zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 595x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Asterales / Goodeniaceae

Goodenia (Gudenie)

Roste zejména v Austrálii v podobě trvalky, polokeře nebo keře. Listy bývají lepivé. Květenstvím je vrcholová nebo úžlabní kytice, hrozen, klas nebo až téměř okolík, mohou mít listence, vlastní květy mají kališní trubku s 5ti laloky, koruna je také 5tilaločná, zpravidla 2pyská, laloky křídlaté a 2 spodní větší. Plody bývají tobolkovité oříšky nebo peckovice obsahující 1 nebo 4 plochá zpravidla okřídlená semena.

Množí se semeny nebo řízky.

Synonyma: Aillya, Balingayum, Boutonia, Calogyna, Calogyne, Catosperma, Catospermum, Distylis, Goodenoughia, Tetrathylax

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 213.

začátek 2 3 4 5 konec

Druhy:

Goodenia affinis

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené trvalky. Dorůstá délky do 20cm. Listy jsou zejména přízemní, podlouhlé až vejčité, drobně zubaté, dlouhé 2 - 4cm a široké 0,5 - 1,2cm. Kvete samostatnými květy nebo v hroznech délky do 5cm na 1 - 2cm stopce, listeny jsou dlouhé 4 - 8mm, vlastní květy mají 1 - 2cm stopku, kališní lístky jsou úzce podlouhlé až vejčité, dlouhé 2 - 3mm, koruna je žlutá, uvnitř řídce ochlupená, dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 7 - 8mm a křídlo široké 1,5mm. Plodem je podlouhlá tobolka délky 1 - 1,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Scaevola geniculata

Goodenia albiflora

Roste v Austrálii v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky do 70cm. Kmínky jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté, pilovité nebo vroubkované, přisedlé, namodralé, dlouhé 3 - 7cm a široké 1,5 - 4cm. Květenstvím je vrcholový hrozen délky do 10cm, listeny jsou kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,5cm, listence kopinaté, dlouhé 3mm, vlastní květy na 3 - 6mm stopce mají kališní lístky kopinaté, dlouhé 5 - 6mm, koruna je bílá, vně ochlupená, dlouhá 1,5 - 2cm, laloky jsou dlouhé 1cm a křídla široká 2,5 - 3mm. Plodem je vejčitá žláznatě ochlupená tobolka délky 1cm a obsahuje zploštělá eliptická světlehnědá semena délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. grandiflora var. albiflora, Picrophyta albiflora

Goodenia amplexans

Roste v Austrálii v podobě polokeře. Dorůstá výšky až 1m. Povrch je lepivý. Kmínky jsou žláznatě ochlupené. Listy jsou 2řadé, vejčité, eliptické nebo úzce kopinaté, zubaté, dlouhé 3 - 9cm, široké 0,6 - 3cm a na bázi objímavé. Květenstvím je vrcholový hrozen, listence jsou úzce kopinaté, dlouhé 1mm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopku, kališní lístky žláznatě ochlupené, dlouhé 2,5 - 3,5mm, koruna je žlutá, vně ochlupená a dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 3,5 - 7,5mm a křídla jsou široká 1 - 2,5mm. Plodem je eliptická žláznatě ochlupená eliptická tobolka délky 6 - 8mm, šířky 4mm a obsahuje plochá eliptická žlutohnědá semena délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická USDA zóna: 9

Synonyma: G. amplexans var. angustifolia

Goodenia anfracta

Roste v Austrálii v podobě rozkladité byliny. Dorůstá výšky do 10cm. Větve jsou klikaté. Listy jsou jehlicovité, občas v přeslenech, na bázi stonků kopinaté až vejčité, dlouhé 1 - 3cm, široké 2 - 4mm, na bázi sbíhavé a občas zubaté. Květenstvím je malý hrozen délky do 10cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,6cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté až eliptické, dlouhé 3mm, koruna je žlutá, uvnitř ochlupená, dlouhá 8 - 9mm, laloky jsou dlouhé 3mm a křídla jsou široká do 1,5mm. Plodem je kulovitá tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia angustifolia

Roste v Austrálii v podobě rozkladité až vystoupavé byliny. Listy jsou jehlicovité, občas v přeslenech, dlouhé 5 - 8cm a široké 0,5mm. Květenstvím je hrozen délky do 10cm na 0,5 - 1cm stopce, listeny jsou čárkovité až 3úhlé, vlastní květy mají 1mm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 2,5 - 3mm, koruna je žlutá, uvnitř ochlupená, dlouhá 1 - 1,2cm, laloky jsou dlouhé 6 - 7mm a křídlo široké 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia arachnoidea

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené nebo vystoupavé byliny. Dorůstá výšky do 45cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou vejčité, drobně zubaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze je zúžená. Květenstvím je hrozen délky do 30cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 4cm stopku, kališní lístky jsou čárkovité až 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2 - 5mm, koruna je žlutá, na bázi ochlupená, dlouhá 1,2 - 1,4cm, laloky jsou dlouhé 4 - 5mm a křídlo široké 2mm. Plodem je eliptická tobolka délky 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia arenicola

Roste v Austrálii jako endemit ostrova Stradbroke Island jako bylina. Povrch je ochlupený. Listy vyrůstají zejména v přeslenech na koncích krátkých stonků, jsou kopinaté, mohou být zubaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 0,8 - 1,4cm a na bázi zúžené. Kvete samostatnými květy v paždí listů na 3 - 4cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé 4 - 6mm, kališní lístky jsou čárkovité, dlouhé 5 - 6mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 1,5 - 1,7cm, laloky jsou dlouhé 7 - 8mm a křídlo široké 2,5mm.

Vyskytuje se na písečných dunách.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Goodenia argillacea

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené byliny a široce rozložitými větvemi. Dorůstá výšky do 70cm. Listy jsou podlouhlé až čárkovité, dlouhé 2 - 4,5cm a široké 2,5 - 6mm. Květenstvím je hrozen délky do 60cm na 2,5 - 4mm stopce, vlastní květy mají kališní lístky kopinaté, dlouhé 2,5mm, koruna je hnědě žlutá, dlouhá 1 - 1,2cm, laloky jsou dlouhé 2,5mm a křídlo široké 1mm. Plodem je eliptická tobolka délky 3 - 3,5mm.

Roste v křovinách rodu Melaleuca v těžké jílovité půdě.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia armitiana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené byliny. Dorůstá výšky do 40cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou válcovité až čárkovité, dlouhé 3 - 6cm a široké 0,5 - 1,5mm. Květenstvím je hrozen délky do 20cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 2 - 4cm stopku, kališní lístky kopinaté, dlouhé 3mm, koruna je žlutá, dlouhá 0,8 - 1cm, laloky jsou dlouhé 2 - 3,5mm a křídlo široké 0,3 - 0,8mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. armitiana var. multicaulis, G. linifolia

Goodenia armstrongiana

Roste v Austrálii a Nové Guineji v podobě vzpřímené poléhavé byliny. Dorůstá délky do 60cm. Listy jsou vejčité až úzce eliptické, mohou být drobně zubaté, na kraji ochlupené, dlouhé 1 - 4cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květenstvím je hrozen délky do 40cm, listeny podobné listům, vlastní květy mají 1 - 3cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 1 - 2mm, koruna je bílá nebo žlutá, uvnitř ochlupená, dlouhá 0,8 - 1,2cm, laloky jsou dlouhé 3 - 4mm a křídlo široké 1,5 - 2mm. Plodem je eliptická tobolka délky 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia arthrotricha

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené trvalky. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, přisedlé, dlouhé 2 - 5cm, široké 3 - 5mm a na bázi zúžené. Květenstvím je dlouhé do 2cm, má 2 - 6cm stopku, listeny čárkovité, dlouhé 1,5 - 2,5mm, vlastní květy mají 3 - 7mm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 0,9 - 1cm, koruna je modrá, dlouhá 2 - 4cm, laloky jsou dlouhé 5mm a křídla široká 2mm. Plodem je tobolka délky 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. bonneyana

Goodenia atriplexifolia

Roste v Austrálii v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou eliptické až vejčité, zubaté přisedlé, dlouhé 0,8 - 2,8cm a dlouhé 0,4 - 1,4cm. Květenstvím je klas délky do 20cm, listeny jsou podobné listům, jsou určené pro 3 květy, vlastní květy mají kališní lístky 3úhlé, dlouhé 1 - 1,4mm, korunní lístky jsou béžové, dlouhé 0,7 - 1cm, laloky jsou dlouhé 2 - 5mm a křídlo široké 0,6 - 1,2cm. Plodem je eliptická až prakticky kulatá tobolka délky 4 - 6mm a šířky 2 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia azurea

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené husté rozkladité byliny. Dorůstá výšky 0,8 - 1m. Listy jsou vejčité, asymetricky zubaté, dlouhé do 7cm, široké 1,5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je hrozen délky do 50cm na 2 - 3,5cm stopce, listence jsou podobné listům, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky kopinaté, dlouhé 3 - 3,5mm, koruna je modře růžovofialová, dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 5 - 6mm a křídlo široké 1 - 1,5mm. Plodem je eliptická tobolka délky 1 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia bellidifolia

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené trvalky. Dorůstá výšky 60cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou vejčité až kopinaté, oboustranně zašpičatělé, občas asymetricky zubaté, dlouhé 4 - 10cm a široké 0,5 - 2cm. Květenstvím je klas délky do 40cm, může mít až 3mm stopku, listeny jsou čárkovité, dlouhé 3mm, vlastní květy mají kališní lístky čárkovité, dlouhé 1,5 - 4mm, koruna je žlutá až oranžová, dlouhá do 1,2cm, laloky jsou dlouhé 2,5 - 4,5mm a křídlo široké 1 - 1,5mm. Plodem je kulovitá tobolka délky 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. bellidifolia var. ramosissima, G. spathulata

Goodenia benthamiana

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 40cm. Kmínky jsou vzpřímené nebo vystoupavé a krátce žláznatě ochlupené. Povrch je lepivý a aromatický. Listy jsou vejčité až eliptické, tupé až špičaté, drobně pilovité, žláznatě ochlupené, přisedlé, dlouhé 0,8 - 2,5cm a široké 0,4 - 1cm. Květenstvím je vrcholový hrozen, listence jsou vejčité až kopinaté, dlouhé 2,5 - 3mm, vlastní květy mají 2mm stopku, kališní lístky vejčité až kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, koruna je žlutá, vně ochlupená, dlouhá 1 - 1,2cm, laloky jsou dlouhé 4mm a křídla široká 1,5mm. Plodem je vejčitá žláznatě ochlupená tobolka délky 5mm a obsahuje zploštělá eliptická žlutohnědá semena délky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. amplexans var. parvifolia

Goodenia berardiana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené jednoletky. Dorůstá výšky 40cm. Listy jsou čárkovité až vejčité, oboustranně zašpičatělé, občas laločnaté nebo zubaté, dlouhé 2 - 16cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květenstvím je hrozen nebo chudý okolík, listeny jsou podobné listům, vlastní květy mají 2 - 7mm stopku, kališní lístky jsou úzce eliptické, dlouhé 1,5 - 2,5mm, korunní lístky jsou žluté, uvnitř ochlupené, dlouhé 0,6 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 2,5 - 7mm a křídlo široké 1 - 2,5mm. Plodem je eliptická tobolka délky 0,8 - 1,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Calogyne berardiana, Calogyne berardiana var. major, Calogyne distylis, Calogyne linearis, Distylis berardiana, G. glauca var. glandulosa

Goodenia berringbinensis

Roste v Austrálii jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy vyrůstají zejména na bázi, jsou kopinaté, oboustranně zašpičatělé, občas na drobně zubaté, dlouhé 3,5 - 6cm a široké 0,2 - 1cm. Květenství je dlouhé do 15cm, má 0,5 - 3cm stopku, listeny jsou čárkovité až eliptické, dlouhé 0,4 - 1,5cm, vlastní květy mají 1,3 - 2cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 3mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,2cm, laloky jsou dlouhé 4 - 5mm a křídlo široké 2mm. Plodem je válcovitá tobolka délky 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia bicolor

Roste v Austrálii jako jednoletka. Dorůstá výšky 4cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou kopinaté až vejčité, asymetricky zubaté, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,6 - 2cm a báze je klínovitá. Květenstvím je hrozen délky do 30cm na 2 - 5mm stopce, listeny jsou úzce eliptické, dlouhé 2mm, vlastní květy mají 2mm stopku, kališní lístky jsou úzce vejčité, dlouhé 1,5mm, koruna je žlutá nebo žlutá s růžovofialovou, dlouhá 5 - 8mm, laloky jsou dlouhé 3mm a křídla široká 0,8mm. Plodem je eliptická tobolka délky 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. propinqua

Goodenia blackiana

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé trvalky. Dorůstá výšky do 20cm. Listy jsou zejména na bázi, vejčité až kopinaté, tmavězelené, lesklé, oboustranně zašpičatělé, dlouhé 2 - 6cm, široké 0,5 - 1,5cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím jsou samostatné květy nebo hrozen délky do 5cm na 3 - 5cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé 0,5 - 1,2cm, vlastní květy mají kališní lístky úzce podlouhlé až vejčité, dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 1,3 - 1,4cm, laloky jsou dlouhé 5 - 6mm a křídlo široké 2mm. Plodem je válcovitá tobolka délky 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia brachypoda

Roste v Austrálii v podobě poléhavé byliny. Dorůstá délky do 25cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce eliptické až podlouhlé, asymetricky zubaté, dlouhé 2 - 5cm a široké 0,4 - 1,3cm. Květenstvím je hrozen délky do 15cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 2 - 7mm stopku, kališní lístky jsou čárkovité, dlouhé 3,5 - 4mm, koruna je žlutá, dlouhá 0,9 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 3,5 - 4mm a křídlo široké 0,5mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 3,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. sepalosa var. brachypoda

Goodenia brunnea

Roste v Austrálii v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky do 80cm. Kmínky jsou vzpřímené až vystoupavé a mohou být řídce ochlupené. Povrch je lepivý. Listy jsou špičaté, zubaté až drobně pilovité, dlouhé 3 - 6cm, široké 1 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je vrcholový hrozen nebo kytice, listence jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 4 - 5mm, koruna je žlutá, ochlupená, dlouhá do 2cm, laloky jsou dlouhé 9mm a křídla široká 2,5mm. Plodem je vejčitá žláznatě lepivá tobolka délky 1cm, šířky 5mm a obsahuje zploštělá eliptická tmavěhnědá semena délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Goodenia byrnesii

Roste v Austrálii v podobě poléhavé byliny. Dorůstá délky do 30cm. Listy jsou na bázi krátkověké, kopinaté, dlouhé 3 - 6cm, široké 0,6 - 1cm, báze sbíhavá, lodyžní listy jsou vejčité až podlouhlé, přisedlé, dlouhé 4 - 6cm a široké 0,5 - 1cm. Květenstvím je hrozen délky do 25cm na 3 - 5cm stopce, listeny se podobají listům, vlastní květy mají kališní lístky podlouhlé až eliptické, dlouhé 5 - 6mm, široké 0,8 - 1mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 1,7 - 2cm, laloky jsou dlouhé 6 - 7mm a křídla široká 1,5mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia caerulea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. barilletii, G. rigida, G. teretifolia, Scaevola tenera

Goodenia calcarata

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené jednoletky. Dorůstá výšky do 60cm. Listy jsou vejčité, lyrovité, zubaté, dlouhé 2 - 5cm, široké 1 - 3,5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé do 2cm. Květenstvím je hrozen délky do 15cm na 2 - 7mm stopce, listeny jsou čárkovité, vlastní květy mají 1 - 2,5cm stopku, kališní lístky jsou úzce eliptické, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou bílé až béžové nebo růžové až starorůžové, dlouhé 1 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 6 - 9mm a křídla široká 1,5 - 2mm. Plodem je vejčitá tobolka délky 1,2 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Picrophyta calcarata

Goodenia cambodiana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Calogyne cambodiana

Goodenia campestris

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé byliny. Dorůstá výšky do 50cm. Listy jsou vejčité až kopinaté, zubaté, přisedlé, dlouhé 1 - 3cm a široké 0,4 - 1cm. Květenstvím je hrozen délky do 30cm na 4 - 7cm stopce, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1,5 - 7cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté až úzce podlouhlé, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky jsou žluté s růžovofialovými žilkami, dlouhé 7 - 8mm, laloky jsou dlouhé 2mm a křídla široká 0,5 - 1mm. Plodem je kulovitá tobolka délky 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia centralis

Roste v Austrálii jako jednoletky. Dorůstá výšky do 50cm. Listy jsou lžičkovité až vejčité, zubaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,5 - 3cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je hrozen délky do 60cm na 1 - 4cm stopce, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kališní lístky délky 2mm, korunní lístky jsou žluté s růžovofialovými žilkami, dlouhé 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 5mm a křídla široká 1,5mm. Plodem je eliptická tobolka délky 8mm.

Vyhovuje ji písčitá pouštní krajina.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia chambersii

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až vystoupavého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Povrch je lepivý a žláznatě ochlupený. Listy jsou vejčité až kulaté, tupé, hrubě zubaté, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1 - 3cm. Květenstvím je vrcholový hrozen nebo kytice, listence jsou čárkovité, ochlupené, dlouhé 5 - 7mm, vlastní květy mají 0,7 - 1,5cm stopku, kališní lístky kopinaté, ochlupené, dlouhé 5 - 6mm, koruna je žlutá, vně ochlupená, dlouhá 1,8 - 2,5cm, laloky dlouhé 1cm a křídla široká 1,5mm. Plodem je vejčitá ochlupená tobolka délky 1,2cm, šířky 4mm a obsahuje zploštělá eliptická bledě hnědá semena délky 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. grandiflora var. chambersii, G. helenae

Goodenia chthonocephala

Roste v Austrálii jako jednoletka. Listy jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé do 8cm a široké 3mm. Kvete v paždí listů přisedlými květy v hlávkách při bázi, kališní lístky jsou čárkovité, dlouhé 0,5mm, korunní lístky jsou za sucha červené, dlouhé 1 - 1,5mm, laloky jsou dlouhé 1mm a postrádají křídlo. Plodem je eliptická tobolka délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia cirrifica

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé krátce žijící byliny. Dorůstá výšky 40cm. Větve jsou klikaté. Listy na bázi nejsou trvanlivé, kopinaté až vejčité, dlouhé do 3cm, široké 8mm, na bázi klínovité, lodyžní jsou čárkovité a dlouhé 1 - 5cm. Květenstvím je hrozen délky do 30cm na 0,5 - 2cm stopce, listeny se podobají listům, vlastní květy mají kališní lístky úzce eliptické až kopinaté, dlouhé 2 - 3,5mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 0,7 - 1cm, laloky jsou dlouhé 2 - 3mm a křídla jsou široká 1mm. Plodem je eliptická tobolka délky 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia cistiflora

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Goodenia claytoniacea

Roste v Austrálii jako vystoupavá trvalka. Dorůstá výšky až 24cm. Listy jsou umístěné zejména na bázi, jsou kopinaté, dlouhé 2 - 6cm, široké 2 - 4mm a báze je klínovitá. Kvete samostatnými květy nebo v malých skupinách s délkou do 10cm na 2 - 10cm stopce, listeny jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,4 - 1,5cm, vlastní květy mají 0,7 - 2cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 1mm, koruna je žlutá, dlouhá 5 - 8mm, laloky jsou dlouhé 2 - 2,5mm a křídla široká 1,2 - 1,4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia concinna

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené nebo vystoupavé trvalky. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Listy jsou zejména na bázi, jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 3 - 9cm a široké 1 - 8mm. Květenstvím je hrozen délky do 8cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kališní lístky jsou kopinaté až úzce eliptické, dlouhé 1,5 - 2,5mm, koruna je žlutá až béžová, dlouhá 1 - 1,4cm, laloky jsou dlouhé 4,5 - 5,5mm a křídla široká 1,5mm. Plodem je kulovitá tobolka délky 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia convexa

Roste v Austrálii v podobě poléhavé byliny. Dorůstá délky do 50cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou zejména na bázi, jsou kopinaté až vejčité, zpravidla zubaté, dlouhé 3 - 12cm, široké 0,4 - 2,5cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je chudý hrozen délky do 5cm na 1 - 6cm stopce, listeny jsou čárkovité až kopinaté, vlastní květy mají 3 - 5cm stopku, kališní lístky jsou úzce eliptické, dlouhé 5 - 8mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,8 - 2,5cm, laloky jsou dlouhé 1,5 - 1,8cm a křídla široká 2 - 3mm. Plodem je eliptická až válcovitá tobolka délky 1 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia coronopifolia

Roste v Austrálii v podobě poléhavé až vystoupavé byliny. Dorůstá délky 5 - 40cm. Listy jsou při bázi čárkovité až podlouhlé, zubaté až dělené, dlouhé 2 - 10cm, široké 0,1 - 1cm, lodyžní jsou pak čárkovité. Květenstvím je hrozen délky do 30cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1 - 3cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté až podlouhlé, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky jsou žluté s hnědo růžovofialovými skvrnami, dlouhé 5 - 9mm, laloky jsou dlouhé 2 - 3mm a křídla široká 0,5mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia corralina

Roste v Austrálii v podobě rozkladité trvalky. Dorůstá výšky 10 - 70cm. Listy vytvářejí růžici, na bázi jsou čárkovité až kopinaté, občas zubaté nebo lyrovité, dlouhé 3,4 - 12cm, široké 0,1 - 1,1cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je hrozen délky 4 - 70cm na 4 - 11,4cm stopce, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 0,9 - 1,1cm stopku, kališní lístky jsou čárkovité, dlouhé 5 - 6,5mm, koruna je žlutá, dlouhá do 1,4cm, laloky jsou dlouhé 6mm a křídla široká 1 - 1,5mm. Plodem je eliptická tobolka délky 6 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia corynocarpa

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené byliny. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou na bázi rostliny, čárkovité až eliptické, dlouhé 6 - 9cm a široké 0,4 - 1cm. Květenstvím je hrozen délky do 30cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají až 3cm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 3 - 4mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 4 - 6mm a křídla jsou široká 2mm. Plodem je úzce válcovitá tobolka délky 1,2 - 2,6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. corynocarpa var. macrocarpa

Goodenia cravenii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Goodenia crenata

Roste v Austrálii v podobě rozkladité poléhavé trvalky. Dorůstá délky do 10cm. Povrch je ochlupený. Většina listů vytváří přízemní růžici, jsou podlouhlé, eliptické nebo vejčité, zvlněné, dlouhé 6 - 8cm, široké 1 - 2cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je hrozen na 0,5 - 1,5cm stopce, vlastní květy mají kališní lístky kopinaté, ochlupené, dlouhé 4mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,5cm, laloky jsou dlouhé 5mm a křídla široká 2mm. Plodem je eliptická tobolka průměru 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia cusackiana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky do 40cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce eliptické až kopinaté, dlouhé 3 - 5cm a široké 3 - 5mm. Květenstvím je hrozen délky do 30cm, listeny jsou čárkovité až 3úhlé, dlouhé do 5mm, vlastní květy mají 1 - 4mm stopku, kališní lístky kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, koruna je dlouhá 0,8 - 1cm, jícen ochlupený, laloky dlouhé 3 - 4mm a křídla široká 1mm. Plodem je prakticky kulatá tobolka o průměru 4 - 5mm a obsahuje kulatá semena průměru 3mm s křídlem šířky 0,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Velleia cusackiana

Goodenia cycloptera

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé nebo poléhavé trvalky nebo jednoletky. Dorůstá výšky 30cm. Listy jsou na bázi rostliny vejčité až lžičkovité, zvlněné, zubaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 1 - 1,5cm a výše položené jsou menší. Květenstvím je hrozen délky do 20cm, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1,5 - 5cm stopku, kališní lístky jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 2,5 - 3mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 1 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 4mm a křídla široká 2 - 3mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 6 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: G. grandiflora var. nicholsonii, G. mitchellii, G. mitchellii forma subrotunda, G. nicolsonii

Goodenia cylindrocarpa

Roste v Austrálii jako vzpřímená jednoletka. Dorůstá výšky 25cm. Listy jsou na bázi rostliny, lžičkovité, kopinaté nebo vejčité, zubaté, dlouhé 2 - 8,5cm, široké 0,35 - 2cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je lata, listeny se podobají listům, vlastní květy mají 1cm stopku, kališní lístky jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 2,5 - 4mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé 5 - 6,5mm a křídla jsou široká 0,5mm. Plodem je válcovitá tobolka délky 7 - 9mm a šířky 2 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia debilis

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé jednoletky. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou přízemní, přisedlé, čárkovité až kopinaté, dlouhé 1 - 5cm a široké 0,5 - 3cm. Květenstvím je hrozen délky do 2cm, vlastní květy mají 1,1 - 2,2cm stopku, kališní lístky jsou čárkovité, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky jsou béžové nebo žluté s hnědými skvrnami, dlouhé 4 - 6mm, laloky jsou dlouhé 0,5 - 2mm a křídla široká 1mm. Plodem je eliptická tobolka délky 4 - 7mm a šířky 2 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia decurrens

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 80cm. Listy jsou přisedlé, tlusté, kopinaté až eliptické, zubaté, dlouhé 5 - 10cm a široké 1 - 2,5cm. Květenstvím je kytice nebo hrozen délky do 45cm na 1,5cm stopce, listeny jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 1cm, listence jsou podobné, ale menší, vlastní květy mají až 1cm stopku, kališní lístky úzce vejčité, dlouhé 4 - 7mm, koruna je dlouhá 1,5 - 1,8cm, uvnitř ochlupená, laloky jsou dlouhé 7 - 8mm a křídla široká 2 - 3mm. Plodem je vejčitá tobolka délky 9mm a obsahuje eliptická až kulatá světle hnědá semena délky 1,8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia decursiva

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného hustě olistěného keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou eliptické až vejčité, zubaté, dlouhé 1 - 3,5cm a široké 0,8 - 1,2cm. Květenstvím je kompaktní kytice délky do 10cm na až 10cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé do 5cm, listence jsou úzce kopinaté, dlouhé 7mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kališní lístky čárkovité, špičaté, dlouhé 9mm, koruna je dlouhá 1,5 - 1,8cm, laloky délky 8mm a křídla šířky 2mm. Plodem je válcovitá tobolka délky 9mm a obsahuje eliptická semena délky 1mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. foliosa, G. scapigera var. foliosa

Goodenia delicata

Roste v Austrálii v podobě rozkladité a poléhavé krátce žijící byliny. Dorůstá délky do 50cm. Listy jsou bazální, čárkovité až úzce eliptické, zubaté, dlouhé 2 - 6cm a široké 0,2 - 1,3cm. Květenstvím je hroze délky do 40cm na 0,5 - 2cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, kališní lístky jsou úzce vejčité, dlouhé 2 - 2,5mm, koruna je žlutá, dlouhá 1 - 1,3cm, laloky jsou dlouhé 4 - 4,5mm a křídla jsou široká 1mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. hederacea forma angustior

Goodenia dimorpha

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené byliny. Dorůstá výšky do 50cm. Listy jsou čárkovité až vejčité, drobně zubaté, dlouhé 1 - 5cm, široké 0,2 - 1,1cm a báze je sbíhavá. Květenstvím je lata délky do 40cm na až 14cm stopce, listeny jsou čárkovité, vlastní květy mají 3mm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 2 - 6mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou dlouhé 6mm a křídla široká 3mm. Plodem je úzce válcovitá vejčitá tobolka délky 0,8 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia disperma

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného řídce větveného polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je zprvu ochlupený. Listy jsou čárkovité, dlouhé 0,3 - 5cm, široké 1,5 - 2mm a báze je zúžená. Květenstvím je hrozen délky do 15cm, listeny jsou podobné listům, listence jsou čárkovité, dlouhé 1mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kališní lístky čárkovité až obkopinaté, dlouhé 4 - 5mm, koruna je uvnitř ochlupená, dlouhá 9mm, laloky dlouhé 3 - 5mm a křídla široká 0,5mm. Plodem je vejčitá tobolka délky 8mm a obsahuje mírně eliptická žlutohnědá semena délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: G. sessiliflora

Goodenia drummondii

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou tlusté, čárkovité až obkopinaté, mohou být zubaté, dlouhé 1 - 4cm a široké 1 - 4mm. Květenstvím je klasovitá kytice délky do 20cm, listeny jsou 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm, listence jsou tvarem stejné, ale menší, vlastní květy mají kališní lístky úzce vejčité až čárkovité, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je dlouhá 6mm, laloky jsou dlouhé 2,5mm a křídla široká 0,3 - 0,4mm. Plodem je kulovitá tobolka o průměru 1mm a obsahuje eliptická semena délky 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Goodenia durackiana

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené rozkladité byliny. Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou zejména lodyžní, eliptické až podlouhlé, zubaté, dlouhé 3 - 6cm a široké 1 - 2,5cm. Květenstvím je hrozen délky do 40cm, listeny jsou podobné listům, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, kališní lístky jsou úzce eliptické, dlouhé 7mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,5cm, laloky jsou dlouhé 5mm a křídla jsou široká 1 - 1,5mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 213.

začátek 2 3 4 5 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
DONATE / příspěvek na provoz stránek         Instagram         © Aleš Kyral 2007 - 2023