zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 65x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Ericales / Ericaceae

Epacris (Epakris)

Roste v Austrálii, Nové Kaledonii a Novém Zélandu v podobě stálezeleného keře. Listy jsou střídavé, malé, mohou být střechovité a ostré. Kvete postranními malými trubkovitými květy s 5ti zuby.

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná neutrální až kyselá vlhká půda. Minimem je 5°C.

Množí se semeny nebo 1/2dřevitými řízky.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Epacris acuminata

Roste v Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Listy jsou prakticky přisedlé, vejčité, špičaté až zašpičatělé, ostré, dlouhé 0,3 - 1cm, báze je zakulacená až téměř srdčitá a přisedlá. Kvete v paždí horních listů, listeny a kališní lístky jsou eliptické, tupé, kališní lístky jsou dlouhé 3mm, koruna je bílá, trubka stejné délky kalich, laloky jsou podlouhlé a kratší turbky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Epacris alpina

Roste na Novém Zélandu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou slabé a v mládí na koncích ochlupené. Listy jsou prakticky vzpřímené, husté, kožovité, vejčité až eliptické, tupé až prakticky špičaté a dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je úžlabní vrcholík, listeny široce vejčité, vyrůstají po 5 - 6ks, vlastní květy jsou malé, dlouhé do 7mm, kališní cípy tupé, dlouhé 2 - 3mm, koruna bílá, trubka krátká, laloky rozložené a vejčitě 3úhlé. Plodem je kulovitá tobolka délky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. affinis

Epacris apiculata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris apsleyensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris barbata

Roste v Tasmánii v podobě zpravidla od báze větveného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1,2m. Větve jsou dlouhé, vzpřímené a v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitě eliptické, špičaté, tlusté, dlouhé 0,5 - 1cm, řapíky jsou krátké a široké. Květenstvím je vrcholová nebo úžlabní téměř kulovitá hlávka, listeny jsou vejčité, špičaté, vlastní květy jsou bílé, kališní lístky vejčité, dlouhé 5mm, koruna je bílá, trubka má délku kalicha, laloky jsou vejčité a mírně delší trubky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris breviflora

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vzpřímené až odstálé, vejčité, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 0,4 - 0,75 (i 1)cm, široké (1,5 -) 2 - 3,5 (i 5)mm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Květenstvím je vrcholový svazeček, má 10 - 23 listenů, vlastní květy mají kališní lístky eliptické, špičaté, dlouhé (3 -) 3,2 - 4 (i 5)mm, koruna je bílá, zvonkovitá, trubka dlouhá (1,7 -) 2 - 3mm, laloky jsou tupé až zašpičatělé a dlouhé 2 - 4mm. Plodem je tobolka délky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris calvertiana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčité, dlouhé 0,56 - 1,43mm, široké 1,3 - 3mm a řapíky jsou dlouhé 0,9 - 1,4mm. Kvete na vrcholcích podél větví na 1 - 2,5mm stopce, jsou 5tičetné, průměru 3 - 7mm, kališní lístky jsou dlouhé 0,6 - 1mm, korunní lístky jsou bílé (i růžové nebo červené), tvoří 1 - 1,6cm trubku a mají laloky délky 3,8 - 5,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris celata

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého až vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vzpřímené až odstálé, eliptické až obvejčité, špičaté až tupé s drobným hrotem, dlouhé 2 - 5,5mm, široké 1,4 - 2,5mm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Květenstvím je úžlabní hlávkovitý svazeček s 10 - 20ti listeny, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kališní lístky vejčité, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, koruna je bílá, zvonkovitá, trubka dlouhá 1 - 2mm a laloky jsou dlouhé 2 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris cerasicollona

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris coriacea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris corymbiflora

Roste v Tasmánii v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Větve jsou rozkladité a dlouhé 10 - 40cm. Listy jsou prakticky přisedlé, taškovitě překrývající se, eliptické, tupé s hrotem a dlouhé 3 - 4mm. Květenství tvoří hnědé lesklé listeny, vlastní květy jsou krátce stopkaté, kališní lístky úzce eliptické, tupé, hnědé, lesklé, dlouhé 5mm, koruna je bílá, trubka úzká, délky kališních lístků, laloky jsou tupé, podlouhlé a dlouhé trubky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris crassifolia

Roste v Austrálii. Listy jsou tmavězelené, dlouhé 0,5 - 1,3cm a široké 1,7 - 5mm. Kvete bílými 5tičetnými květy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. crassifolia var. ciliaris

Epacris curtisiae

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris exserta

Roste v Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Listy jsou úzce kopinaté až vejčité, obvejčité nebo eliptické, dlouhé 5 - 7mm, spodní strana je mírně kýlnatá, 3 - 5tižeberná a řapíky jsou krátké. Kvete zpravidla ve svazečcích anebo samostatnými vrcholovými květy, listeny jsou podlouhlé, kališní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 3 - 4mm, koruna je bílá, trubka mírně delší kalicha, laloky mají délku trubky, jsou podlouhlé a tupé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris franklinii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris glabella

Roste v Tasmánii.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris glacialis

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého až poléhavého keře. Dorůstá výšky do 30cm. Spodní větve dokáží znovu zakořenit a v mládí jsou ochlupené. Listy jsou víceméně vzpřímené až odstálé, kosočtvercovité až obvejčité, tupé, mohou být drobně pilovité, dlouhé 1,8 - 3,5mm, široké 1,5 - 2,5mm a řapíky jsou dlouhé do 0,3mm. Květenstvím je malý vrcholový svazeček délky do 1cm s 10 - 16ti listeny, vlastní květy jsou max. téměř přisedlé, kališní lístky jsou vejčité, tupé, dlouhé 2,8 - 5mm, koruna je bílá, zvonkovitá, trubka dlouhá 2 - 3mm, laloky jsou rozložené, tupé a dlouhé 2,5 - 3,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. heteronema var. glacialis

Epacris grandis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris graniticola

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris gunnii

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vystoupavého až vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou vystoupavé, odstálé nebo zahnuté, široce vejčité, zašpičatělé, ostré, drobně pilovité, dlouhé 2 - 7mm, široké 1,8 - 5,5mm, báze je srdčitá až téměř uťatá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 0,5mm. Květenství má 12 - 21 listenů, délku 20 - 30cm, vlastní květy jsou max. krátce stopkaté, kališní lístky jsou vejčité, tupé, dlouhé 2 - 3mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,2 - 2mm a laloky jsou dlouhé 1,7 - 2,7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: E. microphylla var. gunnii

Epacris hamiltonii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris heteronema

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě zakrslého keře až nízkého stromu. Listy jsou vejčitě srdčité až kopinaté, pichlavé, tlusté, na okraji průsvitné, drobně pilovité a dlouhé do 1cm. Květenstvím je hustý vrcholový hrozen, vlastní květy jsou bílé a dlouhé do 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Synonyma: E. dubia, E. dubia var. subreflexa, E. heteronema var. gigantea, E. heteronema var. planifolia, E. heteronema var. subreflexa

Epacris impressa

Roste v Tasmánii a Austrálii v podobě stálezeleného vzpřímeného řídce větveného keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 2 - 3m. Větve jsou obloukovité a v mládí ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté až mírně vejčité, zašpičatělé, ostré, drobně pilovité, dlouhé 0,4 - 2,5cm, široké 0,8 - 8,5mm, báze je srdčitá, uťatá až klínovitá a řapíky jsou dlouhé max. 1mm. Květy vyrůstají na koncích větví v délce 10 - 20cm, jsou mírně převislé, kališní lístky jsou 3úhlé až vejčité, dlouhé 2 - 5mm, koruna zvonkovitá až trubkovitá, bílá až růžová nebo tmavěčervená, dlouhá 0,5 - 2cm a má 5 krátkých cípů. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9 - 10

Synonyma: E. campanulata, E. campanulata var. alba, E. campanulata var. maxima, E. campanulata var. rosea, E. campanulata var. rubra, E. ceriflora, E. impressa f. ceriflora, E. impressa f. diemenica, E. impressa f. grandiflora, E. impressa f. lucida, E. impressa f. milliganii, E. impressa f. nivalis, E. impressa f. ruscifolia, E. impressa var. alborosea, E. impressa var. breviflora, E. impressa var. campanulata, E. impressa var. ceriflora, E. impressa var. deckeri, E. impressa var. delicatula, E. impressa var. dissitiflora, E. impressa var. eximia, E. impressa var. glaucescens, E. impressa var. grandiflora, E. impressa var. leucantha, E. impressa var. longiflora, E. impressa var. macrantha, E. impressa var. magnifica, E. impressa var. nivea, E. impressa var. ovata, E. impressa var. parviflora, E. impressa var. pudica, E. impressa var. punicea, E. impressa var. purpurascens, E. impressa var. recurvata, E. impressa var. reineckei, E. impressa var. rhodantha, E. impressa var. robusta, E. impressa var. rosea, E. impressa var. rubicunda, E. impressa var. ruscifolia, E. impressa var. semicolorata, E. impressa var. speciosa, E. impressa var. splendens, E. impressa var. subdisticha, E. impressa var. tenuis, E. impressa var. variabilis, E. impressa var. variegata, E. impressa var. variifolia, E. nivalis, E. nivea, E. ruscifolia, E. tomentosa, E. variabilis

Epacris lanuginosa

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 1,6)m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou vzpřímené až odstálé, kopinaté, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 0,5 - 1,3cm, široké 0,6 - 3mm, spodní strana je na vrcholu kýlnatá a řapíky jsou dlouhé max. 1mm. Květenstvím je svazeček umístěný v posledních 10cm, má 13 - 30 listenů, vlastní květy mají kališní lístky kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 4,5 - 7,5mm, koruna je bílá, trubkovitá, úzce nálevkovitá, trubka má délku 4,5 - 8mm, laloky jsou tupé a dlouhé 2,7 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Epacris limbata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris lithophila

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris longiflora

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého keře. V přírodě se dožívá 5 - 20ti let. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 2)m. Větve bývají v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitě kulaté až kopinaté, dlouhé 0,56 - 1,2 (i 1,7)cm, široké 3 - 6,6mm, horní dlouhé pouze 6mm, krátce řapíkaté a dlouhé do 1,5cm. Květy mají až 2mm stopku, jsou 5tičetné, válcovité, červené, dlouhé 3,5cm, kališní lístky jsou dlouhé 4,5 - 6mm, korunní trubka je dlouhá 1,2 - 2,7cm, široká 5 - 6mm, cípy jsou bílé a dlouhé 2,4 - 4,4mm. Plodem je tobolka délky 3 - 4mm obsahující světlá semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9 - 11

Synonyma: E. longiflora f. incarnata, E. longiflora f. miniata, E. longiflora f. rubra, E. miniata, E. miniata var. splendens

Epacris marginata

Roste v Tasmánii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střechovité, vejčitě srdčité, zašpičatělé, ostré, dlouhé 0,6 - 1,2cm a řapíky jsou krátké. Květenství je svazčité, prakticky vrcholové, listeny jsou široce 3úhlé, vlastní květy jsou sladce aromatické, krátce stopkaté, kališní lístky úzce eliptické až vejčité, tupé, dlouhé 3,5mm, koruna bílá, trubka max. délky kalicha, laloky jsou široké, vejčité a mírně delší trubky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris microphylla

Roste v Tasmánii a Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou mírně ochlupené. Listy jsou prakticky vzpřímené až odstálé, vejčité až eliptické nebo kosočtvercovité, dlouhé (2 -) 4 - 6mm, báze srdčitá až uťatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Květenství má 16 - 20 listenů, vlastní květy jsou krátce stopkaté, kališní lístky vejčité, dlouhé 1,3 - 3,5mm, koruna je zvonkovitá, bílá, trubka dlouhá 1,5 - 2mm a laloky jsou dlouhé 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 9

Synonyma: E. auriculata, E. leptalea, E. longispinulosa, E. maidenii, E. microphylla var. rhombifolia, E. microphylla var. rivularis, E. pedicellata, E. rivularis, E. walteri

Epacris moscalianus

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris mucronulata

Roste v Tasmánii v podobě vzpřímeného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické, špičaté, drobně pilovité, tlusté, krátce stopkaté a dlouhé 0,8 - 1,2cm. Květenství je úžlabní, listeny mírně vejčité, špičaté, mírně kýlnaté, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky mírně vejčité, špičaté, mírně kýlnaté, dlouhé 4mm, koruna bílá, trubka max. mírně delší kalicha, laloky jsou kratší a podlouhlé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Epacris muelleri

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Listy jsou vejčité.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. rigida var. laxa

Epacris myrtifolia

Roste v Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou krátce řapíkaté, široké, vejčitě eliptické (i téměř kulaté), tupé, špičaté nebo s hrotem a dlouhé 5 - 9mm. Kvete samostatnými krátce stopkatými květy klasovitě uspořádanými na kmíncích nebo podél větví, listeny jsou vejčité, kališní lístky jsou vejčitě eliptické, dlouhé 5mm, koruna je bílá, trubka úzká, laloky široké a délky trubky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris navicularis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris obtusifolia

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 0,5 - 0,8 (i 1)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vystoupavé, úzce eliptické, tupé, mohou být drobně pilovité, dlouhé (0,3 -) 0,64 - 1,1cm, široké (1 -) 1,5 - 3mm, báze klínovitá, spodní strana 1 - 3žilná a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Květenství má 13 - 24 listenů, vlastní květy jsou úžlabní, krátce stopkaté, kališní lístky vejčitě eliptické, dlouhé 3,5 - 5,5mm, koruna je bílá až béžová, trubkovitá až úzce zvonkovitá, trubka má délku 4 - 6,5mm a laloky jsou dlouhé 1,5 - 2,2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 9

Epacris paludosa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vzpřímené až odstálé, úzce kopinaté až vejčitě eliptické, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 0,5 - 1,5cm, široké 1 - 4mm, báze klínovitá, spodní strana 1 - 3žilná a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květy jsou úžlabní, zpravidla seskupené na koncích větví, kališní lístky jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 4 - 6mm, koruna je trubkovitá až úzce zvonkovitá, bílá, trubka dlouhá 4 - 6mm, laloky jsou tupé a dlouhé 2 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Synonyma: E. bawbawiensis

Epacris pauciflora

Roste na Novém Zélandu v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Větve bývají svazčité a vzpřímené. Listy jsou prakticky vzpřímené, husté, kožovité, kosníkovitě obvejčité, zašpičatělé a dlouhé 0,4 - 1cm. Kvete při koncích větví samostatnými květy na 1,5mm stopce, koruna je bílá, laloky podlouhlé, tupé až prakticky špičaté. Plody jsou prakticky kulaté a dlouhé 1,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. pauciflora var. sinclairii, E. sinclairii

Epacris petrophila

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 80cm. Větve jsou v mládí hustě ochlupené. Listy jsou prakticky vzpřímené až přitisklé, vejčité až obvejčité, špičaté až tupé, mohou být drobně pilovité, dlouhé 1,4 - 3,2mm, široké 0,8 - 1,5mm, báze je klínovitá až tupá, spodní strana kýlovitá a řapíky jsou dlouhé do 0,2mm. Květenstvím je malý svazeček délky do 1cm, má 8 - 10 listenů, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kališní lístky jsou vejčité, prakticky špičaté, dlouhé 2 - 3mm, koruna je bílá, zvonkovitá, trubka má délku 1,3 - 2mm, laloky jsou tupé a dlouhé 1,8 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris pinoidea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris pulchella

Roste v Austrálii.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. pulchella var. montana, E. riparia

Epacris purpurascens

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá i více než 1m. Listy jsou husté, vejčité až kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1,5cm, báze srdčitá, vydutá a objímavá. Květy jsou bílé a růžovofialové, na vrcholku světlejší, kališní cípy jsou dlouhé 1,2cm, korunní trubka má délku 1cm a šířku s cípy 1,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Synonyma: E. onosmiflora, E. pungens, E. pungens var. rubra, E. purpurascens var. onosmiflora, E. purpurascens var. rubra, Lysinema purpurascens

Epacris reclinata

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného nebo poléhavého keře. Dorůstá výšky do 0,6 (i 1)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, vejčitě srdčité, zašpičatělé, hrotité, tmavězelené, lesklé a dlouhé do 6mm. Květenstvím je bohatá vrcholová úžlabní lata, vlastní květy jsou převislé, světle růžové až červené (i bílé) a velikosti až 1,6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 9

Epacris rigida

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve jsou vzpřímené a bohaté. Listy jsou vejčité, zašpičatělé nebo tupé a dlouhé do 5mm. Kvete bílými krátce stopkatými květy velikosti 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Epacris robusta

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris serpyllifolia

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě rozkladitého nebo vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2 (i 1,5)m. Větve jsou bohaté. Listy jsou prakticky střechovité, vejčité, zašpičatělé, tlusté a dlouhé 5 - 6mm. Květenstvím je hustý svazeček ve válcovitém klasu, vlastní květy jsou 5tičetné, trubkovité, bílé a velikosti 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 9

Epacris sparsa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Listy jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vzpřímené, eliptické až vejčité, dlouhé 1,12 - 1,7cm, široké 3 - 8mm, báze je klínovitá, okraje mírně ztlustlé a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Kvete světle béžovými trubkovitými květy délky 1,92cm, šířky 4 - 5mm, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 3,6mm, korunní lístky mají 5 cípů délky 4mm a stopku délky 3,5 - 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris squarrosa

Roste v Tasmánii v podobě keře. Větve jsou řídké, Listy jsou kopinaté až vejčité, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 0,6 - 1cm a řapíky jsou krátké. Květy jsou samostatné, prakticky přisedlé, občas seskupené na koncích větví, kališní lístky bývají načervenalé, vejčité, špičaté nebo tupé s hrotem, dlouhé 3 - 4mm, koruna je bílá, trubka délky kalicha, laloky vejčité, tupé a stejné délky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. serpyllifolia var. squarrosa, E. tasmanica

Epacris stuartii

Roste v Tasmánii v podobě keře. Větve jsou řídké. Listy jsou krátce řapíkaté, vejčité až obvejčité, zašpičatělé až drobně hrotité, tlusté, dlouhé 4 - 7mm a spodní strana má 1 - 3 žebra. Květy jsou samostatné, prakticky přisedlé, občas seskupené na koncích větví, kališní lístky bývají načervenalé, vejčité, špičaté nebo tupé s hrotem, dlouhé 3 - 4mm, koruna je bílá, trubka délky kalicha, laloky vejčité, tupé a stejné délky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Epacris virgata

Roste v Tasmánii v podobě řídkého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou prakticky přisedlé, vejčité, špičaté s hrotem a dlouhé 5 - 6mkm. Kvete samostatnými úžlabními květy, listeny s kališními lístky jsou vejčité, kališní lístky dlouhé 3mm, koruna je bílá, úzce trubkovitá, délky kalicha, laloky jsou podlouhlé, tupé a stejné délky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: E. exserta var. virgata


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2022