitě. Listy jsou zelené až sivozelené, dlouhé 2 - 3mm, přitisklé k větvím, krátce špičaté, samičí šištice zpravidla ve svazečcích, kulovité až zploštěle kulovité, průměru 0,8 - 2cm, šedohnědé, semena tmavěhnědá, malá s 2mi úzkými křídly.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. articulata, C. australis, C. cupressiformis, C. cupressiformis var. mucronata, C. cupressiformis var. pendula, C. cupressiformis var. tasmanica, C. fothergillii, C. rhomboidea var. tasmanica, C. tasmanica, C. ventenatii, Cupressus australis, Cyparissia australis, Frenela australis, Frenela rhomboidea, Frenela rhomboidea var. mucronata, Frenela rhomboidea var. pendula, Frenela rhomboidea var. tasmanica, Frenela triquetra, Frenela variabilis, Thuja australis, Thuja inaequalis

Callitris roei

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Větve jsou mohutné, rozkladité, v mládí pružné. Listy jsou na spodní straně kýlnaté a dlouhé 3 - 5mm. Šištice jsou kulovité a v průměru mají 1,2 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Frenela roei, Frenela subcordata

Callitris sulcata

Roste na Nové Kaledonii v podobě stromu se symetrický korunou. Jehlice vyrůstají v 3 - 4četných přeslenech, jsou objímavé, dlouhé 6mm, široké 1,2mm, na starších větvích kratší a spodní strana je kýlnatá. Šišky jsou vejčité nebo zploštěle kulovité a široké 1,8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. balansae, C. subumbellata, Frenela balansae, Frenela subumbellata, Frenela sulcata, Nothocallitris sulcata, Octoclinis juniperoides

Callitris verrucosa

Roste v Austrálii.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. preissii subsp. verrucosa, C. preissii var. verrucosa, C. robusta var. verrucosa, C. verrucosa, Frenela robusta var. verrucosa, Frenela verrucosa


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2019