zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 41x

Tropické stromy : Magnoliopsida / Sapindales / Rutaceae

Glycosmis (Glycosma)

Roste v jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Listy mohou být střídavé i vstřícné, zpeřené nebo jednoduché, vlastní lístky jsou zpravidla střídavé, mohou být zubaté a papírové i kožovité. Květenstvím je ochlupená vrcholová lata nebo nepravý hrozen, vlastní květy jsou drobné, aromatické, kalich je 4 - 5tidílný, kališní lístky široké, korunních lístků je 4 - 5ks, jsou vejčité, zelené až bělavé. Plodem je dužnatá až prakticky suchá podlouhlá nebo eliptická bobule obsahující 1 - 3 velká semena.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 51.

začátek 2 konec

Druhy:

Glycosmis aglaioides

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis angustifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Bergera ternata, G. bilocularis

Glycosmis borana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis chlorosperma

Roste v jihovýchodní Asii v podobě keře nebo stromu. Listy jsou zpravidla zpeřené, vstřícné i střídavé, vlastní lístky vyrůstají po 1 - 7mi ks, jsou vejčité až kopinaté, kožovité, zašpičatělé, dlouhé 5 - 30cm, široké 2 - 14cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 5 - 11 párů zapuštěných žilek a řapíčky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je vrcholičnatá lata délky 2 - 16cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky vejčité, dlouhé do 2mm, korunní lístky jsou bělavé, mírně obvejčité, na bázi rezavě ochlupené a dlouhé do 6mm. Plodem je kulovitá bobule délky 1 - 1,3cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Cookia chlorosperma, Dioxippe chlorosperma, G. malayana, G. monticola

Glycosmis cochinchinensis

Roste v Číně, Indočíně a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 4m. Listy jsou zpravidla jednoduché, čepel je prakticky kulatá, eliptická, vejčitá, podlouhlá nebo kopinatá, zakulacená, tupá, hrotitá nebo zašpičatělá, může být kožovitá, dlouhá 4 - 25cm, široká 2 - 8cm, báze je zakulacená, tupá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová lata délky 5cm, vlastní květy jsou husté, kališní lístky vejčité, dlouhé do 1mm, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 3mm. Plodem je červená bobule průměru 0,8 - 1,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. cochinchinensis var. contracta, G. greenei var. virgata, G. parkeri, G. touranensis, Toluifera cochinchinensis

Glycosmis collina

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis crassifolia

Roste na Malajském poloostrově.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis cyanocarpa

Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Cookia cyanocarpa, Dioxippe cyanocarpa, G. cyanocarpa f. longifolia

Glycosmis decipiens

Roste na Malajském poloostrově.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis dinhensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis elongata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis erythrocarpa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis esquirolii

Roste v Číně, Myanmaru a Thajsku v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 10m. Listy jsou 4 - 7mičetné, čepel je vejčitá až podlouhlá, zašpičatělá až tupá, zubatá, dlouhá 10 - 16cm, široká 4 - 7cm a báze je klínovitá. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, latnaté, vlastní květy jsou vejčité, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou nažloutlé a dlouhé 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Clausena esquirolii, Clausena ferruginea, G. ferruginea, G. winitii

Glycosmis gracilis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis greenei

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis lanceolata

Roste na Hainanu a jihovýchodní Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 18m při průměru kmene do 25cm. Větve jsou lesklé a popraskané. Listy jsou střídavé, 1 - 5tičetné, lístky jsou úzce vejčité až obkopinaté, zašpičatělé nebo vykrojené či ocasovité, mohou být kožovité, dlouhé (5 -) 8,5 - 15 (i 17)cm, široké (1,5 -) 3 - 6,5 (i 8)cm, báze je zakulacená až tupá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek, řapíčky jsou dlouhé (0,2 -) 0,3 - 0,9 (i 1)cm a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 3cm. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, latnaté, dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky dlouhé 1 (i 1,5)mm, korunní lístky jsou bělavé, mírně obvejčité, dlouhé 3mm a na spodní straně šupinatě ochlupené. Plodem je kulovitá růžová bobule velikosti 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. angularis, G. greenei var. cymosa, G. greenei var. simplex, G. hainanensis, G. montana, G. simplicifolia, G. zippelii, Tetracronia cymosa

Glycosmis longipes

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. dinhensis var. longipes

Glycosmis longipetala

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis longisepala

Roste na Borneu v podobě stromu. Listy jsou 5 - 7mičetné, dlouhé do 30cm, vlastní lístky jsou vejčitěkopinaté až eliptické, zašpičatělé, dlouhé 7 - 16cm, široké 2,8 - 6cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je zdánlivá vrcholičnatá, podlouhlá nebo kuželovitá lata délky do 13cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky úzce 3úhlé, dlouhé 2,5mm, ochlupené, korunní lístky jsou dlouhé 3mm a na spodní straně ochlupené. Plodem je eliptická bobule délky 7,5mm a obsahuje 2 semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis lucida

Roste v Číně, Bhútánu a Indii v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou 1 - 6tičetné, podlouhlé, kopinaté nebo vejčité, zašpičatělé, mohou být vykousávané, dlouhé 7 - 18cm, široké 3 - 6cm, báze je zakulacená a řapíčky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový bohatý chocholík nebo lata velikosti (1 -) 3 - 4 (i 6)cm, vlastní květy mají kališní cípy vejčité, ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé 5mm a široké 2,5 - 3mm. Plodem je podlouhlá oranžová eliptická až vejčitá bobule délky 1 - 1,5cm, šířky 0,8 - 1 (i 1,2)cm a obsahuje 1 semeno.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. cymosa, G. oxyphylla, G. tetraphylla, G. yunnanensis

Glycosmis macrantha

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m při průměru kmene 20cm. Listy jsou střídavé, 5 - 9tičetné, dlouhé 17 - 30cm, vlastní lístky jsou podlouhlé až eliptické, zašpičatělé v délce 1 - 2cm, dlouhé 7 - 14cm, široké 3 - 6cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 4 - 7mm. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní vrcholík, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, max. krátce stopkaté, bělavé, kališní lístky jsou kulaté, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 2,5 - 3mm, korunní lístky jsou podlouhlé, 5tičetné, dlouhé 7mm a široké 3mm. Plodem je vejčitá bobule délky 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. oliveri

Glycosmis macrocarpa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. pentaphylla var. macrocarpa

Glycosmis macrophylla

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 1 - 7mi lístky, dlouhé do 25cm, vlastní lístky jsou střídavé, eliptické až podlouhlé, zašpičatělé, tupé (i zakulacené), dlouhé 3 - 13cm, široké 1,5 - 6cm, báze je klínovitá, mírně asymetrická a žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek. Květenstvím je úžlabní kytice délky do 10cm, listeny i listence jsou 3úhlé, dlouhé 1,5mm, vlastní květy mají 1mm stopku, kališní lístky 3úhlé, drobně ochlupené, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou podlouhlé, béžovobílé, řídce ochlupené a dlouhé 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. cyanocarpa var. sapindoides, G. elata, G. sapindoides

Glycosmis mansiana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis mauritiana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. nitida, G. rupestris, G. triphylla

Glycosmis medogensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis motuoensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis oligantha

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou 3 - 7mičetné, vlastní lístky jsou úzce kopinaté, zašpičatělé, mohou být vykousávané, dlouhé 5 - 9cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze je zúžená a řapíčky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je úžlabní, 1 - 5tikvěté, vlastní květy jsou vejčité, široké 1mm, korunní lístky jsou vejčité a dlouhé 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis ovoidea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. craibii var. glabra, G. singuliflora var. glabra

Glycosmis parkinsonii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis parva

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis parviflora

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Thajsku, Myanmaru, Japonsku a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou zpeřené, tvořené 1 - 3 (i 5)ti lístky, vlastní lístky jsou mírně eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, hrotité, zašpičatělé nebo tupé, dlouhé 5 - 19cm, široké 2,5 - 8cm a báze je klínovitá. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, latnaté, dlouhé 3 - 5 (u vrcholových až 14)cm, vlastní květy mají kališní lístky vejčité, tupé, široké 1mm, korunní lístky jsou bílé, podlouhlé a dlouhé 4mm. Plody jsou kulovité až eliptické, průsvitné, bílé, narůžovělé nebo červené, průměru 1 - 1,5cm a obsahují 1 - 3 semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: G. americana, G. citrifolia, G. heterophylla, G. obtusa, G. parviflora var. obtusa, G. pentaphylla var. citrifolia, Limonia citrifolia, Limonia parviflora

Glycosmis pentaphylla

Roste v Číně, Indii, Srí Lance, Myanmaru, Malajsii, Filipínách, Laosu, Nepálu, Pákistánu, Thajsku, Vietnamu a Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 6m. Větve jsou v mládí zploštělé až hranaté. Listy jsou (3 -) 5tičetné, dlouhé do 30cm, vlastní lístky jsou eliptické, vejčitěkopinaté nebo kopinaté (i obkopinaté), špičaté až zašpičatělé, tmavězelené, lesklé, max. krátce řapíčkaté, dlouhé (6,8 -) 8 - 14,5 (i 25)cm, široké (2,4 -) 2,5 - 4,8 (i 7)cm, báze je klínovitá a asymetrická. Květenstvím je lata délky kolem 30ti cm, vlastní květy mají 5tilaločnatý kalich s vejčitými laloky, korunní lístky jsou bílé nebo nažloutlé, vejčité až obvejčité, dlouhé 3 - 5mm a široké 3mm. Plodem je průsvitná bělavá, narůžovělá nebo až červená kulovitá bobule délky 0,7 - 1cm, průměru 6mm a obsahuje 1 - 2 hnědošedá semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 10

Synonyma: Bursera nitida, Chionotria monogyna, Chionotria rigida, G. arborea, G. arborea var. linearifoliolata, G. chylocarpa, G. madagascariensis, G. pentaphylla var. linearifoliolis, G. quinquefolia, G. retzii, G. rigida, Limonia arborea, Limonia pentaphylla, Myxospermum chylocarpum

Glycosmis perakensis

Roste na Malajském poloostrově.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis petelotii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis pierrei

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis pilosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis pseudoracemosa

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Listy bývají samostatné, eliptické nebo kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 4 - 18cm, široké 1,5 - 7cm, řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,6cm a řapíčky (pokud jsou) dlouhé 1 - 5mm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový hustý vrcholík, délky do 1cm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají kališní lístky vejčité, dlouhé do 1mm, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 4mm. Plody jsou oranžové, eliptické až kulovité, dlouhé 1 - 1,2cm a široké 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Atalantia pseudoracemosa, G. sinensis

Glycosmis pseudosapindoides

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis puberula

Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis singuliflora

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis stenura

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis subopposita

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis sumatrana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis superba

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene 10cm. Listy jsou vstřícné, 36tičetné, dlouhé do 33cm, vlastní lístky jsou mírně obkopinaté, ocasovité, kožovité, mohou být mírně zvlněné, dlouhé 20 - 31cm, široké 8 - 12cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 14 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je kuželovité, vrcholičnaté, latnaté, dlouhé 33 - 45cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky vejčitěkulovité, dlouhé 3mm a korunní lístky jsou min. dlouhé 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis tetracronia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. tonkinensis

Glycosmis tirunelveliensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis tomentella

Roste na Malajském poloostrově.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Glycosmis trichanthera

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. calcicola

Glycosmis trifoliata

Roste v Malesii až Austrálii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou lichozpeřené, 1 - 6tičetné, dlouhé do 19cm, vlastní lístky jsou střídavé, vejčité až eliptické, špičaté až zašpičatělé, mohou být mírně vroubkované, dlouhé 5 - 13,5cm, široké 2,3 - 6,5cm, báze je klínovitá, mírně asymetrická a žilnatinu tvoří 12 párů žilek. Květenství je vrcholové, listeny i listence jsou 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm, vlastní květy mají 1mm stopku, kališní lístky jsou 3úhlé, drobně ochlupené, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou mírně vejčité, bílé až béžovožluté, řídce ochlupené a dlouhé 5mm. Plodem je kulovitá růžová bobule průměru 0,9 - 1,2cm a obsahuje 1 - 2 semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 51.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2022