zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 46x

Tropické stromy : Magnoliopsida / Lamiales / Lamiaceae

Gmelina (Gmelina)

Rodové jméno bylo vybráno na počest německého botanika jménem Johann G. Gmelin (1709 - 1755). Roste v Indii, Číně, Austrálii, Nové Kaledonii a Fidži v podobě stromu, keře nebo polokeře. V mládí bývá zpravidla šplhavá, občas trnitá a opadavá. Listy jsou křížmostojné, zpravidla s diskovitými žlázami na bázi a spodní strana je ochlupená nebo štítnatě šupinatá. Květenstvím je vrcholový (i úžlabný), hrozen nebo vrcholík, zpravidla v latě, vlastní květy mají vytrvalý obkuželovitě zvonkovitý kalich, zpravidla mírně 2pyský, 5tilaločný, koruna je modrá, růžovofialová, bílá, žlutá, nahnědlá nebo červenorůžová, 2pyská, 4 - 5tilaločná, trubka nálevkovitá, horní pysk celokrajný nebo 2laločný, spodní 3laločný a mívá 4 - 5 tyčinek. Plodem je sukulentní peckovice obsahující max. 4 semena. Nejznámějším druhem je G. arborea.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Gmelina annamensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina arborea

Roste od Indii přes Indočínu a Čínu po Austrálii, Africe a v Karibiku v podobě stromu. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 20 (i 30)m při průměru kmene do 4,5m. Borka je bělavá až šedohnědá nebo červenohnědá a hladká. Větve jsou v mládí plstnaté a mírně 4hranné. Listy jsou vstřícné, vejčité až ledvinité, zakulacené až dlouze zašpičatělé, tmavězelené, lesklé, dlouhé 8 - 20 (i 25)cm, široké (4 -) 7 - 13 (i 20)cm, báze klínovitá až srdčitá, spodní strana může být ochlupená, štítnatě šupinatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (3,5 -) 5 - 10 (i 13)cm. Květenství je vrcholové, úžlabní, latovité až vrcholičnaté, má 15 - 30cm stopku, listence jsou kopinaté až čárkovité nebo 3úhlé, opadavé, dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 1,3 - 2mm, vlastní květy mají 5ticípý kalich délky (2 -) 3 - 5 (i 7)mm, šířky 4 - 5mm, laloky jsou dlouhé 0,8 - 1mm, široké 0,7 - 2mm, koruna je 2pyská, žlutohnědá, dlouhá 3 - 4cm, horní pysk je zpravidla 2laločný s hnědočervenými laloky délky 6 - 7mm, šířky 0,6 - 1,2cm, dolní pysk je 3laločný, střední lalok lopatkovitý, dlouhý 1,5 - 2cm, široký 1,5 - 2,5cm, postranní laloky jsou dlouhé 1 - 1,5cm, široké 0,9 - 1,2cm. Plodem je eliptická žlutá eliptická až mírně obvejčitá žlutooranžová peckovice délky (1,2 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm a šířky 1 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 10

Synonyma: G. arborea var. canescens, G. arborea var. glaucescens, G. rheedei, G. sinuata

Gmelina asiatica

Roste od Indie po Indočínu v podobě zpravidla stálezeleného keře, občas i šplhavého. Dorůstá výšky 1 - 4 (i 10)m. Větve mívají trny délky až 2,6cm. Listy jsou vejčité až obvejčité, eliptické nebo 3úhlé, mohou být 3 - 5tilaločné, zašpičatělé, zakulacené nebo špičaté, dlouhé 0,5 - 13cm, široké 0,5 - 8,5cm, báze je zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 4,5cm. Květenstvím je vrcholový až téměř úžlabní hrozen délky 6 - 10cm, může být mírně převislý, řídce ochlupený nebo štítnatě šupinatý, listence jsou čárkovité až eliptické, dlouhé 0,8 - 1cm, široké 3,5 - 6mm, vlastní květy mají 4 - 5tilaločný řídce ochlupený kalich délky 3 - 6mm, šířky 2,5 - 4mm, laloky jsou špičaté, dlouhé do 1mm, koruna je žlutá, 4laločná, dlouhá 2 - 5cm, žláznatá a ochlupená, přední pysk je 3laločný, střední lalok podlouhlý, zakulacený se špičkou, dlouhý 1,2 - 2,5cm, široký 1 - 1,5cm, postranní laloky mohou být zkosené, špičaté, dlouhé 0,4 - 1cm, široké 5 - 8mm, zadní pysk je 1laločný, podlouhlý, špičatý až zakulacený, dlouhý 1,5 - 3,5mm, široký 1 - 6mm a trubka má délku 1 - 2,3cm. Plodem je žlutá vejčitá až obvejčitá peckovice délky do 5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: Bignonia discolor, G. asiatica f. inermis, G. asiatica f. lobata, G. asiatica f. parvifolia, G. inermis, G. lobata, G. parvifolia, Premna parvifolia

Gmelina attenuata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina balansae

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. speciosa

Gmelina brassii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina chinensis

Roste v Číně, Laosu a Vietnamu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1,5 - 20m při průměru kmene do 30cm. Borka je šedá až šedohnědá, drobně rýhovaná. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 5 - 18cm, široké 3 - 11cm, báze je klínovitá, spodní strana modrozelená, štítnatě šupinatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5,5cm. Květenstvím je vrcholová kytice délky 20cm, listence jsou kulaté až kopinaté, řídce ochlupené, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 4 - 6,5mm, kalich je dlouhý 0,6 - 1,2cm, široký 0,8 - 1cm, může být 5tilaločný, laloky jsou pak 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 2 - 4mm, koruna je bílá nebo narůžovělá, 5tilaločná, bílá nebo růžovofialová, vně žlutá, dlouhá 3 - 3,5cm, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok zašpičatělý, žlutý, dlouhý 1,1 - 1,7cm, široký 0,9 - 1cm, postranní laloky jsou zakulacené, dlouhé 0,9 - 1,6cm, široké 0,8 - 1cm, horní pysk je 2laločný, dlouhý 0,7 - 1,2cm, široký 0,7 - 1cm a trubka je dlouhá 1,7 - 2,2cm. Plody jsou obvejčité, kyjovité, uťaté, za sucha dlouhé 1 - 3cm a široké 0,6 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina delavayana

Roste v Číně v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 0,3 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté až zašpičatělé, spodní 1/2 může být zubatá, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenství je řídké, vrcholové, kyticovité, dlouhé 8 - 12cm, štítnatě šupinovité, listence jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 0,6 - 5cm, široké 0,1 - 3,5cm, kalich je 5tilaločný, zvonkovitý, dlouhý 0,6 - 1,1cm, široký 6 - 7mm, laloky jsou špičaté, vzpřímené, dlouhé 2,5 - 3,5mm, koruna je namodralá až červenorůžovofialová, na bázi žlutá, 4laločná, spodní pysk je 3laločný, střední lalok špičatý až zakulacený, dlouhý 0,5 - 1,5cm, široký 1 - 1,1cm, postranní laloky jsou špičaté až zakulacené, dlouhý 0,6 - 1,5cm, široké 0,8 - 1cm, horní pysk podlouhlý, dlouhý 0,8 - 1,8cm, široký 1 - 1,3cm, trubka je nálevkovitá a dlouhá 4 - 5mm. Plody jsou obvejčité až kulovité, černé a velikosti 0,6 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. montana

Gmelina elliptica

Roste od Indie po Čínu a Indonésii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 8m. Borka je hladká a šedá. Větve mívají až 3cm dlouhé trny. Listy jsou eliptické až vejčité (i kulaté), zakulacené nebo zašpičatělé, 1 - 5tilaločné, dlouhé 2 - 14cm, široké 1,5 - 8,5cm, báze je zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 3cm. Květenství je vrcholové, vzpřímené, ochlupené, dlouhé 2,5 - 7cm, listence jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 1 - 2cm, široké 1,6 - 8mm, kalich je 5tilaločný, zprvu ochlupený, laloky jsou zakulacené až špičaté, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna je 4laločná, ochlupená, spodní pysk je 3laločný, střední lalok špičatý, dlouhý 0,45 - 1,3cm, široký 0,45 - 1,4cm, postranní laloky jsou zakulacené až špičaté, dlouhé 3,5 - 7,5mm, široké 3 - 7mm, spodní pysk je špičatý až vykrojený, dlouhý 5 - 9mm a široký 0,2 - 1cm, trubka je nálevkovitá a dlouhá 1 - 1,6cm. Plody jsou kulaté až obvejčité, žluté, dlouhé 1 - 2cm a široké 0,8 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. asiatica var. villosa, G. villosa

Gmelina evoluta

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Vitex evoluta

Gmelina fasciculiflora

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 30m při průměru kmene do 80cm. Borka je šedá, mírně šupinatá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, tupé až zašpičatělé, kožovité, lesklé, dlouhé 3 - 16cm, široké 2,5 - 9cm, báze je zakulacená až klínovitá, spodní strana štítnatě šupinatá, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, řapíky jsou žlábkovité a dlouhé 0,5 - 3cm. Květenství je vrcholové, plstnaté, dlouhé 10 - 25cm, listence kyjovité až kulaté, přisedlé, dlouhé 2,5 - 5mm, široké 2 - 4mm, kalich je 5tilaločný, zelený, vně plstnatý, kalich dlouhý 2,5 - 4mm, široký 2,5 - 3,5mm, laloky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,4 - 0,6mm, široké 0,5 - 1mm, koruna je 5tilaločná, v mládí plstnatá, bílá až modrá, spodní pysk je 3laločný, střední laloky je vejčitý až eliptický, zakulacený nebo špičatý, růžovofialový se žlutou kresbou na bázi, dlouhý 0,5 - 1cm, široký 5 - 8mm, postranní laloky jsou mírně vejčité, zakulacené, dlouhé 4 - 8mm, široké 3 - 6mm, horní pysk je 2laločný, dlouhý 3 - 7mm, široký 3 - 6mm a trubka má délku 0,8 - 1,4cm. Plody jsou kulaté, lesklé, fialové až modré a průměru 1 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina hainanensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina integrifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina lecomtei

Roste v Číně, Laosu a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 15m. Větve jsou v mládí 4hranné a ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčité, mohou být mírně laločnaté, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 4 - 20cm, široké 3 - 12cm, báze je klínovitá až prakticky kulatá nebo mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 7cm. Květenstvím je vrcholová lata délky 5 - 12cm, řídce ochlupená, štítnatě šupinatá, listeny jsou eliptické, mírně laločnaté, dlouhé 0,7 - 1,3cm, široké 0,6 - 1cm, kalich je 5tilaločný, pohárkovitý, vně štítnatě šupinatý a řídce ochlupený, dlouhý 1,2 - 1,5cm, široký 1,5 - 1,6cm, laloky jsou 3úhlé, dlouhé 4 - 7mm, široké 5 - 7mm, spodní lalok je špičatý, koruna 5tilaločná, žlutá, bílá nebo růžová, vně štítnatě šupinatá, dlouhá 3cm, spodní pysk je 3laločný, střední lalok zakulacený, dlouhý 5 - 6mm, široký 7 - 6mm, postranní laloky jsou podlouhlé, zakulacené, dlouhé 4 - 5mm, široké 6 - 7mm, horní pysk je 2laločný, podlouhlý, dlouhý 4 - 9mm, široký 0,7 - 1cm, trubka je nálevkovitá a dlouhá 1 - 1,4cm. Plody jsou obvejčité nebo válcovité, řídce ochlupené, štítnatě šupinaté a dlouhé 1,5 - 4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina ledermannii

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 20m. Borka je tmavá a drsná. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, mírně zkosené, zakulacené až špičaté, tmavězelené, dlouhé 8 - 19cm, široké 5,5 - 9,5cm, báze je zakulacená (i klínovitá), spodní strana světlezelená, v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květenství je vrcholové, úzké, dlouhé do 20cm, listence jsou kulaté až kopinaté, zašpičatělé, přisedlé, dlouhé 0,4 - 1,1cm, široké 4,5 - 6,5mm, kalich je 5tilaločný, sametový, občas laločnatý, dlouhý 3,5 - 5mm, široký 3,5 - 4mm, případné laloky jsou špičaté až zakulacené, koruna je 5tilaločná, vně ochlupená, uvnitř a na lalocích žláznatá, béžová až žlutá, spodní pysk je 3laločný, střední lalok podlouhlý, zakulacený, růžovočervený s 2ma žlutými znaménky, dlouhý 0,75 - 1cm, široký 3 - 5,5mm, postranní laloky jsou dlouhé 4,5 - 5mm, horní pysk je 2laločný, zakulacený, dlouhý 4,5 - 5mm, široký 3,5 - 4mm a trubka je dlouhá 6,5 - 7,5mm. Plody jsou trubkovité, lesklé, růžovofialové až modré, dlouhé 1 - 1,1cm a široké 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina leichardtii

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 40m při průměru kmene do 1,2m. Borka je šedá. Větve jsou v mládí světlehnědé a plstnaté. Listy jsou eliptické až vejčité, zakulacené až špičaté, tmavězelené, dlouhé 6 - 18cm, široké 4 - 9cm, báze je zakulacená až klínovitá, spodní strana plstnatá, štítnatě šupinatá, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou žlábkovité a dlouhé 1,5 - 5,5cm. Květenství je plstnaté, dlouhé 10 - 25cm, listence čárkovité, špičaté, dlouhé 1,5 - 9mm, široké 1 - 1,2mm, kalich je 5tilaločný, ochlupený, dlouhý 4 - 6mm, široký 3 - 6mm, laloky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé do 0,2mm, koruna je 5tilaločná, vně plstnatá, uvnitř ochlupená, bílá až světlebéžová, spodní pysk je 3laločný, střední lalok lopatkovitý až vejčitý, zakulacený, fialový se 2ma žlutými tečkami na bázi, dlouhý 0,8 - 1,3cm, široký 0,7 - 1cm, postranní laloky jsou úzce eliptické, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 5 - 8mm, horní pysk je 2laločný, laloky podlouhlé, dlouhé 6 - 9mm, široké 5 - 6mm, trubka má 2 namodralé proužky a délku 0,4 - 1cm. Plody jsou prakticky kulaté, namodrale růžovofialové až modré a dlouhé do 1,1 - 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická zóna: 10

Synonyma: Vitex leichardtii, Vitex leichhardtii var. glabrifolia

Gmelina lepidota

Roste na Nové Guineji a Moluckých ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 7,5 - 30m při průměru kmene do 60cm. Borka je šedohnědá, rýhovaná. Listy jsou eliptické až kopinaté (i vejčité), zakulacené až zašpičatělé, tmavězelené, dlouhé 4 - 18cm, široké 2,3 - 7cm, báze je klínovitá, spodní strana max. řídce na žilkách ochlupená, světle hnědozelená až šedohnědá se štítnatými šupinami a žlázami na bázi a při žilkách, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, řapíky jsou mírně žlábkovité a dlouhé 1 - 3cm. Květenství je vrcholové a úžlabní v krátkých chocholících, řídce ochlupené, dlouhé 4 - 7cm, listence jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 0,8 - 2mm, široké 0,1 - 1,5mm, kalich je 5tilaločný, štítnatě šupinatý, sivozelený, růžovofialovozelený až hnědorůžovofialový, vně s diskovitými žlázami, kalich dlouhý 2 - 3,5mm, široký 2 - 3mm, laloky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,5 - 0,8mm, koruna je 5tilaločná, vně sametová, řídce žláznatá, béžová až žlutá nebo růžovofialová, spodní pysk 3laločný, střední lalok lopatkovitý, zakulacený, dlouhý 4,5 - 5mm, široký 3 - 4mm, postranní laloky jsou zakulacené, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 2 - 2,5mm, horní pysk je 2laločný, zakulacený, dlouhý 2 - 4mm, široký 1,5 - 2mm a trubka je dlouhá 8 - 9mm. Plody jsou eliptické až kyjovité, červené až světle růžovofialové, dlouhé 0,9 - 2cm a široké 0,6 - 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina lignum-vitreum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina macrophylla

Roste v Austrálii a Papui-Nové Guineji v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 40m při průměru kmene do 70cm. Borka je světlá až tmavěšedá, rýhovaná anebo vločkovitá. Listy jsou vstřícné, vejčité až obvejčité, tupé až zašpičatělé, mohou být lesklé, šedozelené, dlouhé (6 -) 15 - 30 (i 37)cm a široké (5 -) 7 - 19 (i 23)cm, báze klínovitá až srdčitá, žilnatinu tvoří 4 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 4cm. Květenství je vrcholová nebo úžlabní lata délky 12 - 30cm, listence jsou čárkovité, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 1 - 1,5mm, vlastní květy mají vytrvalý 5tilaločný kalich délky 4 - 5 (i 6)mm, šířky 3 - 3,5mm, laloky jsou dlouhé 0,5 - 1mm, široké 1,5 - 4mm, koruna je 2pyská, bílá až růžová, trubka dlouhá 1,2 - 1,3cm, horní pysk je 2laločný, podlouhlý, zakulacený, dlouhý 5 - 9mm, široký 4 - 5mm, dolní 3laločný, střední lalok je zakulacený, tmavěrůžový až červenorůžový se žlutou skvrnou na bázi, dlouhý 0,7 - 1cm, široký 5 - 6mm, postranní laloky jsou úzce vejčité, dlouhé 5 - 9mm a široké 3,5 - 6mm. Plodem je obvejčitá červená až růžová peckovice délky 0,8 - 1,8 (i 2)cm a šířky 0,5 - 1,2 (i 2,5)cm.

Vyhovují ji okraje deštných lesů, mokřiny i mangrove.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Ephialis simplicifolia, G. dalrympleana, Vitex dalrympleana, Vitex macrophylla

Gmelina magnifica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina misoolensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina moluccana (Gmelina molucká)

Roste na Molukách, Papui-Nové Guineji a Šalamounových ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 9 - 30m při průměru kmene do 1m. Borka je bílá až šedá nebo světlehnědá, drsná, rýhovaná a odlupuje se v asymetrických šupinách. Listy jsou eliptické až kulaté, zpravidla mělce laločnaté, zakulacené až špičaté, kožovité, zelené, dlouhé 10 - 41cm, široké 6 - 20cm, báze je srdčitá až klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek, řapíky jsou žlábkovité, ochlupené a dlouhé 3 - 7cm. Květenství je vrcholové, dlouhé 8 - 30cm, žluté, listence kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 0,4 - 1cm,m široké 1 - 5mm, kalich je 5tilaločný, sivozelený, vně žláznatý, dlouhý i široký 3 - 5mm, laloky jsou 3úhlé, špičaté až zakulacené, dlouhé do 1mm, koruna je 5tilaločná, vně ochlupená, řídce žláznatá, bílá až růžovočervená, spodní pysk je 3laločný, střední lalok lopatkovitý až podlouhlý, zakulacený, modrý až tmavě růžovofialový s žlutou skvrnou na bázi, dlouhý 0,3 - 1,4cm, široký 3,2 - 8mm, postranní laloky jsou podlouhlé, dlouhé 7,5 - 8mm, široké 4 - 5mm, horní pysk je 2laločný, zakulacený, dlouhý 5 - 7mm, široký 4 - 5mm a trubka je dlouhá 0,8 - 1mm. Plody jsou kulaté, později válcovité, uťaté, modré, růžovofialové nebo červené, dlouhé 1 - 1,8cm a široké 1 - 1,6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. glandulosa, G. salomonensis, Vitex moluccana

Gmelina neocaledonica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina oblongifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina palawensis

Roste na souostroví Palau a Karolínách v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 10 - 12m. Listy jsou vstřícné, vejčité až eliptické, zašpičatělé, tmavězelené, lesklé, žlábkovité, dlouhé 9 - 15cm, široké 5 - 9cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapík je dlouhý 4 - 7cm. Květenstvím je vrcholový hrozen délky do 15cm, vlastní květy mají kalich trubkovitý, dlouhý 4 - 5mm s 5ti krátkými zuby, koruna je zvonkovitě pyskatá, trubka bílá, dlouhá 0,8 - 1cm, prostřední lalok dolního 3laločného pysku je podlouhlý až kopisťovitý, dlouhý 4 - 5mm, tmavě modrofialový se žlutým středem, horní pysk je 2laločný, dlouhý 2 - 5mm a zakulacený. Plodem je obvejčitá peckovice délky 1,8 - 2,5cm obsahující 1 semeno.

Vyhovují mu deštné lesy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina paniculata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina philippensis

Roste v Indii, Pakistánu, Filipínách, Thajsku, Vietnamu a Kambodži v podobě šplhavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m při průměru kmene do 11cm. Borka je světlehnědá až šedá nebo zelená a drsná. Větve jsou v mládí řídce ochlupené, zpravidla s 1cm trny. Listy jsou eliptické až obvejčité nebo mírně vejčité, zakulacené, špičaté nebo tupé, mohou být 3laločné, zelené, dlouhé (2,5 -) 5 - 7,5 (i 11)cm, široké (1,4 -) 3 - 4cm, báze je klínovitá až sbíhavá, žilnatinu tvoří 3 - 4 párů žilek, řapíky jsou žlábkovité, růžové, řídce ochlupené a dlouhé (0,9 -) 2 - 2,5 (i 3)cm. Květenství je vrcholové, vzpřímené až odstálé, řídce ochlupené, dlouhé 3 - 13 (i 20)cm, listence vejčitě kopinaté, zakulacené až špičaté, vně světlehnědé, světlezelené, růžovofialové, uvnitř světlezelené, narůžovělé, dlouhé (0,9 -) 2 - 2,5 (i 3)cm, široké 1 - 5cm, kalich je 5tilaločný, ochlupený, světle žlutozelený až zelený, žláznatý, dlouhý 3 - 4mm, široký 2,5 - 3mm, laloky jsou špičaté, dlouhé 0,2mm, koruna je 4laločná, žlutá, dlouhá do 5,5cm, spodní pysk je 3laločný, střední lalok špičatý až zakulacený, dlouhý 3 - 9mm, široký 0,6 - 1,2cm, postranní laloky jsou špičaté až zakulacené, mírně zkosené, dlouhé 3,5 - 7mm, široké 6 - 8mm, horní pysk je špičatý až zakulacený, dlouhý 0,45 - 1,5cm, široký 0,6 - 1,4cm, trubka je dlouhá 1 - 1,6cm. Plody jsou obvejčité, žluté peckovice, dlouhé 1,2 - 2cm a široké 0,9 - 1,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 10

Synonyma: G. asiatica var. philippensis, G. finlaysoniana, G. finlaysoniana f. colorata, G. finlaysoniana f. viridibracteata, G. finlaysoniana var. silvestris, G. hystrix, G. philippensis f. colorata, G. philippensis f. viridibracteata

Gmelina racemosa (Gmelina hroznatá)

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 2 - 22m při průměru kmene 10 - 18cm. Borka je šedá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté až zašpičatělé, zelené, lesklé, dlouhé 5 - 16cm, široké 4 - 10cm, báze je klínovitá až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, spodní strana může být řídce ochlupená, modrozelená a řapíky jsou dlouhé 2 - 6,5cm. Květenství je vrcholové, dlouhé 5 - 8cm, listeny kopinaté, šedé, dlouhé 0,75 - 2,5cm, široké 0,25 - 1cm, vlastní květy mají kalich 5tilaločný, řídce ochlupený, štítnatě šupinatý, dlouhý 0,5 - 1,8cm, široký 0,7 - 1,5cm, laloky 3úhlé, dlouhé 0,4 - 1cm, široké 6 - 8mm, koruna je vně bílá, nažloutlá nebo narůžovělá, žláznatě ochlupená, uvnitř červená až oranžová nebo narůžovofialovělá, dlouhá 3,5 - 4,5cm, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok lopatkovitý, zakulacený, dlouhý 0,5 - 1cm, široký 1 - 1,1cm, postranní laloky dlouhé i široké 8 - 9mm, horní pysk je 2laločný, podlouhlý, zakulacený, dlouhý 1 - 1,1cm, široký 7 - 7,5mm a trubka je dlouhá 2,5 - 5mm. Plody jsou kyjovité, na vrcholu mírně ochlupené, dlouhé 1 - 2,2cm a široké 0,4 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Lantana racemosa

Gmelina schlechteri

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 32m při průměru kmene do 60cm. Borka je hnědá a šedohnědá, šupinatá nebo podélně rýhovaná. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčité, zakulacené nebo zašpičatělé, tmavězelené, dlouhé 10 - 23cm, široké 4,5 - 14,5cm, báze je zakulacená (i srdčitá nebo klínovitá), spodní strana zelená nebo žlutozelená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 7cm. Květenství je vrcholové nebo úžlabní, dlouhé do 40cm, listence jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 2 - 9mm, široké 0,5 - 3mm, vlastní květy mají 5tilaločný tmavě růžovofialovozelený sametový kalich délky 2,5 - 3mm, laloky jsou zakulacené nebo špičaté, dlouhé do 0,5mm, koruna je 5tilaločná, vně ochlupená, řídce žláznatá, bílá, narůžovělá nebo narůžovofialovělá, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok podlouhlý, zakulacený, bílý až narůžovofialovělé se 2ma žlutými skvrnami, dlouhý 5 - 8mm, široký 3 - 5mm, postranní laloky jsou dlouhé 3,5 - 7mm, široké 2 - 4mm, horní pysk je 2laločný, zakulacený, dlouhý 2 - 4mm, široký 1,5 - 3mm a trubka má délku 8 - 9mm. Plody jsou kyjovité, růžovofialovomodré až růžovofialové, dlouhé 0,9 - 1,1cm a široké 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina sessilis

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 30m při průměru kmene do 75cm. Borka je rýhovaná, šedohnědá až hnědá a nestejně se odlupuje. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, eliptické až kulaté, zakulacené až špičaté, zpravidla mírně laločnaté, zelené, dlouhé 14 - 24cm, široké 10 - 19cm, báze je zakulacená až klínovitá, spodní strana světlezelená až nasivělá, ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů nažloutlých žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 7cm. Květenství je vrcholové, úzké, dlouhé 13 - 21cm,, listence jsou zašpičatělé až zakulacené, přisedlé, dlouhé 13 - 17cm, široké 11 - 13cm, vlastní květy mají 5tilaločný kalich, délky 4 - 6mm, šířky 3,5 - 5mm, laloky jsou špičaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 1 - 1,8mm, koruna je 5tilaločná, béžová až světle růžovofialová s tmavší kresbou, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok lopatkovitý až podlouhlý se žlutou skvrnou na bázi, dlouhý 4 - 8mm, široký 3 - 4mm, postranní laloky jsou dlouhé 4 - 5mm, široké 2,5 - 3mm, horní pysk je zakulacený, dlouhý 3 - 5mm, široký 3 - 8mm a trubka je dlouhá 0,6 - 1,1cm. Plody jsou válcovité, uťaté, modré až fialové, lesklé, dlouhé 1,2cm a široké 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. papuana, G. sessilis f. ramiflora, G. sessilis var. ramiflora

Gmelina smithii

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 45m při průměru kmene až 1m. Borka je rýhovaná až hladká, světle modrošedá až nahnědlá. Listy jsou obvejčité až vejčité, zakulacené až špičaté, zelené až sivozelené, lesklé, dlouhé 7 - 13,5cm, široké 4 - 8cm, báze je zakulacená až klínovitá, spodní strana světlezelená až světle bronzová, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Květenství je vrcholové, dlouhé 7 - 19cm, listence jsou vejčité až čárkovité, špičaté, dlouhé 5 - 7mm, široké 2 - 5mm, kalich je 5tilaločný, dlouhý 3,5 - 5mm, široký 2,5 - 5mm, laloky jsou špičaté až zakulacené, dlouhé 1 - 2,5mm, široké 1 - 1,2mm, koruna je 5tilaločná, bílá až růžovofialová nebo červená, vně ochlupená, řídce žláznatá, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok je podlouhlý, světlemodrý se žlutými tečkami i proužky (i s růžovofialovým vrcholem), dlouhý 4 - 6mm, široký 3,5 - 5mm, postranní laloky jsou zakulacené až špičaté, dlouhé 3 - 5mm, široké 4 - 5mm, horní pysk je 2laločný, dlouhý 3 - 6mm, široký 3 - 5mm a trubka je dlouhá 3 - 6mm. Plody jsou kulovité, červené až růžové, dlouhé 0,7 - 1,2cm a široké 1 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina szechwanensis

Roste v Číně v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 12m. Borka je tmavěhnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až obvejčité, tupé až zašpičatělé, dlouhé 5 - 9cm, široké 4 - 6,5cm, báze je klínovitá, spodní strana šedozelená a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenství je vrcholové, listeny mají délku 1 - 2cm, šířku 1 - 1,5cm, řapíky délky 5mm a vlastní květy mají kalich nestejně 4 - 5tizubý. Plodem je obvejčitá peckovice průměru 1 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina tholicola

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina thothathriana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina tomentosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina tonkinensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Gmelina uniflora

Roste na Borneu v podobě stromu nebo liány. Dorůstá výšky 4 - 30m při průměru kmene 8 - 30cm. Borka je světle až červenohnědá a hladká. Větve jsou ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, tupé nebo zašpičatělé, zelené až tmavězelené, dlouhé 10 - 20cm, široké 6 - 12cm, báze je zakulacená až klínovitá, spodní strana světlezelená, šedozelená nebo stříbřitá, řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4,5cm. Květenství je dlouhé 2,5cm, několikakvěté, úžlabní, listence jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 1,2 - 1,4cm, široké 3 - 4mm, vlastní květy mají 4 - 5tilaločný kalich délky 1,4 - 2cm, šířky 0,7 - 1cm, laloky jsou zašpičatělé, dlouhé 0,7 - 1cm, koruna je 5tilaločná, bílá až nažloutlá, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok lopatkovitý, zakulacený, dlouhý 0,5 - 1,3cm, široký 0,8 - 1,2cm, horní pysk je 2laločný, laloky zakulacené, dlouhé 5 - 7mm, široké 6 - 7mm a trubka má délku 1 - 3,2cm. Plody jsou kyjovité žluté v mládí šupinaté peckovice délky 2,5 - 4cm a šířky 1,5 - 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. uniflora var. villosa

Gmelina vitiensis

Roste na Fidži v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 30m při průměru kmene 28 - 75cm. Borka je hladká až rýhovaná nebo šupinatá a hnědobílá. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až kopinaté, zakulacené až špičaté, zelené, dlouhé 3 - 15cm, široké 1,5 - 14cm, báze je zakulacená až klínovitá nebo mírně srdčitá, spodní strana šedá, může mít diskovité žlázy se štítnatými šupinami, žilnatinu tvoří 7 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květenství je vrcholové nebo úžlabní, úzké, dlouhé 5 - 17cm, listence eliptické, dlouhé 0,8 - 1,5cm, kalich je 5tilaločný, štítnatě šupinatý, vně řídce žláznatý, dlouhý 2,5 - 4mm, široký 2,5 - 5mm, laloky jsou dlouhé 0,3 - 1mm, široké 0,5 - 1,2mm, koruna je 5tilalločná, modrá, spodní pysk je 3laločný, centrální lalok podlouhlý až lopatkovitý, zakulacený, dlouhý 5 - 8,5mm, široký 3 - 6mm, postranní laloky jsou podlouhlé, zakulacené, dlouhé 4 - 5mm, široké 3 - 6mm, horní pysk je 2laločný, dlouhý 3 - 5mm, široký 2 - 4mm a trubka má délku 0,2 - 1cm. Plodem je kulovitá až vejčitá růžovofialová nebo červenorůžová peckovice délky 0,9 - 1,2cm a šířky 1 - 1,3cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Vitex vitiensis


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2022