zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 19x

Palmy a cykasy : Cycadopsida / Cycadales / Zamiaceae

Dioon (Dión)

Pochází z Mexika, Hondurasu a Nikaragui. Patří mezi stálezelené rostliny připomínající palmu či cykas. Kmeny jsou přímé (vzácně poléhavé), nevětvené, sloupovité, plstnaté a zůstávají na nich zbytky listových bází. Dorůstají výšky 7 - 11 (i 15)m při průměru kmínku 10 - 30cm. Listy jsou zpeřené a vyrůstají ve spirále na vrcholu kmene asi po 15ti ks, vytrvávají 4 roky, mívají délku 1 - 2m, šířku 20cm, jsou zelené, mírně obloukovité. Plodem je plstnatá šištice, samičí se vytvářející po 3 - 4 rocích, mívá válcovitý až vejčitý tvar, samčí se objevují samostatné, jsou eliptické až vejčité, plstnaté a dlouhé 10 - 45cm. Nejznámějším druhem je D. edule.

Rostou v tropických pralesích, suchých svazích, kaňonech a pobřežních dunách na plném slunci a v dobře propustné půdě. Teplota nesmí klesnout pod 13 - 18°C.

Množí se semeny.

Dioon.jpg
1136 x 852 px
337.41 kB

Synonyma: Platyzamia

Na podzimní hnojení doporučuji:
Kristalon PODZIM 0, 5kg / Podzimní hnojivo - univerzální
za 119,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Dioon argenteum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Dioon califanoi

Pochází z Mexika. Kmen je válcovitý, vysoký do 3m a v průměru má 20 - 30cm. Listy jsou bohaté, mírně obloukovité, tmavě zelené až našedlé, dlouhé 70 - 85cm, široké 9 - 16cm, v mládí plstnaté, řapíky dlouhé 10 - 12cm, zpeřené, v jedné řadě míří zhruba pod úhlem 45° vzhůru, tvoří je 80 - 100 párů lístků, vlastní lístky úzce kopinaté, trnité, překrývají se, u báze bývají přeměněné v trny, dlouhé 6 - 7cm, široké 7 - 8mm a celokrajné (v mládí mohou mít 1 - 3 trny). Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou plstnaté, krátce stopkaté, dlouhé 40 - 50cm, široké 20 - 25cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, šedozelené, dlouhé 30 - 40cm, široké 8 - 10cm a mají 2 - 3cm stopku.

DioonCalifanoi3.jpg
1024 x 768 px
145.66 kB

Dioon caputoi

Pochází z Mexika. Kmínek je vzpřímený, vysoký do 1m a v průměru má 20 - 25cm. Listy jsou bohaté, tuhé, dlouhé 75 - 90cm, široké 15cm, řapíky jsou dlouhé 12 - 15cm, zpeřené, tvořené 50 - 70ti páry lístků, vlastní lístky zakončené hrotem, bazální jsou přeměněné v trny, mají délku 6 - 10cm, šířku 4 - 5mm, podvinuté a celokrajné nebo s 1 (i 2ma) trny o délce 2 - 3mm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, dlouhé 30 - 40cm, široké 20 - 25cm, velmi krátce řapíkaté, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, válcovité, plstnaté, krátce stopkaté, dlouhé 30 - 40cm a široké 9 - 10cm.

DioonCaputoi.jpg
615 x 820 px
87.7 kB

Dioon edule (Dión jedlý/D. Mexický)

Pochází z Mexika. Patří mezi dvoudomé rostliny. Kmen dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m při průměru 20 - 45cm, občas může být poléhavý. Celková šířka rostliny je pak 1,5 - 3m. Listy jsou bohaté, tuhé, zelené až sivozelené, dlouhé 0,6 - 1,5m, široké 14 - 20cm, v mládí mírně bíle ochlupené, řapíky jsou 1/2kulaté, dlouhé 3 - 13cm, zpeřené, tvořené 80 - 130ti páry lístků, vlastní lístky úzce kopinaté, zašpičatělé, u vrcholu se překrývají, dlouhé 6 - 14cm, široké 0,5 - 1,1cm a mírně podvinuté. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, vejčité, plstnaté, dlouhé 25 - 29cm, široké 19 - 24cm, stopka má délku 4 - 5cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, dlouhé (17,5 -) 20 - 30cm, široké 60 - 75cm, nahnědle plstnaté a stopky mají délku 3 - 3,5cm. Plodem je vejčité žluté semeno dlouhé 10 - 12mm. Semena se používají k výrobě mouky. Existují vnitrodruhové taxony:

Pro pěstování používáme písčitý substrát, do kterého i vyséváme semena.

Množí se semeny. Horní část semen by měla zůstat nad povrchem. Dobře snáší delší období sucha.

DioonEdule.jpg
1024 x 768 px
188.09 kB DioonEdule2.jpg
1024 x 768 px
200.72 kB DioonEdule3.jpg
1194 x 900 px
584.81 kB DioonEdule6.jpg
681 x 908 px
356.46 kB DioonEdule7.jpg
1024 x 768 px
205.61 kB DioonEdule8.jpg
1024 x 768 px
141.94 kB

Synonyma: D. aculeatum, D. edule var. lanuginosum, D. imbricatum, D. strobilaceum, D. strobilosum, Macrozamia littoralis, Macrozamia pectinata, Platyzamia rigida, Zamia maeleni

Dioon holmgrenii

Roste v Mexiku. Kmínky jsou válcovité, vzpřímené až poléhavé, dlouhé do 6m a široké 17 - 40cm. Listy bohaté, vzpřímené až rozkladité, kožovité, hladké, v mládí plstnaté, dlouhé 1,3 - 1,5mm, široké 20 - 27cm, řapíky 1/2kulaté, dlouhé 11 - 15cm, zpeřené, tvořené 100 - 130 páry lístků směřujících kupředu v úhlu 60°, vlastní lístky jsou dlouhé 10 - 12cm, široké 7 - 9mm, mají 15 žilek, okraje podvinuté a zakončené 2 - 4mi trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, šedohnědě plstnaté, dlouhé 30 - 50cm, široké 20 - 30cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, válcovité, dlouhé 30 - 40cm, široké 6 - 8cm, nahnědle plstnaté a stopky jsou dlouhé 1 - 2cm.

DioonHolmgrenii.jpg
1200 x 797 px
568.59 kB DioonHolmgrenii2.jpg
1024 x 768 px
137.92 kB

Dioon mejiae

Roste v Hondurasu a Nikaragui. Kmínky jsou vzpřímené, dlouhé do 7,3m a široké 17 - 36cm. Listy jsou bohaté, tuhé, matné, zelené, mírně obloukovité, dlouhé 1 - 2m, široké 34cm, v mládí hnědě plstnaté, zpeřené, tvořené 75 - 100 i více páry lístků, mohou být mírně ohnuté, zašpičatělé, dlouhé 15 - 17cm, široké 1,5cm, bazální přeměněné v ostny, podvinuté a celokrajné. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou poléhavé až převislé, vejčité, dlouhé 30 - 46cm, široké 25 - 35cm, zašpičatělé, stopky dlouhé 6 - 7,5cm, plstnaté, samčí šištice vzpřímené, válcovité, plstnaté, vyrůstají samostatně, mají délku 25 - 45cm a šířku 9 - 11cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: D. edule var. latipinnium, D. pectinatum

Dioon merolae

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky až 3 (i 8)m při průměru kmene 20 - 40cm. Ve stáří odnožují. Listy jsou bohaté, tuhé, kožovité, vzpřímené, tmavězelené či nasivělé, dlouhé 0,8 - 1m, široké 13 - 15cm, v mládí plstnaté, řapíky 1/2kulaté, dlouhé 7 - 15cm, zpeřené, tvořené i více než 120ti páry lístků, vlastní lístky úzce kopinaté, špičaté, kožovité, při vrcholu se překrývají, mají délku 7 - 9cm, jsou široké 1 - 1,2cm, podvinuté, mají 20 žilek a mívají 2 - 4 trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, vejčité, šedě plstnaté, dlouhé 40 - 45cm, široké 20 - 25cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, dlouhé 20 - 40cm, široké 8 - 10cm, hnědě plstnaté a krátce stopkaté.

Vyhovují mu suché otevřené borové a dubové porosty.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Dioon purpusii

Patří mezi endemity Mexika. Dorůstá výšky 1 - 5m nebo i více při průměru kmene 25 - 40cm. Listy jsou bohaté, tuhé, vzpřímené, později i obloukovité, dlouhé 0,8 - 1,6m, široké 16cm, v mládí plstnaté, řapíky mírně 4hranné, dlouhé 5 - 20cm, při bázi široké až 2 - 3cm, zpeřené, tvořené 75 - 130ti páry lístků, vlastní lístky směřují kupředu, jsou plstnaté, dlouhé 7 - 11,5cm, široké 0,8 - 1cm, překrývající se, celokrajné nebo trnité, na okraji mají 2 - 3 trny délky 2 - 3mm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, později mírně ohnuté, krátce stopkaté, dlouhé 44 - 53cm, široké 20 - 25cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou dlouhé 20 - 36cm, široké 7 - 13cm a stopky dlouhé 2 - 5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Dioon rzedowskii (Dión Rzedowského)

Roste v Mexiku. Kmínky jsou nevětvené, ve stáří nakloněné, dlouhé do 5m a široké 25 - 40cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, obloukovité, lesklé, zelené, kožovité, dlouhé 1,6m, široké 28 - 38cm, v mládí plstnaté, řapíky jsou 1/2kulaté, dlouhé 10 - 15cm, u báze široké až 4cm, zpeřené, tvořené i více než 80ti páry lístků, vlastní lístky hrotité, dlouhé 14 - 19cm, široké 1,8 - 2,1cm, mají 30 - 35 žilek, mírně podvinuté, v mládí hodně trnité. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou převislé, mírně vejčité, plstnaté, tupé, dlouhé 60 - 75cm, široké 20 - 25cm, stopky jsou dlouhé 17 - 20cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, vzpřímené, dlouhé 30 - 50cm, široké 8 - 13cm a mají 4,5 - 5cm stopku.

DioonRzedowskii.jpg
1024 x 768 px
156.21 kB

Dioon sonorense

Roste v Mexiku. Kmínky jsou vzpřímené, dlouhé 30 - 90 (i 1,5)m a v průměru mají 22 - 25cm. Občas od báze odnožují. Listy jsou vzpřímené, na vrcholu zkroucené, sivozelené, v mládí plstnaté, dlouhé 1m, široké 20 - 25cm, řapíky kulaté až 1/2kulaté, dlouhé 6 - 16cm, zpeřené, tvořené 70 - 98mi páry lístků, vlastní lístky úzce kopinaté, mohou být mírně ohnuté, dlouhé 11,2 - 13,8cm, široké 4 - 6mm, celokrajné nebo s 1 - 2 trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, plstnaté, dlouhé 31 - 36cm, široké 20 - 23cm, stopky jsou dlouhé 5 - 6,3cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou dlouze válcovité, dlouhé 25 - 27cm, široké 7 - 8cm a mají 2 - 3cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: D. edule var. sonorense, D. tomasellii var. sonorense

Dioon spinulosum (Dión píchavý/D. trnitý)

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene 18 - 25cm (báze je až 2x širší). Listy jsou bohaté, obloukovité, šedozelené, dlouhé 1,5 - 2m, široké 30 - 40cm, zpeřené, tvořené 80 - 117 páry lístků, vlastní lístky jsou v mládí ojíněné, kopinaté, hrotité, podvinuté, dlouhé 15 - 20cm, široké 1 - 1,5 (i 4)cm a na okraji mají 5 - 8 trnů. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou mírně vejčité, plstnaté, dlouhé 35 - 50cm, široké 20 - 27cm, později převislé na 20 - 30cm stopkách, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou mírně vejčité, plstnaté, dlouhé 21 - 50cm, široké 10 - 14cm a mají krátké stopky.

Má rád částečný stín ve vlhkém vzduchu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Dioon tomasellii

Roste v Mexiku. Kmínky jsou vzpřímené, válcovité, dlouhé 1 (i 2)m při průměru 25cm a ve stáří mohou odnožovat. Listy jsou tmavězelené, tuhé, vystoupavé, dlouhé 1,5 - 2m, široké 30 - 36cm, v mládí hnědě ochlupené, řapíky kulaté až 1/2kulaté, dlouhé 15 - 24cm, zpeřené, tvořené 93 - 104 páry lístků, vlastní lístky kopinaté, mírně ohnuté, dlouhé 14 - 18cmm, široké 0,7 - 1,2cm, celokrajné nebo s 1 - 2 trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, dlouhé 20 - 30cmm, široké 15 - 20cm, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, dlouhé 35 - 50cm a široké 8 - 10cm.

DioonTomasellii.jpg
800 x 1200 px
572.06 kB


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019