zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 200x

Tropické stromy : Magnoliopsida / Lamiales / Bignoniaceae

Dolichandrone

Roste v tropické Africe, Asii a Austrálii v podobě stromu nebo keře. Borka je rýhovaná nebo mozaikovitá. Listy jsou vstřícné, střídavé nebo přeslenité, jednoduché nebo lichozpeřené, tvořené 3 - 13ti lístků a vlastní lístky mohou být pilovité. Květenstvím je chudý vrcholový (i úžlabní) hrozen, vlastní květy jsou bílé, aromatické, rozkvétající v noci (opylují je letouni nebo noční motýly), kalich je opadavý, korunní trubka je úzká a na vrcholu se roztahuje na 5 zpravidla zkadeřených laloků. Plodem jsou fazolovité, protáhlé, téměř válcovité až prakticky zploštělé tobolka obsahující mnoho semen s průsvitným křídlem. Nejznámějším druhem je D. spathacea.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Dolichandrone alba

Roste v Mosambiku v podobě stromu. Dorůstá výšky (3 -) 8 - 12m. Lístky vyrůstají po 8mi ks, jsou vejčité až eliptické, zvlněné, mohou být drobně pilovité a dlouhé do 10cm. Kvete bílými květy, mají korunní trubku délky 4 - 5cm, je válcovitá, laloky zvlněné, dlouhé 2,5cm a široké 2cm.

Vyhovují ji písčité půdy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: Spathodea alba

Dolichandrone alternifolia

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 10m. Borka je vláknitá, mozaikovitá a zpravidla tmavá. Listy jsou střídavé až vstřícné, zpravidla seskupené na krátkých větvích, kopinaté až vejčité, kožovité, tupé až špičaté, dlouhé 5 - 13,5cm, široké 0,4 - 8,5cm, báze klínovitá a mají štítnaté šupiny. Květenství má až 1,5cm stopku, vlastní květy jsou aromatické, mají 1,5 - 4cm stopku, kalich délky 1,5 - 3cm, koruna je bílá nebo světle béžová, trubka má délku 3,5 - 6cm, laloky jsou dlouhé 2cm a široké 1,5cm. Plodem je hnědá zpravidla šupinatá tobolka délky 1,2 - 5,3cm, šířky 0,6 - 1,5cm a obsahuje okřídlená semena celkové délky 3,5cm, šířky 5 - 6mm a vlastní tělo je dlouhé 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: D. brunonis, Spathodea alternifolia

Dolichandrone arcuata

Roste v Indii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 16m. Listy jsou lichozpeřené, vřeteno dlouhé 7 - 20cm, tvoří je 5 - 11 lístků s řapíčky délky 0,5 - 3cm. Kvete oboupohlavnými bílými nálevkovitě trubkovitými květy. Plodem je 2chlopňová tobolka délky i šířky do 1,5cm a obsahují okřídlená semena délky 0,6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Spathodea arcuata

Dolichandrone atrovirens

Roste v Indii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 16 (i 20)m. Listy jsou 9 - 11tičetné, vlastní lístky jsou podlouhlé a dlouhé do 7,5 (i 10)cm a široké 5cm. Květy jsou bílé, mají korunu délky do 7,5cm, laloky jsou ledvinité a zkadeřené. Plodem je tobolka délky do 30cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 10

Synonyma: Bignonia atrovirens, Bignonia crispa, D. crispa, Spathodea atrovirens, Spathodea crispa

Dolichandrone columnaris

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Dolichandrone falcata

Roste v Indii v podobě malého opadavého stromu. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 3 - 6ti obvejčitými nebo vejčitými lístky. Kvete bílými květy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Bignonia falcata, Bignonia spathacea, D. lawii, Spathodea falcata

Dolichandrone filiformis

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,8 - 8m. Borka je šedá, korkovitá a drsně rýhovaná. Listy jsou střídavé až vstřícné, seskupené na krátkých větvích, zpeřené, tvořené 2 - 13ti lístky s vřetenem délky 3 - 11cm, řapíky jsou tenké, dlouhé 0,1 - 2,5cm, vlastní lístky jsou vstřícné (i střídavé), nitkovité, špičaté, dlouhé 5 - 25cm, široké 0,5 - 1cm a vrcholové bývají delší. Květenství je dlouhé do 19cm, vlastní květy mají až 5mm stopku, kalich délky 2,5 - 3,5cm, koruna je bílá, béžová nebo světležlutá, trubka má délku 2 - 5cm, laloky jsou dlouhé do 2cm a široké 1,5cm. Plodem je mírně zploštělá hnědá tobolka délky 12 - 55cm, šířky 0,6 - 1,4cm, obsahuje podlouhlá okřídlená semena celkové délky 1,5 - 2,5cm, šířky 4 - 6mm a vlastní tělo je dlouhé 7 - 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: Bignonia filiformis, Spathodea filiformis, Stereospermum filiforme

Dolichandrone heterophylla

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Borka je vláknitá, mozaikovitá až korkovitá a šedá. Listy mohou být i zpeřené, střídavé až prakticky vstřícné, svazčité, vyrůstají na krátkých větvích, mají max. 3cm řapíky, jednoduché jsou dlouhé 2,5 - 12cm, zpeřené tvoří až 13 lístků, vrcholový bývá delší, jsou vstřícné, čárkovité, kopinaté, eliptické nebo obkopinaté, mohou být zahnuté, tupé až špičaté, vrcholový je dlouhý 4 - 11cm, široký 1 - 7mm a báze je klínovitá. Květenství má až 1,5cm stopku, vlastní květy mají 2 - 2,5cm stopku, kalich délky 1,7 - 3cm, koruna je bílá, trubka dlouhá 4 - 5,5cm, laloky jsou dlouhé 1,5 - 2cm a široké 1 - 1,5cm. Plodem je světlehnědá tobolka délky 12 - 26cm, šířky 0,6 - 1,2cm, má zpravidla štítnaté šupiny, semena jsou celkově včetně křídla dlouhá do 2,5cm, široká 5 - 6mm a z toho tělo je dlouhé 6 - 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 11 - 12

Synonyma: Spathodea heterophylla

Dolichandrone serrulata

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 15m. Listy jsou zpeřené, tvořené 4 - 10ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, dlouze zašpičatělé, mohou být zubaté a dlouhé 3 - 8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Bignonia serratula, Bignonia serrulata, Spathodea serrulata, Stereospermum serrulatum

Dolichandrone spathacea

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 20 (i 25)m při průměru kmene (10 -) 30 - 40 (i 50)cm. Borka je šedá až tmavěhnědá. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, tvořené 3 - 4mi páry lístků, dlouhé (15 -) 35 - 40cm, v mládí lepivé, narůžovělé, vlastní lístky jsou vejčité až kopinaté, asymetrické, zašpičatělé, krátce řapíčkaté, dlouhé 6 - 13 (i 17)cm a široké (2,5 -) 3 - 4,5 (i 7,5)cm. Květenstvím je 2 - 8mikvětý hrozen nebo lata s vřetenem délky 2 - 3cm, listeny jsou opadavé, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 2 - 4cm stopku, kalich kuželovitý, kyjovitý, kožovitý, dlouhý 3 - 6 (i 8,5)cm, koruna má nálevkovitou trubku délky 12 - 15 (i 18)cm, jícen průměru 7 - 12cm a má 5 širokých laloků délky (2,5 -) 3 (i 4,5)cm. Plodem je zploštěle válcovitá mírně žebernatá tobolka délky 30 - 40cm, šířky 2 - 3cm, může být zahnutá a obsahuje tmavěšedá korkovitě okřídlená semena celkové délky 1,2 - 1,8cm a šířky 6 - 8mm.

Vyhovuje ji vlhká mokřadní půda, okraje mangrovů i s brakickou vodou.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: Bignonia longissima, Bignonia spathacea, D. longissima, D. rheedei, Pongelia longiflora, Spathodea diepenhorstii, Spathodea grandiflora, Spathodea longiflora, Spathodea loureiroana, Spathodea luzonica, Spathodea rheedei, Spathodea rostrata


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2022