zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 22x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Ericales / Polemoniaceae

Cantua (Žlutobýl)

Roste v Andách v podobě stálezeleného až poloopadavého keře (i stromu). Větve jsou válcovité, rýhované až bradavičnaté a ochlupené. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, kožovité, krátce řapíkaté, mohou být zubaté, listy na mladých exemplářích jsou opadavé, zubaté a mnohem větší. Květenstvím je zpravidla vrcholový chocholík (nebo i samostatné květy), vlastní květy mají kalich růžovofialový až zelený, trubkovitý, pohárkovitý nebo zvonkovitý (jsou opylované kolibříky), 3 - 6tilaločný, vytrvalý, laloky špičaté nebo zašpičatělé, korunu trubkovitou, zpravidla růžovou až růžovofialovou, dále bílou, nažloutlou nebo nazelenalou a má 5 krátkých vejčitých nebo obvejčitých laloků. Plodem je podlouhlá tobolka s mnoha malými široce křídlatými semeny.

Vyhovuje mu plné slunce, mírné klima a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo polodřevitými řízky.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Cantua alutacea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua bicolor

Roste v Bolívii a Peru v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,6m. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce eliptické a dlouhé do 4cm. Kvete samostatnými květy, koruna má délku do 3,5cm, trubka je žlutá a okraj červený.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua buxifolia

Roste v Andách v podobě vzpřímeného větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do (1,8 -) 3 (i 5)m. Kmeny jsou vzpřímené, ochlupené a konce větví jsou převislé. Listy jsou střídavé, eliptické, kopinaté nebo úzce obkopinaté nebo obvejčité, špičaté, lesklé, mohou být ochlupené, vzácně na konci asymetricky zubaté, šedozelené, max. krátce řapíkaté, na fertilních větvích dlouhé 0,5 - 2cm a na ostatních až 5cm. Květenstvím je vrcholový chocholík nebo jednostranná řídká lata (i samostatné květy), má nestejnou stopku, vlastní květy jsou převislé, kalich trubkovitý až mírně zvonkovitý, dlouhý 1,6 - 3,2cm, laloky 3úhlé, špičaté, koruna je růžovočervená (i bílá), trubka je žlutá, červeně nebo růžově pruhovaná, dlouhá 6 - 8cm, průměru 2,4 - 4cm a laloky jsou 2laločné. Plodem je podlouhlá tobolka délky do 2,5cm obsahující 20 - 30 okřídlených semen délky 0,8 - 1,2cm.

Vyhovují mu horská údolí a vlhko.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 8 - 9

Synonyma: C. dependens, Periphragmos dependens, Periphragmos uniflorus

Cantua candelilla

Roste v Peru v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 4m. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce obkopinaté až vejčité, špičaté, max. krátce řapíkaté, občas na vrcholu asymetricky zubaté, oboustranně ochlupené, dlouhé do 3cm a široké 9mm. Květenstvím je vrcholový chocholík na nestejné stopce, vlastní květy mají kalich trubkovitý, žláznatě ochlupený, dlouhý 1,6 - 2,7cm, koruna je růžovooranžová až červená, dlouhá 5 - 8cm a laloky jsou tupé s hrotem. Plodem je úzce vejčitá tobolka délky do 2cm a obsahuje hnědá eliptická okřídlená semena délky 6 - 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua coerulea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua cordata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua cuzcoensis

Roste v Peru v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Povrch je nestejně ochlupený. Listy jsou obkopinaté až eliptické, špičaté, max. krátce řapíkaté, občas na vrcholu řídce asymetricky zubaté, dlouhé do 3,8cm, široké 1,1cm, báze je protáhlá a zpravidla na bázi nebo podél centrálního žebra ochlupené. Květenstvím je bohatý vrcholový chocholík na nestejných stopkách, vlastní květy mají kalich trubkovitě zvonkovitý, dlouhý 1,6 - 2cm, laloky 3úhlé, špičaté, koruna je dlouhá 4 - 5cm, zpravidla růžová až červená, trubka občas béžová nebo nažloutlá, laloky jsou rozložené, asymetricky mělce rozeklané a na okraji drobně ochlupené. Plodem je podlouhlá tobolka délky do 1,4cm obsahující 17 - 21 okřídlených semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua dendritica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua flexuosa

Roste v Peru a Bolívii v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Povrch může být ochlupený. Listy jsou krátce řapíkaté, eliptické, kopinaté nebo vejčité, špičaté, zpravidla mírně ochlupené, dlouhé do 4 (i 9)cm, široké 1,7 (i 3,6)cm a báze je protáhlá. Květenstvím je hustý vrcholový chocholík s nestejnou stopkou, vlastní květy jsou zvonkovité, kalich zvonkovitý, dlouhý 0,8 - 1,5cm, laloky 3úhlé, nestejné, koruna je zvonkovitá, mírně zahnutá, bílá, dlouhá 1,5 - 2,3cm, trubka v horní části mírně ochlupená, laloky otupělé až hluboce rozeklané a na okraji drobně ochlupené. Plodem je úzce vejčitá tobolka délky do 2,5cm a obsahuje mnoho hnědých okřídlených podlouhlých až vejčitých semen délky do 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Periphragmos flexuosus, Tunaria albida

Cantua glutinosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua hibrida

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua longifolia

Roste v Peru v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky snad i více než 6m. Povrch je ochlupený. Listy jsou eliptické až obvejčité, špičaté, krátce řapíkaté, mají 7 - 20 zubů v horní 2/3 čepele, dlouhé 8 - 16cm, široké 4 - 6cm a báze je protáhlá. Květenstvím je vrcholový chocholík, vlastní květy mají 1 - 5cm stopku, kalich je pohárkovitý až zvonkovitý, dlouhý do 1,3cm, laloky 3úhlé, nestejné, koruna je žlutozelená, nálevkovitá, dlouhá 2 - 2,5cm a laloky jsou nestejně 2laločné. Plodem je podlouhlá tobolka délky do 2,5cm a obsahuje mnoho hnědých okřídlených prakticky kulatých až hruškovitých semen délky do 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua mediamnis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Huthia longiflora

Cantua megapotamica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cantua ovata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. buxifolia var. ovata, C. theifolia, C. uniflora

Cantua pyrifolia

Roste v Peru, Ekvádoru a Bolívii v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 2 (i 6)m. Povrch je ochlupený. Listy jsou eliptické, podlouhlé nebo obvejčité, špičaté, v horní 1/2 mohou být mírně zubaté, zpravidla ochlupené, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,5 - 4cm a báze je protáhlá. Květenstvím je hustý vzpřímený 15tikvětý hrozen na nestejné stopce, vlastní květy mají kalich zpravidla 3zubý, pohárkovitý až zvonkovitý, délky do 1,5cm, laloky 3úhlé, koruna je trubkovitá nebo nálevkovitá žlutá až žlutozelená, dlouhá 2,5 - 3cm, trubka zpravidla ochlupená a laloky bílé. Plodem je podlouhlá tobolka obsahující mnoho hnědých okřídlených hruškovitých až eliptických semen délky do 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 9

Synonyma: C. loxensis, C. ochroleuca, C. peruviana

Cantua quercifolia

Roste v Peru a Ekvádoru v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 3m. Povrch bývá žláznatě ochlupený. Listy jsou prakticky přisedlé (i objímavé nebo krátce řapíkaté), eliptické až vejčitěkopinaté, špičaté, vroubkované, lepivé, žláznatě ochlupené, dlouhé 3 - 9cm, báze klínovitá až lyrovitá anebo i ouškatá. Květenství je vrcholový chocholík, vlastní květy jsou krátce stopkaté, kalich trubkovitě zvonkovitý, žláznatě ochlupený, dlouhý 1,5 - 2,8cm, laloky úzce kopinaté, špičaté, 3žilné, koruna je řepicovitá, dlouhá 3 - 4cm, široká 2,5cm, trubka žlutá a laloky bílé. Plodem je podlouhlá tobolka délky do 2,5cm, obsahuje mnoho hnědých okřídlených semen délky do 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. sinuata

Cantua tomentosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. buxifolia var. lanceolata, C. lanceolata

Cantua volcanica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Huthia coerulea


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021