zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 139x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Caryophyllales / Frankeniaceae

Frankenia (Frankenie)

Roste v Evropě, Africe, Severní Americe a Austrálii v podobě trvalky až bohatě větveného keře. Listy bývají čárkovité, vstřícné nebo přeslenité. Kvete samostatnými terminálními květy nebo ve vrcholících, vlastní květy mají (4 -) 5tičetný kalich, 5 korunních lístků v barvě růžové (i bílé) a 4 - 6 tyčinek. Plodem je tobolka se 4mi chlopněmi.

Množí se semeny nebo stonkovými řízky.

Vyhovuje ji teplo, plné slunce, lehká písčitá vlhká půda a suchý zimní režim.

Synonyma: Anthobryum, Beatsonia, Hypericopsis, Niederleinia

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 75.

začátek 2 konec

Druhy:

Frankenia adpressa

Roste v Austrálii v podobě keře. Větve jsou rozkladité. Listy jsou úzce obkopinaté, přitiskle ochlupené, dlouhé 3 - 5mm, široké 1 - 2mm a řapíkaté. Květenstvím je vidlan, listeny s listenci s podobají listů, vlastní květy mají kalich délky 6,5mm, korunních lístků je 5 v délce 9mm a tyčinek má 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia ambita

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Kolénka větví mohou i zakořenit. Listy jsou úzce kopinaté, mohou být řídce ochlupené, spodní strana je ochlupená, mají délku 2,5 - 6,5mm a jsou prakticky přisedlé. Kvete samostatnými květy nebo ve vidlanech, listy s listenci jsou podobné listů, kalich má délku 4,5 - 6mm, korunních lístků je 5 a tyčinek 6. Semena jsou vejčitá.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia angustipetala

Roste v Austrálii v podobě nízkého keře. Kmínky jsou poléhavé nebo vystoupavé. Listy jsou obvejčité až kopinaté, hustě ochlupené, dlouhé 1,7 - 5,5mm a řapíkaté. Květenstvím je malý vidlan s listeny a listenci podobnými listů, vlastní květy mají válcovitý kalich délky 5 - 7mm, 5 (i 6) korunních lístků délky 0,7 - 1cm a 6 tyčinek.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia boissieri

Roste v severní Africe, Portugalsku a Španělsku v podobě vzpřímeno nebo vystoupavé trvalky či polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je řídce ochlupený. Listy jsou holé, podvinuté, dlouhé (2,5 -) 4 - 7mm a na spodní straně papilnaté. Květenstvím je hustý terminální vrcholík, vlastní květy mají kalich délky 4 - 6mm a růžovofialové korunní lístky délky 5 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. glomerulata

Frankenia brachyphylla

Roste v Austrálii v podobě nízkého poléhavého keře. Větve mohou v kolénkách dřevnatět. Listy jsou čárkovité, žláznatě tečkované, dlouhé 2 - 5mm, široké do 1mm, spodní strana je ochlupená a báze přisedlá. Kvete samostatnými květy nebo ve vidlanech, listeny jsou podobné listům, listence jsou řapíkaté, kalich je dlouhý 5 - 6,5mm, korunních lístků je 5, jsou bílé, dlouhé 6 - 9mm a mívají 6 tyčinek.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. tetrapetala var. brachyphylla

Frankenia bracteata

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého nízkého keře. Kmínky jsou lesklé a červené. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou čárkovité, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou zploštělé. Kvete v hustých hlávkovitých vidlanech, listeny i listence jsou řapíkaté, mírně vejčité, špičaté, dlouhé 4 - 8,5mm, kalich má délku 6 - 7mm, korunních lístků je 5, mají délku 0,9 - 1,2cm a tyčinek mívá 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia bucharica

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 30 - 35cm. Kmínky jsou bohaté, vystoupavé až poléhavé, červené a z části řídce bíle ochlupené. Listy jsou dužnaté, široce oválné, žláznatě tečkované, mohou být řídce ochlupené, matně zelené, celokrajné, dlouhé 0,7 - 2cm, široké 4 - 7mm, spodní strana je sivozelená a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Květe v paždí listů, listeny jsou dlouhé 2 - 3mm, široké 1,4mm, kalich trubkovitý, dlouhý 4 - 6mm, cípy dlouhé 1,3mm, korunní lístky jsou bílé až růžové, obvejčité, dlouhé do 7mm, široké 3mm a tyčinek je 6ks. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia chilensis (Frankenie čilská)

Roste v Peru a Čile v podobě keře. Listy jsou tlusté, vejčité, podvinuté, na spodní straně jemně šedě ochlupené, dlouhé 5mm, široké 2mm a báze tupá nebo mírně srdčitá. Květy mají kališní lístky kopinaté, špičaté a dlouhé 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Coldenia glabra, F. aspera, F. campestris, F. chilensis var. aspera, F. erecta, F. farinosa, F. florida, F. glabrata, F. lignosa, F. nicoletiana, F. nicoletiana var. aspera, F. nicoletiana var. florida, F. peruviana, Tetreilema boliviense

Frankenia chubutensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Niederleinia chubutensis

Frankenia cinerea

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy jsou vejčité až kosočtverečné či kulovité, kožovité, šedozelené, na okraji ztlustlé, holé, dlouhé 1 - 4mm, široké 0,7 - 1,4mm a spodní strana ochlupená. Květenstvím je terminální vidlan, samostatné květy se objevují v paždí listů, kalich je 4 - 5tilaločný, dlouhý 4,2 - 8mm, korunních lístků je 5, jsou lopatkovité, dlouhé 0,6 - 1cm a tyčinek je 6ks. Plody obsahují 1 - 3 semena velikosti do 1mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. maidenii

Frankenia conferta

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou ochlupené. Listy jsou čárkovité, seskupené ve svazečcích, dlouhé 2 - 5mm a přisedlé. Květenstvím je hustý vidlan, listeny se podobají listům, listence jsou přisedlé, kalich dlouhý 3,5 - 4,7mm, korunních lístků je 5 s délkou 6 - 8mm a tyčinek je 6ks. Semena jsou ochlupená.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia confusa

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou jemně hustě ochlupené. Listy jsou mírně ochlupené, čárkovité až eliptické, dlouhé 2 - 8mm, široké 1 - 5mm, báze téměř srdčitá a řapíky jsou krátké. Květenstvím je vidlan, listeny s listenci se podobají listům, kalich je dlouhý 5,5 - 7mm, korunních lístků je 4 - 5ks, mají délku 0,8 - 1,2cm a tyčinek je 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia connata

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou poléhavé až vzpřímené a krátce ochlupené. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou čárkovité, ochlupené, dlouhé 2 - 8,5mm a mají řapíky. Květenstvím je řídký vidlan, listeny s listenci se podobají listům, kalich je trubkovitý, dlouhý 0,6 - 1cm, korunních lístků je 5 délky 1 - 1,4c a tyčinek bývá 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia cordata

Roste v Austrálii v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Listy jsou vejčité, na okraji podvinuté, šedožlutozelené, dlouhé 2 - 8mm a na spodní straně ochlupené (i holé). Kvete po 1 - 4ks anebo ve 2 - 17tičetných vidlanech, kalich má 5 laloků, je dlouhý 5,5 - 8,5mm, korunních lístků je 5 - 6, jsou lopatkovité a dlouhé 0,9 - 1,7cm. Plody obsahují 1 - 3 semena délky 0,8 - 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. speciosa

Frankenia corymbosa

Roste v Africe a Španělsku v podobě dřevnatějící trvalky. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Větve jsou vzpřímené nebo vystoupavé, bohaté, ochlupené a dlouhé do 30cm. Listy jsou ochlupené, dlouhé 2 - 6mm a na okraji stočené. Květenstvím je hustý terminální vrcholík, vlastní květy mají ochlupený kalich délky 2 - 3mm a světle růžovofialové korunní lístky mají délku 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: F. chevalieri, F. corymbosa var. laxa, F. corymbosa var. valdescuamata, F. ifniensis, F. laevis subsp. phosphatica, F. thymoides, F. webbii, F. webbii f. thymoides

Frankenia crispa

Roste v Austrálii v podobě nízkého bohatě větveného přitiskle ochlupeného keře. Listy jsou podlouhlé až kulovité, dlouhé 2 - 6mm, na spodní straně bývají ochlupené, podvinuté a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5mm. Kvete po 2 - 7ks v paždí listů ve vidlanech anebo samostatně, kalich je 5tilaločný, dlouhý 5 - 7mm, mají 5 korunních lístků délky 0,6 - 1cm a 6 tyčinek.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia cupularis

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře či polokeře. Listy jsou vejčité až obvejčité (i čárkovité), šedožlutozelené, dlouhé (0,4 -) 1,7 - 3,5cm. Květenstvím je vidlan, vlastní květy mají vejčité listeny délky 0,4 - 1cm, kalich 5tilaločný, trubkovitý, mají 5 korunních lopatkovitých listů délky 0,6 - 1,1cm a 6 tyčinek.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. annua, F. annua var. orthotricha, F. orthotricha

Frankenia decurrens

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až vystoupavého keře. Listy jsou čárkovité, tečkované, na spodní straně ochlupené, dlouhé 3 - 6mm, široké 0,7mm a přisedlé. Kvete samostatnými květy nebo ve 3 - 5tičetných vidlanech, listeny se podobají listům, listence jsou řapíkaté, kalich má délku 5 - 6mm, korunních lístků je 5 délky 9mm a tyčinek je 6.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia densa

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Kmínky jsou jemně ochlupené. Listy jsou čárkovité, ochlupené a dlouhé 1,5 - 7mm. Kvete v malých hustých vidlanech, listeny s listenci s podobají listů, kalich má délku 3,5 - 7mm, korunních lístků je 5, jsou růžové, dlouhé 6 - 9mm a tyčinek je 5 - 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia desertorum

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou v mládí plstnaté. Listy jsou čárkovité až 3úhlé, holé, na spodní straně ochlupené, dlouhé 2 - 5,5mm a prakticky přisedlé. Květenstvím je řídký vidlan, listeny s listenci se podobají listů, mohou být i krátce stopkaté, kalich dlouhý 6 - 8mm, korunních lístků je 5, jsou růžové, dlouhé 0,7 - 1,1cm a tyčinek bývá 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia drummondii

Roste v Austrálii v podobě širokého keře. Kmínky jsou holé. Listy jsou čárkovité, lesklé, tečkované, dlouhé 2,5 - 5mm, široké 1mm, spodní strana ochlupená a řapíky jsou brvité. Kvete v malých vidlanech, listeny s listenci se podobají listů, kalich je trubkovitý, dlouhý 3,8 - 5,7mm, korunních lístků je 5, mají délku 0,8 - 1cm a tyčinek je 6 se červenými prašníky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. compacta

Frankenia eremophila

Roste v Austrálii v podobě bohatého keře. Kmínky jsou v mládí jemně ochlupené. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou čárkovité až úzce vejčité, mohou být řídce ochlupené, tečkované, dlouhé 3 - 8mm, na spodní straně řídce ochlupené a řapíkaté. Kvete v hustých vidlanech, listeny s listenci se podobají listům, kalich má délku 5mm, korunních lístků je 4 - 5ks v barvě růžové a délce 7 - 8mm a tyčinek je 6 (i 8)ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. serpyllifolia var. eremophila

Frankenia ericifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Franca ericifolia, F. ericifolia var. microphylla

Frankenia fecunda

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou čárkovité, tečkované, mohou být ochlupené, dlouhé 3 - 6,5mm, široké 1mm, spodní strana trvale ochlupená a mají řapíky. Kvete v malých vrcholících, listeny s listenci se podobají listům, kalich je dlouhý 0,7 - 1,1cm, korunních lístků je 5, jsou bílé až růžové, dlouhé 1,3 - 1,8cm a tyčinek je 6.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia fischeri

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia flabellata

Roste v Austrálii v podobě nízkého poléhavého až vzpřímeného keře. Kmínky jsou ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, v mládí hustě ochlupené, dlouhé 2 - 6mm a mají řapíky. Květenstvím je řídký vidlan, listeny s listenci se podobají listům, kalich je válcovitý, dlouhý 4,5 - 6mm, korunních lístků je 5, jsou růžové až růžovofialové, dlouhé 0,6 - 1cm a tyčinek je 6. Semena jsou svrasklá.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia foliosa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 15cm. Větve jsou hustě ochlupené. Listy se vyskytují na koncích větví, jsou šedozelené, úzce vejčité, prakticky kulaté, podvinuté, ochlupené, dlouhé 3 - 9mm, široké 0,8 - 1,4mm, střední žebro vyniklé a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 0,7mm. Kvete v 1 - 16tičetných vidlanech, kalich je 5tilaločný, dlouhý 5 - 6mm, korunních lístků je 5, mají délku 0,7 - 1,1cm a tyčinek je 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. pauciflora var. thymoides

Frankenia georgei

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy jsou holé, tečkované, dlouhé 2 - 6mm, široké 1mm, na spodní straně jsou jemně ochlupené a mají řapíky. Květenstvím je vidlan, listeny a listence jsou řapíkaté, čárkovité, dlouhé 1 - 2,5mm, kalich je dlouhý 4 - 5mm, korunních lístků je 5, mají délku 8 - 9mm a tyčinky jsou 4.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. georgii

Frankenia glomerata

Roste v Austrálii v podobě hustého keře. Kmínky jsou v mládí červené. Listy jsou holé, lesklé, dlouhé 0,4 - 1,2cm, široké do 1mm, spodní strana jemně ochlupená a mají řapíky. Květenstvím je hustý hlávkovitý vidlan, listeny a listence se podobají listů, kalich je dlouhý 5 - 7,5mm, korunních lístků je 4 - 5ks, mají růžovou barvu, délku 0,7 - 1,3cm a mají 4 tyčinky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia gracilis

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného nebo vystoupavého keře. Listy jsou čárkovité, dlouhé 2,5 - 6,5mm, spodní strana je ochlupená a mají řapíky. Květenstvím je bohatý vidlan, listeny s listenci se podobají listů, ale bývají menší, kalich je válcovitý, dlouhý 5 - 9mm, korunních lístků je 5 v barvě růžové, dlouhé 0,8 - 1,1cm a tyčinek má 6ks. Semena jsou hladká.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia gypsophila

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia hamata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia hirsuta (Frankenie chlupatá)

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Korunní lístky mají délku 4 - 6mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Franca corymbosa, Franca hispida, Franca laevis, Franca nothria, Franca revoluta, Franca thymifolia, Franca velutina, F. aucheri, F. bianorii, F. canescens, F. capitata, F. ericoides, F. hirsuta subsp. intermedia, F. hispida, F. intermedia, F. laevis subsp. hirsuta, F. narynensis, F. pilosa, F. revoluta, Nothria hirsuta

Frankenia hispidula

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou šedé a v mládí hustě plstnaté. Listy jsou mírně vejčité, ochlupené, dlouhé do 7mm, široké 4mm a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je menší vidlan, listeny s listenci se podobají listů (mohou být i větší), kalich má délku 1 (i 1,5)cm, korunních lístků je 5, jsou růžové, dlouhé 1,5 - 2,3cm a mají 6 tyčinek. Semena jsou ochlupená.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia interioris

Roste v Austrálii v podobě keře. Kmínky jsou v mládí hustě ochlupené. Listy jsou zaoblené, tečkované, dlouhé 1,5 - 5mm, široké 0,5 - 1,5mm, spodní strana ochlupená a báze je prakticky přisedlá. Květenstvím je vidlan, listeny s listenci se podobají listů, mohou mít krátké řapíky, kalich je dlouhý 3,8 - 7,5mm, korunních lístků je 4 - 6ks, jsou růžové, dlouhé 0,7 - 1,1cm a tyčinek je 4 - 6ks. Semena jsou hladká. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. interioris var. conspicua

Frankenia irregularis

Roste v Austrálii v podobě poléhavého keře. Povrch může být řídce ochlupený. Listy mohou být řídce ochlupené, dlouhé 3 - 7mm, široké 1 - 1,5mm, spodní strana ochlupená a báze je prakticky přisedlá. Květenstvím je vidlan, listeny s listenci se podobají listům, mohou být krátce stopkaté, kalich má délku 5 - 7mm, korunních lístků je 5, jsou bílé, dlouhé 0,7 - 1cm a tyčinek je 6 - 7ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia jamesii


Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia johnstonii

Roste v USA a Mexiku v podobě keře modrozelené barvy. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou malé, našedlé až namodralé a bíle ochlupené. Kvete bílými květy se žlutým středem. Vytváří velmi málo semen.

Vyhovují mu zasolené půdy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: F. leverichii

Frankenia juniperoides

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. microphylla var. juniperoides, Niederleinia juniperoides

Frankenia laevis (Frankenie hladká)

Roste od středozemí po střední Asii a západní Sibiř v podobě poléhavého až vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky 5 - 20 (i 50)cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou čárkovité, podvinuté, dlouhé 2 - 4cm, spodní strana je ochlupené, stejně jako řapíky s délkou 0,5 - 1mm. Kvete v chocholících v paždí anebo na koncích větví, vlastní květy mají válcovitý kalich s 5ti špičatými zub délky 4 - 5mm, průměru 1,5 - 1,8mm, krounních lístků je 5, mají růžovofialovou až bleděčervenou či bílou barvu, obvejčitý tvar, délku (4,5 -) 6 - 7mm a tyčinek je 6. Plodem je 3boká až dlouze vejčitá tobolka délky 2,5 - 3mm, šířky 4,5mm obsahující bleděhnědá podlouhlá semena délky 0,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: F. aucheri, F. hirsuta, F. hirsuta subsp. laevis, F. hirsuta var. laevis, F. hispida, F. intermedia, F. laevis var. marcosii, F. leonardorum, F. narynensis, F. taurica

Frankenia latior

Roste v Austrálii v podobě poléhavého až vystoupavého keře. Povrch je jemně ochlupený. Listy jsou čárkovité až kopinaté, v mládí ochlupené, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 1 - 4mm a mají řapíky. Květenstvím je malý vidlan či vrcholík, listeny s listenci se podobají listům, kalich je válcovitý, dlouhý 6 - 9mm, korunních lístků je 5 v délky 0,8 - 1,3cm a tyčinek je 6. Semena jsou hladká.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. interioris var. conspicua

Frankenia laxiflora

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 30cm. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou čárkovité, víceméně holé, dlouhé 3 - 6mm, široké 1mm a jsou prakticky přisedlé. Květenstvím je bohatě větvený vidlan, listeny s listenci jsou podobné listů anebo jsou menší, kalich má délku 0,7 - 1,2cm, je prakticky holý, korunní lístky jsou tmavěrůžové, dlouhé 1,2 - 1,8cm a tyčinek je 5 - 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia leonardorum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia magnifica

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého kompaktního nízkého keře. Listy se vyskytují ve svazcích, jsou čárkovité, ochlupené, tečkované, dlouhé 3 - 8mm, široké 1 - 2mm a mají řapíky. Květenstvím je hustý vidlan (květy mohou být i samostatné), jsou růžové až světlefialové, listeny a listence se podobají listům, řapíky mohou být delší, kalich má délku 0,8 - 1,2cm, korunních lístků je 5, mají délku 1,2 - 2,5cm a tyčinek je 5 - 6ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. pauciflora var. paleacea

Frankenia margaritae

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia microphylla

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Franca microphylla, F. microphylla var. juniperina, F. microphylla var. relaxata, Niederleinia microphylla

Frankenia muscosa

Roste v jižní Africe v podobě malého keře. Povrch je namodralý. Kmínky jsou jemně ochlupené. Listy jsou čárkovité, jemně ochlupené, dlouhé 1,5 - 3,5mm a jsou prakticky přisedlé. Kvete v 1 - 3četných vidlanech, listeny s listenci jsou podobné listů, bývají ale menší, kalich je vejčitý, dlouhý 5mm, korunních lístků je 5ks, mají délku 6 - 9mm a tyčinek je 6 - 8ks. Semena jsou ochlupená.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia orthotricha

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: F. annua var. orthotricha

Frankenia pallida

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Frankenia palmeri

Roste na hranicích USA a Mexika v podobě nízkého keře s výškou do 1m. Květy mají korunní lístky délky 3 - 4mm v barvě narůžovělé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 75.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021