zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 148x

Palmy a cykasy : Cycadopsida / Cycadales / Zamiaceae

Encephalartos (Píchoš)

Pochází z tropické, jižní a jihovýchodní Afriky. Roste v podobě stálezelené dvoudomé rostliny. Kmen může být podzemní až stromovitý, ale nevětvený (občas trsovitý). Listy vytvářejí terminální růžici (jako u palem, ve skutečnosti na vrcholu vyrůstají v těsné spirále), mají délku 0,6 - 6m, jsou zpeřené, v mládí zpravidla ochlupené, vlastní lístky jsou kožovité, tuhé, celokrajné, špičaté, zubaté či laločnaté z jedné nebo obou stran. samičí šištice jsou variabilní, vyrůstají po 1 - 8mi ks, samčí bývají menší a bohatší. semena jsou velká, červená, hnědá nebo žlutá a dužnatá. Všechny druhy patří do mezi chráněné druhy a jsou zapsáni v seznamu CITES I.

Vyhovuje jim plné slunce a dobře propustná půda. Nesnáší pokles teplot pod 10 - 13°C.

Množí se semeny.

Encephalartos.jpg
1136 x 852 px
366.23 kB Encephalartos2.jpg
1136 x 852 px
323.07 kB Encephalartos3.jpg
1110 x 833 px
334.09 kB Encephalartos4.jpg
1110 x 833 px
336.84 kB

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 67.

začátek 2 konec

Druhy:

Encephalartos aemulans

Roste v JAR. Kmínky jsou vzpřímené, nevětvené (od báze odnožující). Dorůstá výšky do 1,5 (i 3)m při průměru kmene do 35cm. Listy jsou tuhé, lesklé, tmavězelené, dlouhé 1,5m, široké 25cm s 7 - 11cm řapíky, vlastní lístky jsou eliptické, mírně srpovité, kýlnaté, zakončené trnem, mírně podvinuté, směřují kupředu v úhlu 15 - 35°, dlouhé 12,5 - 15cm, široké 1,7cm a na konci s 1 - 3mi trny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, jsou plstnaté, dlouhé 35 - 41cm, široké 20 - 23cm, mají 2 - 2,5cm stopku, samčí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, jsou vzpřímené, žluté, dlouhé 29 - 33cm, široké 14 - 18cm a mají 5 - 6cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos altensteini (Píchoš Altensteinův)

Roste v JAR. Druhové jméno bylo vybráno po němci Altensteinovi žijícím v 19. st. Vytváří 2 - 3 kmeny. Dorůstá do výšky 5 - 7m při průměru kmene 25 - 35cm. Listy jsou zelené až žlutozelené, dlouhé 1,5 - 3,5m, široké do 40cm, kýlnaté, řapíky jsou dlouhé 10 - 30cm, zpeřené, vlastní lístky tvoří i více než 100 párů, jsou kopinaté, směřují kupředu v úhlu 30 - 40°, dlouhé 12,5 - 17cm, široké 1,9 - 2,5cm a na okraji mohou mít až 3 trny. Samičí šištic vyrůstají zpravidla po 1 - 5ti ks, jsou mírně vejčité, dlouhé 30 - 50cm, široké 20 - 30cm, žlutozelené, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají také obvykle po 1 - 5ti ks, jsou vejčité, dlouhé 40 - 50cm, široké 12 - 15cm a mají 5 - 10cm stopku. Pro člověka jsou jedovaté. Vytváří až 4cm semena. V zámeckém skleníku v Lednici naleznete 400 - 500tiletý exemplář.

Těžko se adaptuje na jiné prostředí. Snese stín i plné světlo.

EncephalartosAltensteini.jpg
720 x 960 px
436.22 kB EncephalartosAltensteini2.jpg
960 x 1280 px
217.51 kB EncephalartosAltensteini3.jpg
1280 x 960 px
301.93 kB

Synonyma: E. marumii

Encephalartos aplanatus

Roste ve Svazijsku. Kmínky bývají podzemní, pouze terminální část je nad povrchem a je plstnatá. Listy jsou chudé, v počtu max. 10ks, mají délku do 3,5m, šířku 60cm, řapíky jsou dlouhé do 20cm, jsou zpeřené, vlastní lístky směřují kupředu v úhlu 75 - 90°, jsou dlouze vejčité, špičaté, lesklé, tmavězelené, dlouhé do 30cm, široké 4cm, řídce zubaté a na spodní straně pruhované. Samičí šištice vyrůstají po 1 (i 2)ks, jsou dlouhé 40cm, široké 12cm, jsou žlutooranžové, mají až 6cm stopky, samčí šištice vyrůstají také po 1 - 3ks, jsou dlouhé do 65cm, široké 8 - 10cm, světležluté a mají až 22cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos arenarius

Roste v JAR. Kmínky vyrůstají samostatné, od báze odnožují, jsou poléhavé až vzpřímené a dorůstají výšky 1 - 1,5 (i 3)m při průměru 20 - 30cm. Koruna je ochlupená, listy jsou tuhé, mírně kýlnaté, dlouhé 1 - 1,5m, široké 25 - 35cm, zakřivené, řapíky dlouhé 15 - 20cm, zpeřené, vlastní lístky v mládi sivozelené, v terminální části se překrývají, mají délku 12 - 16cm, šířku 2,5 - 4cm a u báze mají 3 - 4 laloky. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou soudkovité, dlouhé 35 - 60cm, široké 20 - 30cm, mají 6 - 10cm stopky, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou dlouhé 30 - 50cm, široké 8 - 15cm a mají 4 - 7,5cm stopky.

Roste v písku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos barteri

Roste v mezi Nigérií a Ghanou. Kmínky mohou od báze odnožovat, jsou podzemní, nad zem vyrůstají max. do 30cm při tloušťce kmene 20 - 25cm. Listy vyrůstají po 10 - 20ti ks, jsou zelené, dlouhé 1 - 1,8m, široké 15 - 26cm, řapíky jsou dlouhé 6 - 10cm, vřeteno z horní strany nápadně rýhované, zpeřené, tvořené 80ti páry lístků, vlastní lístky jsou kopinaté, dlouhé 10 - 18cm, široké 1 - 1,5cm, pichlavé a na okraji je max. 6 zubů. Samičí šištice vyrůstají samostatně nebo v párech, jsou mírně eliptické, dlouhé 12 - 35cm, široké 8 - 15cm, mají 5 - 12cm stopku, samčí šištice vyrůstají také samostatně nebo v párech, jsou vzpřímené, prakticky válcovité, dlouhé 8 - 23cmm, široké 3 - 5cm a mají 8 - 20cm stopku. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos brevifoliolatus

Roste v JAR. Kmínky od báze odnožují, jsou vzpřímené nebo nakloněné. Dorůstá výšky do 2,5m při průměru kmene 25 - 30cm. Listy jsou bohaté, tuhé, dlouhé 80 - 90cm, široké 10 - 12cm, řapíky dlouhé 9 - 20cm, široké až 1cm, čepel zpeřená, vlastní lístky směřují kupředu pod úhlem 45°, jsou tmavězelené, mírně vejčité, mírně srpovité, překrývají se, jsou dlouhé 6 - 8cm, široké 1 - 1,2cm, podvinuté, celokrajné a na spodní straně mají 12 - 16 vystouplých žilek. Samičí šištice nejsou známy, samčí vyrůstají až po 6ti ks, jsou dlouze vejčité, dlouhé 35cm, široké 6 - 7cm, bíle plstnaté a mají 2,5 - 3,3cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos bubalinus

Pochází z Tanzánie a Keni. Kmínky zpravidla od báze odnožují, jsou vzpřímené, později poléhavé, dlouhé 1 - 2m a v průměru mají 33 - 45cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, mírně obvejčité, kýlnaté, vzpřímené, dlouhé 6 - 1,7m, široké 20 - 30cm, mají 1 - 2cm řapíky, jsou zpeřené, tvořené 50 - 90ti páry lístků, vlastní lístky směřují kupředu v úhlu 45°, čárkovité, kožovité, dlouhé 10 - 20cm, široké 1,1 - 2cm, okraj může být mírně podvinutý a na konci má 2 - 4 kupředu směřující zuby. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, dlouhé 32 - 45cm široké 24cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ks, jsou mírně eliptické, prakticky poléhavé, dlouhé 27 - 55cm, široké 13 - 15cm a mají 9,5 - 12,5cm stopky.

Má rád plné slunce, ale dokáže vydržet i v částečném stínu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos caffer (Píchoš kaferský)

Roste v JAR. Patří mezi dvoudomé rostliny. Stonek je podzemní, samostatný nebo od báze větvený. Dorůstá výšky do 30 (i 40)cm při průměru kmene 15 - 25cm. Listy vyrůstají po 7 - 10ks, jsou zelené, dlouhé 0,4 - 0,9 (i 1)m, široké 9cm, v mládí plstnaté, řapíky jsou dlouhé 6 - 12cm, zpeřené, vlastní lístky kopinaté, asymetricky zkroucené, seskupené k sobě, mají délku 8 - 10cm, šířku 9mm a na stranách mají 1 - 2 zuby. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou prakticky válcovité, dlouhé 20 - 30cm, široké 12 - 15cm, mají 4 - 7cm stopky, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou prakticky válcovité, dlouhé 20 - 30cm, široké 6 - 11cm a mají 6 - 8cm stopku.

Vyžaduje výbornou drenáž, aby nedocházelo k uhnívání kořenů.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Cycas caffra, E. brachyphyllus, Zamia cycadis

Encephalartos cerinus

Roste v JAR. Kmínky jsou prakticky celé podzemní a někdy se mohou od báze větvit. Dorůstá výšky do 30cm při průměru kmene 20 - 25cm. Listy vyrůstají po 8 - 15 (i 20)ti ks, jsou eliptické, mírně nasivělé, voskovité, dlouhé 0,9 - 1,2m, široké 20 - 24cm, řapíky jsou dlouhé 12 - 18cm, zpeřené, vlastní lístky jsou celokrajné, mají délku 15 - 18cm, šířku 1,2cm a na mladých exemplářích mají až 3 trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, obvejčité, dlouhé 30 - 35cm, široké 15 - 18cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou prakticky válcovité, vzpřímené, dlouhé 55 - 60cm, široké 8 - 10cm a mají 8cm stopky.

Roste jak na plném slunci, tak částečném stínu. Je vhodný pro malé prostory.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos chimanimaniensis

Roste v Zimbabwe a Mozambiku. Kmínky jsou vzpřímené, od báze odnožují (jsou i větvené) a dorůstají výšky do 1,8m při průměru kmene 45cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, dlouhé 1,5m, široké 30 - 40cm, eliptické, řapíky jsou dlouhé 2 - 6cm, zpeřené, vlastní lístky v mládí ochlupené, překrývající se, mírně srpovité, dlouhé 15 - 20cm, široké 1,8 - 3cm, na koncích zpravidla po 2 - 4 trnech. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, soudkovité, dlouhé 45 - 50cm, široké 18 - 20cm, zelenomodré, stopky dlouhé 7 - 8cm, samčí šištice vyrůstají až po 3ks, jsou vzpřímené, prakticky válcovité, dlouhé 50 - 70cm, široké 8 - 11cm a mají 10 - 15cm stopku.

Má rád plné slunce.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos concinnus

Roste v Zimbabwe a Mosambiku. Kmínky jsou vzpřímené, později až poléhavé, často od báze odnožující. Dorůstá výšky do 2,5m při průměru kmene 35 - 45cm. Listy jsou bohaté, podlouhlé, zakulacené, mírně kýlnaté, dlouhé 1,5 - 2m, široké 20 - 30cm, řapíky jsou dlouhé 6 - 10cm, zpeřené, tvořené 50ti páry lístků, vlastní lístky se překrývají, mají délku 10 - 15cm, šířku 2 - 2,3cm a na okraji mají 1 - 3 i více trnů. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, prakticky válcovité, dlouhé 35 - 45cm, široké 15 - 20cm, mají 6 - 8cm stopku, samčí šištice vyrůstají až po 4ks, jsou vzpřímené, mírně vejčité, dlouhé 30 - 50cm, široké 7 - 10cm a mají 5 - 12cm stopky.

Roste na plném slunci ale lepší je částečný stín. Má rád písčitý substrát a potřebuje dobrou drenáž pro zabránění uhnívání kořenů. Nesnáší mráz a větší zálivku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos cupidus

Roste v JAR. Kmínky jsou zpravidla podzemní, odnožují i od báze, výjimečně mohou být vysoké až 2,7m s průměrem kmene 20 - 30cm. Listy vyrůstají po 7 - 10ti ks, jsou sivozelené, dlouhé 0,7 - 1m, široké 25 - 30cm, v mládí mírně plstnaté, řapíky dlouhé 4 - 8cm, zpeřené, vlastní lístky seskupené při vrcholu, jsou úzce kopinaté, tuhé, dlouhé 10 - 15cm, široké 1 - 1,3cm a na vrcholu má 2 - 5 kupředu směřujících ostnů o délce 4 - 7mm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, dlouhé 20 - 30cm, široké 15 - 20cm, mají až 6cm stopky, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, prakticky válcovité, dlouhé 18 - 32cm, široké 5 - 8cm a mají 3 - 10cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos cycadifolius

Roste v JAR. Kmínky bývají podzemní a od báze odnožují. Dorůstá výšky 1 - 1,5m při průměru kmene 25 - 30cm. Listy jsou bohaté, dlouhé 0,6 - 0,9 (i 1,2)m, široké 17 - 18cm, v mládí mírně ochlupené, řapíky jsou dlouhé 9 - 20cm, široké až 1cm, zpeřené, vlastní lístky hnědozelené, dlouhé 0,9 - 1,2 (i 1,5)m, široké 4 - 6mm, zpravidla se překrývají, jsou celokrajné, mírně podvinuté, na okraji trochu ztlustlé a na spodní straně mají 5 - 6 vyniklých žilek. Samičí šištice vyrůstají samostatně nebo v párech, jsou soudkovité, dlouhé 20 - 30cm, široké 16 - 18cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají také samostatně nebo v párech, jsou prakticky válcovité, dlouhé 13 - 22cm, široké 4 - 7cm a krátce stopkaté.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. eximius, Zamia cycadifolia

Encephalartos delucanus

Roste v Tanzánii. Kmínky jsou zpravidla podzemní, nad povrch vystupují max. do výšky 12cm při průměru kmene 10 - 20cm. Listy vyrůstají po 6 - 9ti ks, jsou kýlnaté, ohnuté, dlouhé 50 - 65cm, mají 4,5cm řapíky, čepel zpeřená, tvořená 25 - 35ti páry lístků, vlastní lístky jsou podlouhlé, zašpičatělé, dlouhé 13 - 14,5cm, široké 1,2 - 1,4cm a na okraji mají 4 - 5mm trny. Samičí šištice nejsou známé, samčí vyrůstají samostatně nebo v párech, jsou zelené, mírně eliptické, dlouhé 10 - 12cm, široké 2 - 3cm a mají 1 - 1,5cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos dolomiticus

Roste v JAR. Kmínky jsou vzpřímené, od báze odnožující, později mohou být poléhavé. Dorůstá výšky do 2m při průměru kmene 25 - 40cm. Listy jsou bohaté, sivo- až modrozelené, u báze plstnaté, dlouhé 60 - 80cm, široké 15cm, řapíky jsou dlouhé 10 - 12cm, čepel zpeřená, tvořená lístky směřujícími kupředu v úhlu 45°, jsou kýlnaté, dlouze eliptické, mírně srpovité, v mládí stříbřité, pichlavé, celokrajné (i s 1 - 2mi zuby), dlouhé 12 - 17cm a široké 1 - 1,2cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i po 3ks) jsou vejčité, nažloutlé, dlouhé 30 - 45cm, široké 18 - 25cm, mají 5 - 8cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou mírně vejčité, dlouhé 30 - 50cm, široké 6 - 10cm, modrozelené a mají 8 - 9,5cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. verrucosus

Encephalartos dyerianus

Roste v JAR. Kmínky jsou vzpřímené až poléhavé a od báze odnožují. Dorůstá výšky 3 - 6m při průměru kmene 40 - 60cm. Listy jsou bohaté, tuhé, kýlnaté, holé, ojíněné, dlouhé 1,4 - 1,7m, široké 20cm, řapíky jsou dlouhé až 6cm, čepel zpeřená, vlastní lístky směřují kupředu v úhlu 45°, mají délku 17 - 24cm, šířku 1,3 - 1,8cm a na okraji mohou být 1 - 2 zuby. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou vzpřímené, válcovité, šedozelené, dlouhé 30 - 60cm, široké 18 - 24cm, samčí šištice vyrůstají po 4 - 8mi ks, jsou dlouze vejčité, dlouhé 27 - 46cm, široké 9 - 12cm a mají 10 - 17cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. graniticolus

Encephalartos equatorialis

Roste v Ugandě. Kmínky od báze odnožují. Dorůstá výšky 3,5 - 4,2m při průměru kmene 35 - 45cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, úzké, na konci obloukovité, tuhé, zelené, dlouhé 3,1 - 3,5m, široké 36 - 43cm, prakticky přisedlé, u báze cibulovité, čepel zpeřená, vlastní lístky kožovité, tuhé, směřují kupředu v úhlu 30°, dlouze eliptické, zašpičatělé, pichlavé, na okraji mírně ztlustlé, dlouhé 20 - 26cm, široké 2 - 2,6cm a na okraji mají 3 - 6 zubů. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vejčité, dlouhé 36 - 40cmm, široké 18 - 20cm, tmavězelené, mají 3 - 4cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 5 - 8ks, mají délku 30 - 40cm, šířku 9 - 10cm a 20 - 30cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. equatoralis, E. imbricans

Encephalartos eugene-maraisii

Pochází z JAR a Mosambiku. Kmínky jsou vzpřímené, později i poléhavé, dlouhé do 4m, v průměru mají 30 - 45cm a od báze odnožují. Listy jsou bohaté, rozložité, ojíněné, kýlnaté, dlouhé 1 - 1,5m, široké 10cm, řapíky dlouhé 16 - 18cm, čepel zpeřená, kožovitá, vlastní lístky zašpičatělé, dlouhé 15 - 20cm, široké 1,4cm, celokrajné (i s 1 - 2ma zuby). Samičí šištice vyrůstají po 1 - 6ti ks, jsou mírně vejčité, dlouhé 30 - 50cm, široké 6 - 8cm, hnědočervené barvy na 5 - 6cm stopce, samčí šištice vyrůstají po 1 - 8mi ks, mají délku 20 - 42cm, šířku 6 - 8cm, jsou také hnědočervené a mají 6 - 9cm stopku. Semena jsou nahnědlá, dlouhá 4cm a široká 3cm.

Má rád plné slunce i částečný stín.

EncephalartosEugenemaraisii.jpg
797 x 1200 px
588.32 kB EncephalartosEugenemaraisii2.jpg
900 x 1200 px
565.6 kB

Encephalartos ferox

Pochází z jihovýchodního pobřeží Afriky. Kmínky mohou být podzemní, zpravidla samostatné, plstnaté, dlouhé 1,5 - 2m a široké 30 - 35cm. Listy jsou bohaté, rozložité, lesklé, tmavězelené, dlouhé 1 - 2m, široké 30 - 36cm, řapíky dlouhé 9 - 24cm, čepel zpeřená, vlastní lístky mají na konci 3 - 4 pichlavé laloky, na okraji 2 - 4 zuby, délku 15 - 18cm a šířku 3,5 - 8cm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3 (i 5)ti ks, jsou vejčité, dlouhé 25 - 50cmm, široké 20 - 40cm, oranžové až červené barvy, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 1 - 3 (i 10)ti ks, jsou prakticky válcovité, dlouhé 40 - 50cmm, široké 7 - 10cm, v barvě žluté (i růžové nebo dokonce červené) a mají 10 - 15cm stopku. Semena jsou dlouhá 4,5 - 5cm a široká 1,5 - 2cm.

Roste na plném slunci, nejlépe s částečným zastíněním. Substrát by měl být písčitý s výbornou drenáží. Nesnáší mráz.

EncephalartosFerox3.jpg
1024 x 768 px
249.43 kB EncephalartosFerox4.jpg
615 x 820 px
134.25 kB

Synonyma: E. kosiensis

Encephalartos friderici-guilielmi

Roste v JAR. Kmínky jsou nadzemní, odnožující, dlouhé do 4 - 6m a široké 35 - 60cm. Listy jsou bohaté, tuhé, vodorovné, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 18 - 20cm, mají 17 - 30cm řapíky, čepel je zpeřená, vlastní lístky jsou v mládí stříbřité, později nažloutlé, na konci shluklé, překrývající se, celokrajné, zakončené trnem, mají délku 10 - 18cm, šířku 7 - 8mm a na spodní straně jsou vyniklé žilky. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 6ti ks, jsou ochlupené, dlouhé 25 - 30cm, široké 15 - 20cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 3 - 12ti ks, jsou válcovité, dlouhé 20 - 40cm, široké 6 - 10cm, ochlupené a krátce stopkaté.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. friderici-guilielmii, Zamia friderici-guilielmi

Encephalartos ghellinckii (Píchoš Ghellinckův)

Roste v JAR. Kmínky zpravidla od báze odnožují, mají výšku do 3m při průměru 30 - 40cm. Listy jsou bohaté, tmavězelené, zpeřené, dlouhé 0,7 - 1m, široké 12 - 15cm, mohou být zkroucené, v mládí ochlupené, řapíky jsou dlouhé 20 - 25cm, zpeřené, tvořené 130ti páry lístků, vlastní lístky jsou špičaté, podvinuté, dlouhé 8 - 14cm a široké 2 - 4mm, Samičí šištice vyrůstají po 2 - 5ti ks, jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 20 - 25cm, široké 12 - 15cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 2 - 7mi ks, jsou válcovité, dlouhé 20 - 25 (i 50)cm, široké 6 - 8cm a mají 3 - 5cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos gratus

Pochází z Malawi a Mozambiku. Kmínky jsou nevětvené, vejčité, dlouhé do 1,2m a široké až 60cm. Listy jsou bohaté, dlouhé 0,9 - 1,8m, široké 34 - 44cm, řapíky dlouhé 10 - 12cm, zpeřené, tvořené 30 - 70ti páry lístků, vlastní lístky matné, šedozelené, dlouhé 18 - 26cm, široké 2,3 - 3,5cm a na okraji je 2 - 7 trnů. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 10ti ks, jsou válcovité až kuželovité, tmavěhnědé, dlouhé 55 - 68cmm, široké 15 - 20cm, stopky jsou dlouhé 11 - 14cm, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 30 - 40cm, široké 7 - 10cm a mají 15 - 18cm stopky.

Roste na slunci i ve stínu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos heenanii

Roste v JAR a Svazijsku. Kmínky zpravidla od báze odnožují. Dorůstá výšky 2,3 - 3m při průměru kmene 25 - 40cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, dlouhé 1 - 1,3m, široké 15 - 20cm, v mládí ochlupené, řapíky jsou dlouhé do 20cm, zpeřené, vlastní lístky jsou kopinaté, tuhé, zpravidla celokrajné, dlouhé 12 - 15cm a široké 1,5 - 2cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i po 3ks), jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 20 - 35cm, široké 17 - 20cm, mají 5 - 6cm stopku, samčí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, jsou válcovité, ochlupené, dlouhé 27 - 30cm, široké 15 - 17cm a mají 8 - 9cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos hildebrandtii (Píchoš Hildebrandtův)

Pochází z Keňského pobřeží, roste dále v Tanzánii a Zanzibaru. Kmen bývá nevětvený, dorůstá výšky do 6m a šířky až 30cm. Listy jsou bohaté, v mládí bíle ochlupené, dlouhé 2 - 3m, široké 30 - 65cm, řapíky dlouhé 1 - 7cm, zpeřené, vlastní lístky čárkovité, kožovité, lesklé, tmavězelené, pichlavé, mohou mít až 3 zuby, dlouhé 15 - 35cm a široké 1,3 - 4,5cm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, jsou válcovité, dlouhé 30 - 60cm, široké 15 - 25cm, stopky jsou dlouhé 4 - 6cm, samčí šištice vyrůstají po 1 - 7ks, jsou válcovité až kuželovité, zelené nebo načervenalé, dlouhé 20 - 50cm, široké 5 - 9cm a mají 5 - 25cm stopky.

Má rád plné slunce nebo částečný stín. Dokáže růst v mnoha druzích substrátu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. hildebrandtii var. dentatus

Encephalartos hirsutus

Roste v JAR. Dorůstá výšky 3,5 - 4,2m při průměru kmene 35 - 40cm. Kmínky jsou vzpřímené, později poléhavé. Listy jsou bohaté, v mládí sivozelené a plstnaté, u báze vytrvávají, kýlnaté, na vrcholu zpětně zahnuté, dlouhé 1,1 - 1,4m, široké 13 - 15cm, řapíky jsou dlouhé 13cm, zpeřené, vlastní lístky jsou srpovité, směřují kupředu v úhlu 50°, celokrajné, hrotité, v mládí jemně zubaté, dlouhé 13 - 17cmm a široké 2 - 2,4cm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vejčité, vzpřímené, dlouhé 40cm, široké 35cm, mají až 6cm stopku, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou dlouze vejčité, vzpřímené, dlouhé 50cm, široké 9cm a mají 12cm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos horridus (Píchoš hrozný)

Pochází z východu Jihoafrické Republiky. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 1,5)m s průměrem kmínku 20 - 30cm. Většina je ukrytá v zemi a často vytváří odnože. Listy jsou bohaté, vzpřímené, tuhé, na vrcholu zpětně ohnuté, v mládí namodralé, dlouhé 0,5 - 1m, široké 10 - 15cm, řapíky jsou dlouhé 12 - 15cm, zpeřené, vlastní lístky jsou podvinuté, mají u báze 2 - 3 laloky o délce do 4cm, délka je 10 - 13cm, šířka 2,5cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vejčité, modrozelené, dlouhé 20 - 40cm, široké 15 - 20cm, mají 8cm stopky, samčí šištice vyrůstají samostatně (i párovitě), jsou prakticky válcovité, modrozelené, dlouhé 20 - 40cm, široké 6 - 12cm a stopky jsou dlouhé 4 - 4,5cm. Semena jsou trojúhelníková.

Má rád plné slunce, vhodný pro skalky. Je nutné poskytnout výbornou drenáž.

EncephalartosHorridus.jpg
797 x 1200 px
594.37 kB EncephalartosHorridus4.jpg
1136 x 852 px
382.23 kB

Synonyma: E. nanus, Zamia horrida

Encephalartos humilis

Roste v JAR. Kmínky odnožují, jsou podzemní (nad zemní část je dlouhá max. 30cm), dlouhé do 50cm a široké 13 - 18cm. Listy vyrůstají po 5 - 8mi ks, jsou zpětně ohnuté a mírně zkroucené, v mládí namodralé, dlouhé 30 - 50cm, široké 11cm, řapíky jsou dlouhé 9 - 11cm, zpeřené, vlastní lístky dlouhé 9 - 13cm a široké 4 - 6mm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou soudkovité, dlouhé 25 - 30cm, široké 8 - 10cm, mají 3 - 5cm stopky, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou válcovité, ochlupené, dlouhé 15 - 20cm, široké 4 - 5cm a mají 10 - 12cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos inopinus

Roste v JAR. Kmínky jsou vzpřímené až poléhavé. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 6)m při průměru kmene 15 - 25cm. Listy jsou bohaté, v mládí nasivělé, dlouhé 0,8 - 1,5m, široké 28 - 40cm, řapíky jsou dlouhé 10 - 20cm, zpeřené, vlastní lístky hrotité, sivozelené, celokrajné (na vrcholu mohou být i 2 zuby), dlouhé 14 - 21cm, široké 0,5 - 1cm a spodní lístky jsou přeměněné na krátké ostny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou válcovité, dlouhé 30 - 35cm, široké 15 - 20cm, mají 5 - 6cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou válcovité, dlouhé 18 - 25cm, široké 6 - 8cm a mají 6 - 16cm stopky.

Má rád plné slunce a výbornou drenáž.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos ituriensis

Rychle roste v deštných pralesích Zairu. Kmínky jsou vzpřímené až poléhavé a odnožují. Dorůstá výšky až 6m při průměru kmene až 50cm. Listy jsou bohaté, rozkladité, v mládí plstnaté, dlouhé 2 - 3m, široké 40cm, řapíky jsou dlouhé 5cm, zpeřené, vlastní lístky kožovité, u na okraji se 3 - 9ti trny, hrotité, dlouhé do 25cm, široké až 3cm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně nebo v párech, jsou vzpřímené, mírně vejčité, žlutohnědé, dlouhé 20cm, široké 12cm, stopky jsou dlouhé 3 - 4cm, samčí šištice vyrůstají po 2 - 4ks, jsou hnědožluté, dlouhé 26cm a široké 7cm.

Roste jak na plném slunci, tak částečném stínu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos kanga

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos kisambo

Roste v Keni. Kmen je vzpřímený až poléhavý, zpravidla bez odnoží. Dorůstá výšky 0,9 - 2,7m při průměru kmene 40 - 60cm. Listy jsou bohaté, tuhé, v mládí ochlupené, dlouhé 2,4 - 3,6m, široké 50 - 75cm, řapíky jsou dlouhé 2,5 - 5cm, zpeřené, tvořené 89 - 96ti páry lístků, vlastní lístky jsou úzce kopinaté, kožovité, srpovité, pichlavé, podvinuté, u báze se 3 - 4mi zuby, dlouhé 2,4 - 3,7m a široké 2,9 - 3,7cm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou válcovité, plstnaté, dlouhé 30 - 60cm, široké 16 - 20cm, stopky jsou dlouhé 11 - 15cm, samčí šištice vyrůstají po několika ks, mohou být ohnuté, válcovité až kuželovité, dlouhé 49 - 64cm, široké 10 - 13cm, béžovožluté a mají 15 - 32cm stopky.

Vyskytuje se na skalnatých místech.

Roste i ve stínu, ale raději má plné slunce.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. voiensis

Encephalartos laevifolius

Roste v JAR. Kmínky jsou vzpřímené, mohou odnožovat, má délku 1 - 3,5m a průměr 15 - 35cm. Listy jsou bohaté, sivozelené, kýlnaté, v mládí ochlupené, dlouhé do 1,5m, široké 16 - 30cm, řapíky jsou dlouhé 22 - 25cm, zpeřené, vlastní lístky hrotité, celokrajné, dlouhé 12 - 15cm, široké 5 - 8mm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou soudkovité, nažloutlé, dlouhé 20 - 30cm, široké 10 - 16cm, mají 4 - 5cm stopky, samčí šištice vyrůstají až po 5ti ks, jsou prakticky válcovité, plstnaté, dlouhé 30 - 40cm, široké 9 - 10cm a mají 3 - 4cm stopky. Semena jsou žlutá, dlouhá 2,7cm a široká 2,3cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos lanatus

Roste v jižní Africe. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 3)m při průměru kmene 20 - 25cm. Listy jsou bohaté, kýlnaté, na konci zpětně ohnuté, mírně zkroucené, v mládí ochlupené, dlouhé 60 - 95cm, široké 12cm, řapíky jsou dlouhé 12 - 19cm, zpeřené, vlastní lístky zelené, překrývající se, celokrajné, vzájemně postavené do V, v mládí namodralé, ojíněné, dlouhé 10 - 13cm a široké 0,6 - 1cm. Samičí šištice vyrůstají až po 4ks, jsou soudkovité, plstnaté, dlouhé 20 - 35cm, široké 12 - 15cm, mají 2 - 3cm stopky, samčí šištice vyrůstají až po 4ks, jsou válcovité, plstnaté, dlouhé 25 - 30cmm, široké 5 - 6cm a stopky jsou dlouhé 3 - 5cm. Semena jsou nažloutlá, dlouhá do 3cm a široká 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos latifrons

Roste v JAR. Kmínky jsou nevětvené, odnožující, dlouhé 2,5 - 3 (i 4,5)m a široké 30 - 45cm. Listy jsou bohaté, zakřivené, kýlnaté, tmavězelené, dlouhé 1 - 1,5m, široké 12 - 17cm, mají 10 - 20cm řapíky, zpeřené, vlastní lístky celokrajné (i s trnem či lalokem) dlouhé 10 - 15cm a široké 4 - 6cm. Samičí šištice vyrůstají až po 3ks, jsou vzpřímené, soudkovité, hnědozelené, dlouhé 50 - 60cm, široké 23 - 25cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou válcovité, hnědozelené, dlouhé 30 - 50cm, široké 8 - 17cm a stopky mají délku 4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos laurentianus

Roste v Zairu. Kmínky jsou vzpřímené, později poléhavé, dlouhé až 15m při průměru 60 - 70cm. Listy jsou bohaté, čárkovité, dlouhé 4 - 7m, široké 50 - 90cm, řapíky jsou dlouhé 30 - 40cm, zpeřené, tvořené 120ti páry lístků, vlastní lístky jsou srpovité, hrotité, na okraji mírně zakřivené s 9 - 15ti trny o délce 0,3 - 1cm, dlouhé 35 - 50cm, široké 4 - 7cm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají po 2 - 4ks, jsou mírně vejčité, žluté, plstnaté, dlouhé 35 - 45cm, široké 20 - 21cm, stopky jsou dlouhé 7 - 8cm, samčí šištice vyrůstají po 2 - 6 (i 8)ks, jsou mírně kuželovité, dlouhé 17 - 35cm, široké 6 - 10cm a mají 25 - 30cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos lebomboensis

Roste v JAR. Kmínky od báze odnožují, mají délku do 4m a průměr 25 - 30cm. Listy jsou bohaté, zelené, na konci zpětně ohnuté, v mládí plstnaté, dlouhé 1 - 3m, široké 20 - 40cm, řapíky dlouhé 3 - 10cm, zpeřené, vlastní lístky se překrývají, jsou dlouhé 12 - 18cm, široké 1 - 2,2cm a celokrajné nebo s 1 - 4mi trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i párovitě), jsou vejčité až soudkovité, žlutozelené, dlouhé 40 - 45cm, široké 20 - 25cm, krátce stopkaté, samčí šištice samostatné (i párovité), válcovité, dlouhé 40 - 45cm, široké 10 - 13cm, žlutooranžové až nažloutlé se stopkami o délce 1 - 3cm.

Má rád plné slunce.

EncephalartosLebomboensis.jpg
1200 x 900 px
595.82 kB EncephalartosLebomboensis2.jpg
900 x 1200 px
535.46 kB

Encephalartos lehmannii (Píchoš Lehmannův)

Patří mezi endemity Jihoafrické Republiky. Druhové jméno pochází od německého batanika prof. J. G. C. Lehmanna. Kmínky od báze odnožují. Dorůstá výšky 1,5 - 2m při průměru kmene 25 - 45 (i 50)cm. Listy jsou bohaté, kýlnaté, stříbřitě ojíněné, řapíky dlouhé 25 - 30cm, zpeřené, vlastní lístky bývají celokrajné (max. s 1 - 2ma trny), dlouhé 12 - 18cm, široké 1,5 - 2cm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, vejčité, dlouhé 45 - 50cm, široké 24cm, stopky jsou krátké, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou prakticky válcovité, vzpřímené, zelené, plstnaté, dlouhé 37 - 49cm, široké 10 - 11cm a mají 3,5 - 5cm stopky. Semena mají délku 4,5cm.

Toleruje i chladno.

EncephalartosLehmannii2.jpg
204 x 153 px
12.31 kB

Synonyma: E. elongatus, E. lehmannii var. spinulosus, E. mauritianus, E. spinulosus, Zamia elongata, Zamia lehmanniana, Zamia occidentalis, Zamia pungens, Zamia spinulosa

Encephalartos longifolius (Píchoš dlouholistý)

Pochází z Jihoafrické Republiky. Dorůstá výšky 3 - 4,5m při průměru kmene 30 - 45cm. Kmínky od báze odnožují. Listy jsou bohaté, kýlnaté, dlouhé 1 - 2m, široké 18 - 23cm, v mládí plstnaté, řapíky jsou dlouhé 10 - 35cm, zpeřené, vlastní lístky tmavězelené, namodrale ojíněné, celokrajné, někdy s 1 - 3mi zuby, dlouhé 15 - 20cmm, široké 2 - 4cm a bazální jsou přeměněné na ostny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vzpřímené, vejčité, hnědozelené, mírně plstnaté, krátce stopkaté, dlouhé 50 - 60cm, široké 30 - 40cm, samčí šištice vyrůstají také po 1 - 3ks, jsou vzpřímené, prakticky válcovité, hnědozelené, plstnaté, dlouhé 40 - 60cm, široké 14 - 20cm a stopky jsou dlouhé 3 - 5cm. Semena jsou červená, dlouhá 5cm a široká 2,5cm.

Snáší i mírné chladno. Má rád slunce nebo částečný stín.

EncephalartosLongifolius.jpg
1200 x 900 px
580.41 kB

Synonyma: Cycas caffra, E. lanuginosus, E. mauritianus, Zamia lanuginosa, Zamia longifolia

Encephalartos mackenziei

Velmi rychle roste, má rád plné slunce.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos macrostrobilus

Roste v Ugandě. Kmínky jsou později poléhavé a od báze odnožují. Dorůstá délky do 2,5m při průměru 30 - 45cm. Listy jsou bohaté, zpětně ohnuté, tmavězelené, dlouhé 1,4 - 2,2m, široké 40 - 60cm, řapíky jsou dlouhé 12 - 15cm, čepel zpeřená, vlastní lístky jsou kopinaté, mírně podvinuté, dlouhé 19 - 25cm, široké 3,5cm, na konci mají 6 - 8 zubů o délce 2 - 6mm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, později jsou převislé, tmavězelené až hnědozelené, dlouhé do 80cm, široké až 30cm, mají 12 - 14cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 6 - 14ks, jsou dlouze vejčité, vzpřímené, tmavězelené, dlouhé 18 - 20cm, široké 4 - 5cm a mají 8 - 9cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos manikensis

Roste v Zimbabwe. Kmínky odnožují, mají délku do 1,5 (i 3)m při průměru 30cm. Listy jsou bohaté,, dlouhé 1 - 1,9m, široké 24 - 30cm, řapíky jsou dlouhé 5 - 6,3cm, zpeřené, tvořené 60ti páry lístků, vlastní lístky jsou široce kopinaté, hrotité, celokrajné nebo s 1 - 2ma trny na konci, dlouhé 12 - 15cm, široké 2 - 2,5cm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně nebo v párech (i po 4ks), jsou zelené, holé, dlouhé 30 - 45cm, široké 20 - 25cm, mají 5 - 6cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, jsou vzpřímené, vejčité, bledězelené, dlouhé 25 - 65cm, široké 15 - 23cm a mají až 15cm stopky.

EncephalartosManikensis.jpg
1024 x 768 px
219.47 kB

Encephalartos marunguensis

Roste v Zairu. Kmínky mohou být vzácně větvené, jsou prakticky celé podzemní, dlouhé do 40cm a v průměru mají 12 - 16cm. Listy vyrůstají po 10 - 22ks, jsou zpětně ohnuté, dlouhé 60 - 85cm, kýlnaté, v mládí plstnaté, řapíky jsou dlouhé 1,3 - 2cm, čepel zpeřená, tvořená 50 - 85ti páry dlouze kopinatých celokrajných lístků o délce 10 - 11cm, šířce 1,2 - 1,3cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i párovitě), jsou mírně vejčité, tmavězelené až modrozelené, dlouhé 18 - 30cm, široké 10 - 14cm, krátce stopkaté, samčí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou mírně eliptické, tmavězelené, dlouhé 18 - 27cm, široké 5,5 - 7,5cm a mají 2,5 - 3,5cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos middelburgensis

Pochází z JAR. Kmeny mohou od báze odnožovat, bývají poléhavé, mají délku 5 - 10m a průměr 35 - 45cm. Listy jsou bohaté, vzpřímené, tuhé, kýlnaté, stříbřité, dlouhé 1,2 - 1,5m, široké 7 - 10cm, řapíky jsou dlouhé 30 - 40cm, zpeřené, vlastní lístky jsou kýlnaté, špičaté, částečně se překrývají, špičaté, kožovité, celokrajné (max. s 2ma trny) a bazální bývají přeměněné na ostny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 6 (i 8)ti ks, jsou válcovité, zelené, nahnědlé, dlouhé 35 - 45cm, široké 17 - 20cm, krátce stopkaté, samčí šištice mírně vejčité, zelené, hnědě plstnaté, dlouhé 30 - 35cm, široké 8 - 12cm a stopky jsou dlouhé 6 - 12cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. eugene-maraisii subsp. middelburgens

Encephalartos msinganus

Roste v JAR. Kmíny jsou vzpřímené, zpravidla odnožující, dlouhé do 3m a široké 35cm. Listy jsou tuhé, vzpřímené, mírně obloukovité, dlouhé 1,1 - 1,5m, široké 32 - 34cm, řapíky dlouhé 2 - 10cm, zpeřené, vlastní lístky tmavězelené, kopinaté, celokrajné nebo zubaté, špičaté, dlouhé 14 - 17cm, široké 1,6 - 2cm, směřují kupředu v úhlu 30° a bazální přeměněné v ostny. Samičí šištice vyrůstají samostatně nebo párovitě, jsou vzpřímené, vejčité, žlutozelené až žluté, hnědě plstnaté, dlouhé 42cm, široké 22cm, krátce stopkaté, samčí vyrůstají po 2 - 4ks, jsou dlouze vejčité, nažloutlé, dlouhé 30 - 40cm, široké 11 - 12cm a mají až 7cm stopky.

Má rád plné slunce a dobrou drenáž.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos munchii

Roste v Mozambiku. Kmínky jsou vzpřímené, odnožující, dlouhé do 1m a široké 30cm. Listy jsou bohaté, kýlnaté, dlouhé 1 - 1,3m, široké 22 - 24cm, řapíky jsou dlouhé 15 - 20cm, zpeřené, vlastní lístky sivozelené, později až žlutohnědé, trnité, špičaté, dlouhé 15 - 23cm, široké 1,1 - 1,7cm a bazální jsou přeměněné v ostny. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i více než po 4ks), jsou vzpřímené, mírně soudkovité, zelené až sivozelené, dlouhé 30 - 50cm, široké 16 - 20cm, mají 10cm stopky, samčí vyrůstají po 1 - 6ti ks, jsou prakticky válcovité, modrozelené, dlouhé 40 - 65cm, široké 7 - 9cm a mají 16 - 20cm stopky.

Roste velice rychle. Má rád přímé slunce.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos natalensis

Roste v JAR. Kmínky od báze odnožují. Dorůstá výšky 3 - 4 (i 6)m při průměru kmene do 40cm. Vrcholek bývá ochlupený. Listy jsou bohaté, tmavězelené, lesklé, dlouhé 1,3 - 3,2m, široké 32 - 46cm, řapíky jsou dlouhé 10 - 20cm, zpeřené, vlastní lístky mají v mládí 1 - 5 ostrých ostnů, mají délku 16 - 23cm, šířku 2,5 - 4,5cm a bazální jsou redukované na ostny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou vejčité, žluté, prakticky přisedlé, dlouhé 50 - 60cm, široké 25 - 30cm, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5tiks, jsou dlouhé 45 - 55cm a široké 10 - 12cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos ngoyanus

Roste v JAR. Kmínky jsou podzemní, nad zem vyrůstají do výšky 30 - 40cm s průměrem kmene 15 - 20cm. Listy vyrůstají po 3 - 10ti ks, jsou tmavězelené, dlouhé 0,6 - 1,2m, široké 14 - 16cm, řapíky jsou dlouhé 10 - 30cm, zpeřené, vlastní lístky mají v řezu tvar V, jsou úzce kopinaté, dlouhé 7 - 12cm, široké 0,9 - 1,5cm, bazální a terminální jsou zakrnělé a u báze bývají 1 - 3 zuby. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou obvejčité, žluté, dlouhé 20 - 25cm, široké 12 - 15cm, samčí šištice vyrůstají také samostatně, jsou prakticky válcovité, žluté, dlouhé 20 - 25cm, široké 4,5 - 6cm a mají 2cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos nubimontanus

Roste v JAR. Kmínky mohou být poléhavé, odnožující, dlouhé do 2,5m s průměrem 35 - 40cm. Listy jsou bohaté, báze vytrvávají, mají délku 1,1 - 2m, řapíky jsou na řezu 3úhlé, dlouhé do 23cm, u báze cibulnaté, čepel zpeřená, vlastní lístky řídce zubaté až celokrajné, hrotité, dlouhé 19 - 25cm a široké 1,5 - 2,5cm. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vejčité, nazelenalé, dlouhé 36 - 40cm, široké 18 - 20cm, stopka má délku 15 - 30cm, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou prakticky kuželovité, dlouhé 25 - 40cm, široké 5 - 9cm a mají 3 - 4,5cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. venetus

Encephalartos paucidentatus

Roste v JAR. Kmínky jsou zpravidla nevětvené. Dorůstá výšky do 6m při průměru kmene 40 - 70cm. Listy jsou tmavězelené, dlouhé 1,5 - 2,5m, široké 30 - 50cm, řapíky jsou v mládí ochlupené, dlouhé 20 - 30cm, čepel zpeřená, vlastní lístky jsou zašpičatělé, dlouhé 15 - 25cm, široké 2 - 4cm, na okraji mají 1 i více zubů, spodní strana je matně žlutozelená a bazální lístky jsou redukované na laloky a ostny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vejčité, žluté, dlouhé 30 - 50cm, široké 20 - 25cm, v mládí ochlupené, mají 3cm stopky, samčí šištice vyrůstají po 1 - 5ti ks, jsou žlutohnědé, dlouhé 40 - 60cmm, široké 12 - 15cm a mají 10 - 12cm stopky. Semena jsou červená, dlouhá 4cm a široká 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Encephalartos poggei

Roste v Zairu. Kmínky jsou kulovité nebo válcovité, (i větvené), dlouhé do 2m a široké 20 - 30cm. Listy mají vytrvalé báze, vyrůstají až po 12ti ks, mají - délku 0,7 - 1,5m, šířku 14 - 27cm, řapíky jsou dlouhé 7 - 20cm, čepel zpeřená, tvořená 18 - 60ti páry lístků, vlastní lístky pichlavé, úzce kopinaté, mírně podvinuté, dlouhé 8 - 15cm, široké 0,7 - 1,3cm a mohou mít na okraji 1 - 4 trny. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou mírně vejčité, žluté, dlouhé 17 - 23cm, široké 9 - 12cm, mají 2 - 5cm stopku, samčí vyrůstají po 1 - 3ks, jsou prakticky válcovité, zelené až žlutooranžové, dlouhé 16 - 20cm, široké 3 - 8cm a mají 8 - 21cm stopky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. lemarinellianus

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 67.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019