zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 7x

Tropické popínavé a převislé : Rosopsida / Ranunculales / Menispermaceae

Cissampelos (Povízelka)

Roste v Africe, Americe a Asii v podobě dřevnaté nebo bylinné popínavky nebo keře. Listy jsou střídavé, vejčité, srdčité nebo kulaté, dlanitožilné, celokrajné a řapíky jsou zpravidla štítnatě nasedající. Samčí květenství je úžlabní, stopkaté, květy mají 4 obvejčité kališní lístky, korunní lístky jsou srostlé (vzácně až k bázi rozeklané), samičí květenství je kyticovité, protáhlé, tvořené svazečky, listeny se zpravidla překrývají, vlastní květy mají 1 kališní lístek a 1 (i 2 - 3) korunní lístky. Plodem je prakticky kulatá, mírně zploštělá a zpravidla ochlupená peckovice. Nejznámějším druhem je C. pareira.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Cissampelos andromorpha

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě keřovité ovíjivé rostliny. Dorůstá délky do 7m. Kmínky mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až srdčité (i ledvinité či prakticky kulaté), zašpičatělé až tupé (i zakulacené nebo ocasovité), občas vykrojené, hrotité, mohou být zvlněné a ochlupené, občas téměř kožovité, dlouhé 3 - 12cm, široké 3 - 11cm, báze srdčitá až uťatá, žilnatina je dlanitě 5 - 12tižilná, spodní strana je světlejší, ochlupená, řapíky jsou dlouhé 2 - 10cm a někdy až 1cm štítnaté. Samčí květenství je bohaté, latnaté, dlouhé až 26cm, zpravidla na starém dřevě nebo ve vrcholičnatých svazečcích v paždí listů na 3cm stopkách, listeny sekundárních větví jsou přisedlé nebo stopkaté, vejčité (i srdčité), i téměř kožovité, dlouhé 0,5 - 1,3cm, široké 0,4 - 1,3cm, listence velikosti 1mm, vlastní květy bílé nebo žluté, kališní lístky v počtu 4ks, obvejčité až eliptické, dlouhé 0,9 - 2mm, široké 0,5 - 1,3mm, koruna má délku 0,3 - 1mm, šířku 0,5 - 1,5mm, samičí květenství je 4 - 10tikvěté, vlastní květy mají 1 obvejčitý až eliptický kališní lístek délky 1 - 1,8mm, šířku 0,6 - 1,2mm a 1 obvejčitý až ledvinitý korunní lístek délky 0,6 - 1,1mm a šířky 0,5 - 1,7mm. Plodem je červená obvejčitá občas ochlupená peckovice délky 3 - 7mm a šířky 3 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. denudata, C. ramiflora

Cissampelos capensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Antizoma capensis, Antizoma capensis var. pulverulenta, C. capensis var. pulverulenta, C. fruticosa, C. humilis, Phyllanthus cinereoviridis

Cissampelos fasciculata

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě polokeře. Kmínky jsou ochlupené až plstnaté (i holé). Listy jsou vejčité až prakticky kulaté, zašpičatělé nebo tupé (i vykrojené), hrotité, mohou být zvlněné, mohou být téměř kožovité, dlouhé i široké 6 - 16cm, báze srdčitá až uťatá, žilnatina dlanitě 7 - 9tižilná a řapíky jsou dlouhé 4 -11cm. Samčí květenství je bohaté, hroznovité nebo latnaté, dlouhé do 20cm, anebo vrcholičnaté svazečky v paždí listů, mají 3cm stopku, listeny vejčité až srdčité, délky 2,5 - 4 (i 6)mm, široké 1,8 - 5mm, listence čárkovité, velikosti 1mm, vlastní květy bílé nebo nazelenalé, mají 4 eliptické až obvejčité vně ochlupené kališní lístky délky 0,6 - 1,4mm, šířky 0,5 - 0,9mm, koruna má šířku 0,7 - 1,1mm, samičí květenství je 4 - 6tikvěté, listeny jsou vejčité až srdčité, občas až téměř kožovité, dlouhé 0,4 - 1,8cm, široké 0,4 - 1,3mm, vlastní květy mají 1 obvejčitý kališní lístek délky 1 - 1,6mm, šířky 0,7 - 0,9mm a 1 3úhlý, obvejčitý až téměř kulatý korunní lístek délky i šířky 0,6 - 1mm. Plodem je oranžová až červená obvejčitá ochlupená peckovice délky 4,5 - 5mm a šířky 4 - 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. coriacea, C. floribunda, C. scutigera

Cissampelos friesiorum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos glaberrima

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. clematidea, C. errabunda, C. galapagensis, C. glaberrima var. orbicularis, C. parmata, C. parriera

Cissampelos grandifolia

Roste v Mexiku, Kostarice, Guatemale, Panamě a Peru v podobě dřevité popínavky. Dorůstá délky až 5m. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až téměř kulaté, zašpičatělé až tupé, hrotité, zelené, mohou být ochlupené, dlouhé 5 - 15cm, široké 4 - 15cm, žilnatinu tvoří 9 - 12 žilek, spodní strana světlejší, ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,8cm. Samčím květenstvím je bohatě větvená lata délky 15 - 20cm, listeny bývají zakrnělé, kališní lístky obvejčité, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna zelená, šířky 1,1 - 1,5mm, samičí květenství je dlouhé až 25cm, vlastní květy mají 1 eliptický až obvejčitý kališní lístek délky 1 - 2mm, šířky 0,7 - 1,8mm a 1 3úhlý nebo ledvinitý korunní lístek délky 0,5 - 0,8mm a šířky 0,7 - 1mm. Plodem je obvejčitá zploštělá hrbolkatá a ochlupená peckovice délky 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos hirta

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. pareira var. hirta, C. pareira var. klotzschii, C. tamnifolia

Cissampelos hispida

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos laxiflora

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos mucronata

Roste v Angole, Kongu, Keni, Nigérii, Mosambiku, Zimbabwe, Rwandě, Tanzánii a na Zanzibaru v podobě polokeřovité ovíjivé rostliny. Kmínky jsou ochlupené. Listy jsou vejčité až srdčité (o prakticky kulaté nebo ledvinité), špičaté až tupé (i zakulacené nebo vykrojené), hrotité, oboustranně ochlupené, dlouhé 2 - 10cm, široké 2,5 - 8,5cm, báze srdčitá až uťatá, spodní strana světlejší, řapíky jsou dlouhé 1 - 5,5cm a mohou být štítnaté. Samčí květenství je bohaté, dlouhé až 30cm, anebo ve vrcholičnatých svazečcích v paždí listů či listenů, mají 1cm stopku, listeny sekundárních větví vejčité až srdčité, ochlupené, dlouhé 0,6 - 1,2cm, široké 0,4 - 1,2cm, listence čárkovité, dlouhé 0,5mm, vlastní květy světležluté až bělavé, mají 4 (i 5) obvejčitých (i eliptických) vně ochlupených kališních lístků délky 0,9 - 1,5mm, šířky 0,5 - 1mm, koruna pohárkovitá, dlouhá 0,5mm, široká 1mm, průměru 0,6 - 1,2mm, vzácně 2laločná, samičí květenství tvoří samostatné květy ve svazečcích v paždí listenů po 5 - 12ti ks, listeny jsou vejčité až ledvinité, hrotité, dlouhé 0,3 - 1,8cm, široké 0,3 - 2,1cm, vlastní květy mají 1 obvejčitý kališní lístek délky 1,1 - 1,7mm, šířky 0,7 - 1mm, 1 vejčitý až prakticky kulatý, 3úhlý nebo ledvinitý korunní lístek délky 0,5 - 0,7mm a šířky 0,6 - 1mm. Plodem je obvejčitá ochlupená peckovice délky 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. apiculata, C. aristolochiifolia, C. comata, C. macrostachya, C. pareira var. asperifolia, C. pareira var. deglabrescens, C. pareira var. macrostachya, C. pareira var. mucronata, C. pareira var. pachyphylla, C. pareira var. reniformis, C. pareira var. senensis, C. pareira var. zairensis, C. senensis, C. vogelii, C. zairensis

Cissampelos nepalensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos nigrescens

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. nigrescens var. cardiophylla

Cissampelos ovalifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. amazonica, C. assimilis, C. communis, C. crenata, C. ebracteata, C. mallophylla, C. ovalifolia f. latifolia, C. ovalifolia f. longipetiolata, C. ovalifolia f. ovatomucronata, C. ovalifolia f. reniformis, C. ovalifolia var. cinereoviridis, C. ovalifolia var. cinerescens, C. ovalifolia var. rufescens, C. pareira var. crenata, C. pareira var. vestita, C. rotundata, C. suborbicularis, C. suborbicularis var. sublanata, C. subtriangularis, C. velutina, C. vestita, Echites dubius

Cissampelos owariensis

Roste v Africe v podobě polokeřovité ovíjivé rostliny. Kmínky mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až prakticky kulaté, zpravidla mírně 3laločné, mohou být zvlněné, zakulacené, špičaté až tupé (i vykrojené), mohou být ochlupené, dlouhé 4 - 14,5cm, široké 3,3 - 7cm, báze uťatá až zakulacená, žilnatina dlanitě 10 - 12tižilná, spodní strana ochlupená, řapíky dlouhé 2,5 - 11cm a štítnaté ve velikosti až 1,7cm. Samčí květenství je bohaté, dlouhé až 15cm, ve vrcholičnatých svazečcích zpravidla v paždí listů, mají 1cm stopku, vlastní květy bělavé, mají 4 eliptické až obvejčité vně ochlupené kališní lístky délky 1,1 - 2,8mm, šířky 0,7 - 1,1mm, koruna pohárkovitá, zubatá, může být vně řídce ochlupená, dlouhá 0,9 - 1,2mm a široká 0,7 - 1,2mm, samičí květenství tvoří 6 květů ve svazečku, listeny jsou ledvinité (i vejčité), hrotité, vlastní květy mají 1 kopinatý až obvejčitý kališní lístek délky 1,6 - 2,8mm, šířky 0,7 - 1mm, korunní lístek je také 1, ledvinitý až 4hranný, dlouhý 0,7 - 0,9mm a široký 0,6 - 1,1mm. Plodem je obvejčitá ochlupená peckovice délky 4mm a šířky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. insignis, C. insolita, C. macrosepala, C. owariensis var. asperifolia, C. pareira subsp. owariensis, C. pareira var. owariensis, C. robertsonii

Cissampelos pareira

Roste v Africe, střední a Jižní Americe v podobě polodřevité popínavé rostliny. Dorůstá délky až 8m. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitěkulovité až ledvinité, plstnaté, zakulacené až vykrojené, hrotité, dlouhé (2 -) 2,5 - 12 (i 15)cm, široké 2,5 - 7 (i 11,5)cm, báze zakulacená až téměř srdčitá, řapíky jsou dlouhé 0,1 - 0,9 (i 1,3)cm a nasedají až 0,1 - 1,5 (i 1,8)cm od báze čepele. Samčí květenství bývá dlouhé do 5cm, vlastní květy mají kališní lístky délky 1,2 - 1,8mm, koruna má průměr 0,5 - 1,3mm, samičí květenství je hroznovité, dlouhé 5 - 10cm, žlutozelené, listeny mají průměr do 1,5cm, kališní lístky jsou eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 0,8 - 2mm, široké 0,4 - 1,2mm, korunní lístky jsou dlouhé 0,4 - 1,5mm a široké 0,3 - 1,5mm. Plodem je červená až červenooranžová obvejčitá až téměř kulovitá zploštělá peckovice délky 4 - 6mm a šířky 3 - 4 (i 5)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: C. argentea, C. auriculata, C. australis, C. benthamiana, C. boivinii, C. bojeriana, C. caapeba, C. canescens, C. cocculus, C. consociata, C. convolvulacea, C. cordifolia, C. cumingiana, C. delicatula, C. diffusa, C. discolor, C. discolor var. cardiophylla, C. diversa, C. elata, C. ellenbeckii, C. eriantha, C. eriocarpa, C. glaucescens, C. gracilis, C. grallatoria, C. guayaquilensis, C. haenkeana, C. hederacea, C. heterophylla, C. hirsuta, C. hirsutissima, C. kohautiana, C. limbata, C. littoralis, C. littoralis var. minutiflora, C. longipes, C. madagascariensis, C. mauritiana, C. microcarpa, C. monoica, C. myriocarpa, C. nephrophylla, C. obtecta, C. orbiculata, C. orinocensis, C. pannosa, C. pareira f. emarginatomucronata, C. pareira var. australis, C. pareira var. caapeba, C. pareira var. gardneri, C. pareira var. haenkeana, C. pareira var. hirsuta, C. pareira var. laevis, C. pareira var. mauritiana, C. pareira var. monoica, C. pareira var. nephrophylla, C. pareira var. orbiculata, C. pareira var. peltata, C. pareira var. racemiflora, C. pareira var. tamoides, C. pareira var. transitoria, C. pareira var. wildei, C. pareiroides, C. pata, C. perrieri, C. pilgeri, C. poilanei, C. reticulata, C. salzmannii, C. subpeltata, C. subreniformis, C. tamoides, C. testudinum, C. tetrandra, C. tomentocarpa, C. tomentosa, C. violifolia, Cocculus membranaceus, Cyclea madagascariensis

Cissampelos rigidifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. rigidifolia var. lanuginosa

Cissampelos sympodialis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos tenuipes

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Cissampelos torulosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. truncatus, C. wildemaniana, Menispermum capense

Cissampelos tropaeolifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: C. ciliata, C. fluminensis, C. peltata, C. sympodialis var. grandifolia, C. tropaeolifolia var. fluminensis

Cissampelos verticillata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021