zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 77x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Caryophyllales / Amaranthaceae

Halosarcia

Roste většinou v Austrálii v podobě holého zpravidla jednodomého keře nebo trvalky. Větve jsou v mládí článkované. Květenství je klasovité, zpravidla terminální, vlastní květy vyrůstají po 3 - 7ks, obal mají 3laločný, 1 tyčinku a 2 - 3 blizny.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Halosarcia auriculata

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve tvoří soudkovité namodralé články s uťatým okrajem. Květenstvím je terminální klas délky 1 - 2cm. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1mm a jsou obklopená tenkým světlehnědým osemením.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia bulbosa

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1m a šířky 2 - 3m. Větve tvoří soudkovité uťaté ojíněné články délky 1,5cm a šířky 1,2cm. Květenstvím je prakticky přisedlý klas délky 1,5 - 2cm, obal je hluboce rozeklaný na 2 postranní laloky, kde spodní je drobný. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1,3mm a ukrytá v blanitém světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia calyptrata

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou slabé, tvořené soudkovitými až obvejčitými články délky 6mm a šířky 3mm s celokrajnými laloky. Květenstvím je vrcholový nebo přisedlý úžlabní válcovitý klas délky 1 - 4cm. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1mm a ukrytá ve slabém světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia chartacea

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1m. Větve tvoří úzce obvejčité články délky 1cm s uťatým okrajem. Květenstvím je terminální válcovitý klas délky 2 - 4cm a šířky 4 - 6mm na krátkých postranních větvích a postranní laloky jsou velké. Semena jsou eliptická a ukrytá v blanitém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia cupuliformis

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30cm. Větve jsou slabé, tvořené úzce válcovitými články délky 1cm, laloky jsou zakulacené, celokrajné a krátce zašpičatělé. Květenstvím je terminální úzce válcovitý klas délky do 8cm, průměru 4mm a vlastní květy mají ztlustlý obal. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1,2mm a ukrytá v blanitém drobně hrbolatém světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia doleiformis

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve tvoří soudkovité články délky 6mm. Květenstvím je vrcholový úzce válcovitý klas délky do 1,5cm, listeny jsou drobně ochlupené, vlastní květy vystoupavé, spodní lalok je nápadný a překrývá ostatní laloky. Semena jsou zploštělá, prakticky kulatá, průměru 1mm a ukrytá v tmavě červenohnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia entrichoma

Roste v Austrálii v podobě zakrslého poléhavého keře. Větve tvoří široce obvejčité namodralé články délky 1cm, šířky 5mm a laloky jsou zakulacené. Květenstvím je vrcholový vejčitý klas délky 2cm, postranní laloky jsou střechovitě uspořádané, zoubkované a spodní lalok je malý. Semena jsou eliptická, zploštělá, dlouhá 2mm a ukrytá v blanitém hladkém světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia fimbriata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou vystoupavé, tvořené široce obvejčitými hluboce laločnatými články délky 3mm, laloky jsou 3úhlé a špičaté až ocasovité. Květenstvím je klas délky 0,5 - 1cm,listeny jsou hluboce laločnaté a třásnité a vlastní květy jsou vystoupavé. Semena jsou široce vejčitá, dlouhá 1mm a ukrytá v hnědočerveném osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia flabelliformis

Roste v Austrálii v podobě kompaktního polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Články posledních větví jsou úzce obvejčité až soudkovité, dlouhé 0,5 - 1cm, mohou být lesklé, laloky jsou tupé, celokrajné nebo drobně asymetricky zubaté. Květenstvím je vrcholový klas délky do 5cm, listeny jsou vstřícné, celokrajné nebo drobně vroubkované a vlastní květy jsou volné. Semena jsou široce eliptická až čtvercovitá, dlouhá 1,2 - 1,8mm a ukrytá ve slabém hnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia fontinalis

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 70cm. Větve jsou slabé, tvořené tupě laločnatými celokrajnými články. Květenstvím je vrcholový klas délky 3 - 8cm, průměru 3 - 5mm, vlastní květy jsou volné, mírně vystoupavé a postranní laloky jsou krátké. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1mm a ukrytá v tmavě červenohnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia halocnemoides

Roste v Austrálii v podobě zpravidla kompaktního nebo polštářovitého keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1)m. Články nejvyšších větví jsou kulovité až obvejčité, zpravidla dlouhé 2 - 5mm, laloky jsou tupé a celokrajné. Květenstvím je vrcholový klas délky do 3cm, vstřícné listeny jsou spojené, vlastní květy jsou volné, na vrcholku odkryté. Semena jsou vejčitá až kulovitá, dlouhá 1 - 1,5mm a ukrytá v hnědočerveném osemení. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia indica

Roste v Austrálii, tropické Africe a Malajsii v podobě dřevnatějící trvalky nebo poléhavého až vzpřímeného od báze větveného keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1)m. Články jsou válcovité až obvejčité, celokrajné až drobně brvité, v mládí po opadu listových pochev slabé, drátovité, později tlusté a dřevnaté. Listy mají pochvy na mladých větvích dlouhé 0,7 - 1cm, horní mají okraj drobně zubatý a dlouho vytrvávající. Květenstvím je vzpřímený až mírně odstálý vrcholový válcovitý klas délky do 4,5cm, nebo vejčitý délky 2cm, průměru 5 - 7mm, zdánlivě 1pohlavný, páry listenců jsou uťaté nebo hluboce laločnaté, vlastní květy mají slabý až dužnatý obal, postranní laloky jsou velké, samčí obal ob3úhlý, hluboce rozeklaný, samičí obal je zkoseně džbánkovitý a dlouhý 1,5 - 2mm. Plody jsou zploštělé, semena vejčitá až kuklovitá a osemení je světlehnědé. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Arthrocnemum africanum, Arthrocnemum dunense, Arthrocnemum hottentoticum, Arthrocnemum indicum, Arthrocnemum namaquense, Arthrocnemum natalense, Arthrocnemum perenne, Salicornia australasica, Salicornia brachiata, Salicornia fruticosa, Salicornia indica, Salicornia natalensis, Sarcathria ambigua, Sarcathria indica

Halosarcia lepidosperma

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou slabé a vzpřímené, články obvejčité až válcovité a dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je válcovitý vrcholový klas délky do 5cm, šířky 5mm a vlastní květy jsou prakticky volné. Semena jsou prakticky kulatá, bílá nebo bělavá a dlouhá 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia leptoclada

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30cm. Větve jsou slabé a články mohou být namodralé. Květenstvím je vrcholový úzce eliptický klas délky 1cm, vlastní květy jsou vystoupavé a spodní lalok je drobný. Semena jsou vejčitá, dlouhá 0,8mm, osemení je blanité a světle žlutohnědé. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia lylei

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1m. Nejvyšší větve jsou štíhlé, průměru do 2mm, články válcovité, zpravidla dlouhé 3mm, laloky tupé nebo široce špičaté, celokrajné nebo až zoubkované. Květenstvím je vrcholový klas délky do 3cm, je 2x širší než větévky, vstřícné listeny jsou spojené, celokrajné a květy volné. Semena jsou zkoseně vejčitá, dlouhá 1 - 1,5mm a osemení je hnědočervené.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Salicornia lylei

Halosarcia nitida

Roste v Austrálii v podobě nízkého kulovitého polokeře. Dorůstá výšky do 40cm a šířky 70cm. Články nejvyšších větví jsou lesklé, válcovité až obvejčité, dlouhé 1 - 5mm, laloky jsou krátce zašpičatělé, celokrajné nebo až drobně vroubkované. Květenstvím je vrcholový klas délky do 4cm, vstřícné listeny jsou spojené, drobně vroubkované, vlastní květy jsou volné, na vrcholku odkryté. Semena jsou zploštěle vejčitá, dlouhá 1mm a osemení je slabé a světlehnědé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia peltata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve tvoří obvejčitá články délky 3 - 5mm a laloky jsou celokrajné. Květenstvím je vrcholový široce válcovitý klas délky 0,5 - 1cm. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1,3mm a osemení je hladké a světlehnědé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia pergranulata

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až poléhavého keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1)m. Články posledních větví jsou válcovité až obvejčité, zpravidla namodralé, dlouhé 1 - 5mm a laloky jsou kulaté a celokrajné. Květenstvím je vrcholový klas délky do 5cm, vstřícné listeny jsou spojené a celokrajné. Semena jsou široce vejčitá až kulovitá, dlouhá 1mm, osemení jsou tmavě červenohnědé až černé a hrbolkatě brázdité. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia pluriflora

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou slabé, články špičatě laločnaté. Květenstvím je vrcholový štíhlý klas, květy jsou seskupené po 3 - 7mi ks v každém ze vstřícných listenů a jsou volné. Semena jsou 1/2kulatá, dlouhá 1mm a tmavě hnědočervená.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia pruinosa

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Články nejvyšších větví jsou obvejčité, dlouhé 3 - 8mm, šedozelené, laloky tupé nebo zakulacené, celokrajné nebo drobně zubaté. Květenstvím je vrcholový klas délky do 3cm, vstřícné listeny jsou spojené, celokrajné a květy jsou volné. Plodící klasy bývají vytrvalé, semena jsou zkoseně vejčitá, zploštělá, dlouhá 1 - 1,5mm, osemení je slabé a světlehnědé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia pterygosperma

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 70cm a šířky i více než 3m. Větve mají články nejvyšších větví obvejčité, zpravidla namodralé, dlouhé 2 - 5mm, laloky zakulacené nebo až tupé a celokrajné. Květenstvím je vrcholový až 3cm dlouhý klas, vstřícné listeny jsou spojené, občas pouze na bázi, okraj ze zvlněný a květy jsou volné nebo na bázi krátce srostlé. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1,5mm a ukrytá v bílém až nahnědlém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia syncarpa

Roste v Austrálii v podobě kulovitého keře. Dorůstá výšky i šířky 1m. Články nejvyšších větví jsou široce obvejčité, dlouhé 3 - 8mm, zpravidla sivozelené, laloky jsou tupé nebo zašpičatělé, na vrcholu krátce kýlnaté a celokrajné nebo drobně zoubkované. Květenstvím je klas délky až 2cm, vstřícně listeny jsou srostlé a celokrajné nebo zoubkované. Plodící klasy zpravidla dlouho vytrvávají, semena jsou vejčitá, mírně zploštělá, dlouhá 1,2mm a ukrytá ve světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Halosarcia undulata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Články větví jsou široce soudkovité, dlouhé 7mm, laloky jsou zakulacené (i špičaté) a celokrajné. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní přisedlý klas kuželovitého až válcovitého tvaru délky 1 - 3,5cm, šířky 3 - 9mm, vlastní květy jsou úplně zakryté a postranní laloky velké. Semena jsou vejčitá, dlouhá 1mm a ukrytá ve slabém světlehnědém osemení.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2020