zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 14x

Skalničky : Magnoliopsida / Asterales / Asteraceae

Chaenactis

Roste v Severní Americe jako jednoletka, dvouletka nebo trvalka, která může na bázi i dřevnatět. Povrch bývá vločkovitý (i šupinovitý). Listy bývají střídavé a zpeřeně rozeklané. Květenství je úbor, jazykovité květy mívají zvětšený nálevkovitý jícen s nestejným okrajem, občas dlanitě 5tilaločným, zákrov je zvonkovitý, obkuželovitý (i 1/2kulatý), listeny čárkovité až úzce kopinaté ve 2 řadách, koruna může být žlutá, bílá anebo růžovočervená. Plodem je čárkovitá nažka (občas mírně 4hranná) s chmýrem.

Množí se semeny.

Do substrátu doporučuji použít:
TERRACOTTEM 100g
za 90,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Chaenactis alpigena

Roste v USA jako trvalka v kobercových porostech. Dorůstá výšky 2 - 7cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou žláznatě plstnaté, obrysem vějířovité až vejčité, dlanitě peřenolaločnaté. Kvete samostatnými bílými až slabě béžovými úbory délky 1 - 2cm s plstnatým zákrovem. Plodem je nažka délky více než 1cm včetně chmýru.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis artemisiifolia

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky až 1 (i 2)m. Povrch je mírně ochlupený. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenolaločné a dlouhé do 15cm. Květenstvím je úbor v barvě bílé až růžové. Plodem je zploštělá nažka délky 5mm s chmýrem.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Acarphaea artemisiifolia, Acicarphaea artemisiifolia

Chaenactis carphoclinia

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky do 60cm. Stonek je vzpřímený. Listy jsou zpravidla peřenolaločné a dlouhé do 10cm. Květenstvím je úbor o šířce do 1cm v barvě bílé až narůžovělé. Plodem je nažka délky několika mm s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. attenuata, C. carphoclinia var. attenuata, C. paleolifera

Chaenactis cusickii

Druhové jméno bylo vybráno na počest amerického botanika jménem William Conklin Cusick (1842 - 1922). Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 15cm. Květenství tvoří 1 - 5 (i více) úborů v barvě bílé nebo narůžovělé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis douglasii

Roste v Severní Americe jako dvouletka nebo trvalka dřevnatou větvenou bází. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 60)cm. Kmínky jsou kulaté, vločkovité a olistěné. Listy jsou vystoupavé, obrysem kopinaté, peřenoklané nebo zubaté, tvořené z 9 - 21ti úkrojků, vločkovité, nažloutlé a dlouhé 5 - 10cm. Květenství tvoří několik úborů na 2 - 5cm stopce, zákrov je široký, mírně obkuželovitě zvonkovitý, široký 1 - 1,2cm, dlouhý 1,2 - 1,5cm, lepivě ochlupený, listeny jsou čárkovité, tupé, korunní lístky růžovočervené nebo bílé, drobně ochlupené a dlouhé 6 - 7mm. Plodem je drobně ochlupená nažka délky 6mm s cca 8mi podlouhlými šupinami délky 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. achilleifolia, C. achilleifolia var. douglasii, C. angustifolia, C. brachiata, C. brachiata var. stansburiana, C. cheilanthoides, C. cinerea, C. douglasii var. achilleifolia, C. douglasii var. glandulosa, C. douglasii var. montana, C. douglasii var. nana, C. douglasii var. ramosa, C. douglasii var. ramosior, C. humilis, C. imbricata, C. pedicularia, C. pumila, C. ramosa, C. rubricaulis, C. suksdorfii, Hymenopappus douglasii, Macrocarphus douglasii

Chaenactis evermannii

Druhové jméno bylo vybráno na počest amerického ichtyologa jménem Barton Warren Evermann (1853 - 1932). Roste v USA jako trvalka v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 12)cm. Pod zemí vytváří kůlovitý kořen. Listy jsou klínovité, peřenolaločné, dlouhé 1 - 5cm, cípy ve 2 - 4 kulatých párech. Květenství tvoří 1 - 3 růžové až bělavé úbory s obkuželovitým ochlupeným zákrovem.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. mainsiana, C. nevadensis var. mainsiana

Chaenactis fremontii

Druhové jméno bylo vybráno na počest p. Johna C. Frémonta. Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky do 40cm. Květenství tvoří zpravidla 1 úbor v barvě bílé nebo narůžovělé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis furcata

Roste v Mexiku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis glabriuscula

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky do 50cm. Stonek je větvený a ochlupený. Listy jsou dlouhé do 10cm a drobně peřenolaločnaté. Květenství tvoři 1 - 20 i více úborů v barvě žluté na dlouhé vzpřímené stopce, zákrov je ochlupený a dlouhý 0,45 - 1cm. Plodem je nažka s chmýrem o celkové délce více než 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. filifolia, C. glabriuscula f. curta, C. glabriuscula f. filifolia, C. glabriuscula var. aurea, C. glabriuscula var. curta, C. glabriuscula var. tenuifolia, C. heterocarpha var. curta, C. tenuifolia

Chaenactis lacera

Roste v Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky i více než 30cm. Stonek je větvený. Květenství tvoří mnoho žlutých úborů.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis macrantha

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30 - 35cm. Stonek je větvený. Listy jsou bohatě peřenolaločné a dlouhé několik cm. Květenstvím je bílý nebo narůžovělý úbor s ochlupeným zákrovem. Plodem je nažka délky 1cm včetně chmýru.

Vyhovují ji písčité půdy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis nevadensis

Roste v USA jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou plstnaté, obrysem vejčité až kulaté, 2x zpeřené a úkrojky úzce kopisťovité. Květenstvím je bělavý nebo narůžovělý úbor. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Hymenopappus nevadensis

Chaenactis nevii

Druhové jméno bylo vybráno na počest amerického misionáře a botanika jménem Reuben Denton Nevius (1827 - 1913). Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 30cm. Stonky jsou větvené. Květenství tvoří 1 - 3 žluté úbory.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis parishii

Roste v USA a Mexiku jako polokeř. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 40 (i 60)cm. Povrch je světlezelený a v mládí řídce vločkovitý. Listy jsou zpeřené, tvořené krátkými čárkovitými úkrojky, dlouhé 3 - 5cm, na kmíncích s výškou zakrnělé. Květenství tvoří (1 -) 2 - 4 (i 5)ti vzpřímených úborů na 5 - 10cm stopce, zákrov má průměr 1,5 - 2cm, délku 1,2 - 1,3cm, listeny jsou čárkovité, špičaté, mírně vločkovité, koruna má délku 7mm, je drobně ochlupená a bílá (s nádechem do okrova). Plodem je nažka délky 7mm s 13 - 15ti čárkovitými šupinami.

Vyhovují ji dobře propustné půdy s vyšším obsahem živin a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis santolinoides

Roste v USA jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 30)cm. Stonek je vzpřímený a ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou plstnaté, obrysem úzce podlouhlé, peřenosečné, úkrojky krátké a zkroucené. Květenstvím je bílý samostatný úbor se žláznatým zákrovem. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce, nízká zálivka a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. santolinoides var. indurata

Chaenactis stevioides

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky do 45cm. Vytváří více vzpřímených ochlupených stonků. Listy jsou peřenolaločnaté a dlouhé 2 - 4cm. Květenství tvoří několik stopkatých úborů v barvě bílé, růžové nebo nažloutlé. Plodem je nažka s chmýrem.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. brachypappa, C. gillespiei, C. latifolia, C. mexicana, C. stevioides var. brachypappa, C. stevioides var. thornberi

Chaenactis suffrutescens

Roste v USA jako polokeř. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 40 (i 50)cm. Kmínky jsou na bázi poléhavé, dřevnaté, hustě olistěné a bíle vločkovité. Listy jsou obrysem vejčité, 1 (i 2)x peřenoklané, dlouhé 5 - 10cm, bíle vločkovité a úkrojky čárkovité. Květenství tvoří 1 - 3 úbory na 10 - 20cm žláznatě ochlupené stopce, úbor má korunu bílou, drobně ochlupenou a dlouhou 7mm. Plodem je hustě ochlupená nažka délky 6mm s 8 - 12ti čárkovitými šupinami délky 5mm. Plodem je nažka s chmýrem o celkové délce více než 1cm.

Vyhovují mu ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. suffrutescens var. incana

Chaenactis thompsonii

Roste v USA jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Pod zemí vytváří kůlovitý kořen. Listy jsou plstnaté, zpravidla lodyžní, peřenodílné a dlouhé do 5cm. Květenství tvoří 1 - 30 úbory v barvě bílé s obkuželovitým ochlupeným zákrovem. Plodem je nažka.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Chaenactis xantiana

Druhové jméno bylo vybráno na počest maďarskoamerického ichtiologa jménem John Xantus (1825 - 1894). Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky do 50cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou mírně ztlustlé, dlouhé 3 - 7cm, široké 3 - 4mm a lodyžní vyrůstají ve spirále. Květenstvím je bílý úbor průměru 3 - 6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. floribunda, C. xantiana var. integrifolia


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021