zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 116x

Tropické stromy : Pteridopsida / Athyriales / Myristicaceae

Horsfieldia

Roste v od Indie přes jižní Čínu, Filipíny po Papuu-Novou Guineu v podobě dvoudomého stromu nebo i keře. Větve jsou v mládí hranaté nebo mají 2 vystouplé pruhy. Listy mohou být na spodní straně tečkované, žilnatina je říká a řapíky jsou tlusté. Květenství jsou bohatá, latnatá, zpravidla několikrát větvená, vlastní květy mohou být dále ve svazečcích, jsou krátce stopkaté, listeny jsou drobné, opadavé, listence chybí, samčí mají obal kulovitý až pohárkovitý, kožovitý, nažloutlý, samičí květy jsou mírně větší, kulovité až mírně vejčité. Plody jsou kulovité, vejčité nebo eliptické a kožovité.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 100.

začátek 2 konec

Druhy:

Horsfieldia ampla

Roste na Papaui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 5m. Listy jsou mírně obvejčité, zašpičatělé, dlouhé do 40cm, široké 16cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 16 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Kvete na starém dřevě, květenství je dlouhé do 25cm, široké 10cm, samčí květy jsou žluté, kyjovité, dlouhé 4mm, široké 2mm a obal je 2laločný, max. z 1/4 rozeklaný.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia ampliformis

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 18 - 38cm, široké 6 - 13cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 18 - 22 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm a široké 3 - 4mm. Květenství se objevují pod listy, samčí jsou bohatá, 4 - 5x větvená, dlouhá 25 - 35cm, široká 20 - 30cm, stopky jsou dlouhé 4 - 5cm, samičí jsou dlouhá 9 - 10cm, široká 6 - 8cm, listeny jsou dlouhé 5mm, opadávají, květy vyrůstají po 2 - 5ks, mají 2laločný obal, samčí mají 2 - 4mm stopku, samičí mají 1 - 2mm stopku. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia amplomontana

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, sivozelené až hnědé, dlouhé 15 - 35cm, široké 5 - 11cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm a široké 2,5 - 3,5mm. Květenství se objevuje za listy, je rezavě ochlupené, samčí bohaté, 3 - 4x větvené, dlouhé 10 - 21cm, široké 10 - 16cm, má 1,5 - 4cm stopku, vlastní květy jsou ještě v 5 - 10tičetných svazečcích, samičí květenství je dlouhé 7 - 8cm, listeny široce vejčité, dlouhé 2 - 7mm, drobně ochlupené, opadavé, květy jsou v 3 - 4laločném obalu, samčí květy mají 0,8 - 2mm stopku, samičí jsou 3laločné. Plodenství je 1 - 3četné, je hrbolaté, eliptické, na vrcholu zakulacené, dlouhé 7 - 8cm a široké 4 - 5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia amygdalina

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. thorelii, H. tonkinensis, H. tonkinensis var. multiracemosa

Horsfieldia androphora

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 7 - 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Borka je hnědočerná. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 9 - 18cm, široké 3,5 - 6,5cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,2cm. Květenství je ochlupené, samčí bohaté, 3 - 4x větvené, dlouhé 6 - 14cm, široké 3 - 9cm, má 1 - 2cm stopku, samičí jsou dlouhá 3 - 4cm, listeny jsou ochlupené, mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3mm, samčí květy vyrůstají v 2 - 6tičetných svazečcích, obal má 3 laloky, stopky mají délku 0,5 - 2mm. Plodenství je 2 - 5tičetné, plody eliptické, dlouhé 2,4 - 3cm, široké 1,4 - 2cm, drobně hrbolaté a jsou prakticky špičaté až zakulacené.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia angularis

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 - 30m. Větve jsou v mládí 2hranné a ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 27cm, široké 3 - 8cm, žilnatinu tvoří 12 - 15 párů žilek, spodní strana v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, samčí i samičí 2 - 3x větvené, chudé, dlouhé 3 - 4cm, široké 2 - 2,5cm, má 3 - 6mm stopku, listeny jsou opadavé, samčí vyrůstají ve 2 - 4četných svazečcích, mají 2 - 4laločný obal, stopku délky 1 - 2mm; samičí květy mají 2 - 3laločný obal a 1 - 2mm stopku. Plodenství je 5 - 10tičetné, eliptické, dlouhé 1,7 - 2cm, široké 1,4 - 1,7cm, povrch je hrbolatý a dřevnatý.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia ardisiifolia

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 10m. Větve jsou v mládí zploštělé a ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, mohou být jemně bradavičnaté, dlouhé 20 - 40cm, široké 5 - 15cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 18 - 28 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 1,6cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, kuželovité, dlouhé 7 - 16cm, široké 6 - 14cm, má 0,5 - 2cm stopku, samičí je dlouhé 4 - 8cm, listence vejčité, ochlupené, dlouhé 3 - 4mm, opadavé, samčí květy vyrůstají po 1 - 4ks, mají 2laločný obal, stopku 1 - 4mm a samičí květy mají 2 - 2,5mm stopku. Plodenství je 2 - 6tičetné, eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 2 - 2,5cm a široké 1,7 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Myristica ardisiaefolia

Horsfieldia aruana

Roste v Západní Papui v podobě stromu. Dorůstá výšky 15m. Větve jsou v mládí 2hranné a ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 15 - 29cm, široké 5 - 10cm, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 13 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je řídce ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 5 - 8cm, široké 4 - 5cm, samčí květy vyrůstají v 2 - 5tičetných svazečcích, mají 2laločný obal a mají 1 - 1,5mm stopku. Samičí květy i plody jsou neznámé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia atjehensis

Roste na Sumatře v podobě stromu. Dorůstá výšky 10m. Větve jsou v mládí světlešedé až žlutohnědé a ochlupené. Listy vyrůstají v 3 - 5ti řadách, jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 13 - 25cm, široké 4 - 9cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,5cm. Květenství je známé pouze samčí, je 3x větvené, bohaté, dlouhé 7 - 14cm, široké 4 - 10cm, má 1 - 2cm stopku, listeny eliptické, drobně ochlupené, dlouhé 2 - 4mm, květy seskupené do 4 - 8mičetného svazečku, obal má 3 laloky a květy mají 1 - 1,5mm stopku.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia australiana

Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky do 25m. Listy jsou eliptické, tupé nebo špičaté, dlouhé 10 - 24cm, široké 3 - 7cm, báze špičatá nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květenství je ochlupené, dlouhé do 8cm, listeny jsou dlouhé 2 - 6mm, opadávají, samčí květy vyrůstají po 2 - 6ks, samičí po 1 - 3ks a mají 1 - 2mm stopku. Plody jsou eliptické, dlouhé 1,9 - 2,2cm a široké 1,1 - 1,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia basifissa

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 22cm, široké 3 - 8cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Samčí květenství je 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 2,5 - 6cm, má 0,2 - 2cm stopku, samičí květenství je dlouhé 5cm, široké 3,5cm, je ochlupené, listeny eliptické, špičaté, dlouhé 1 - 4mm, opadavé, květy vyrůstají po 1 - 3ks, mají 2laločný obal a stopku délky 1,5 - 2mm; samčí květy mají 1,5 - 3mm stopku. Plodenství je 1 - 20tičetné, plody kuklovité s průměrem 1,1 - 1,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia borneensis

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené a mohou být načernalé. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, tečkované, dlouhé 7 - 18cm, široké 2 - 6cm, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 2,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 5 - 18cm, má 1,5 - 5,5cm stopku, květy vyrůstají v 2 - 6tičetných svazečcích, mají 3laločný obal a stopku délky 1 - 1,5mm; samičí květenství je dlouhé 8 - 13cm, široké 4 - 5cm, méně větvené, listeny eliptické, ochlupené, opadavé, dlouhé 1,5 - 5mm a mají 1 - 1,5mm stopku. Plodenství je 1 - 7mičetné, vejčité, dlouhé 4 - 6cm a široké 3 - 4,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia brachiata

Roste v Thajsku, Sumatře, Malajsii a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 35m. Větve jsou v mládí zploštělé a ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 12 - 30cm, široké 4 - 11cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek, spodní strana v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 7 - 22cm, široké 5 - 18cm, má 0,6 - 1,8cm stopku, květy v 3 - 6tičetných svazečcích a mají 1 - 2,5mm stopku; samičí květenství bohaté, dlouhé 3 - 8cm, široké 2 - 6cm, listeny kopinaté, přišpičatělé, dlouhé 3 - 5mm, ochlupené, opadavé, mají 3 - 4laločný obal a mají 1 - 1,5mm stopku. Plodenství je 4 - 20tičetné, eliptické, dlouhé 2 - 3cm a široké 1,8 - 2,6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. subglobosa var. brachiata

Horsfieldia carnosa

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 13 - 35cm, široké 5 - 11cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 13 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,6cm. Květenství je ochlupené, bohaté, 3 - 4x větvené, dlouhé 6 - 17cm, široké 5 - 14cm, má 1 - 3cm stopku, květy vyrůstají v 3 - 9tičetných svazečcích, mají 3laločný obal a 1 - 1,5mm stopku; samičí jsou bohaté, dlouhé 1 - 2cm, listeny eliptické, ochlupené, opadavé, dlouhé 0,4 - 1cm a mají 1 - 1,5mm stopku. Plodenství je 2 - 11tičetné, eliptické, dlouhé 1,6 - 2cm a široké 1,2 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia clavata

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 18cm, široké 3 - 6cm, na spodní strana v mládí ochlupené, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,4cm. Květenství je 1 - 3x větvené, samčí bohaté, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 2cm; samičí je dlouhé 1 - 2cm, má pouze 2 - 3 květy a 2mm stopku. Plodenství je 1 - 2četné, mírně vejčité, dlouhé 1,3cm a široké 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia coriacea

Roste na Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 14 - 27cm, široké 5 - 10cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 13 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm. Květenství je řídce ochlupené, samčí 2 - 3x větvené, chudé, dlouhé 4 - 10cm, široké 3 - 5cm, má 1 - 2cm stopku, květy vyrůstají po 3 - 5ks, květy mají 1,5 - 2mm stopku; samičí květenství je dlouhé 2 - 5cm, listeny opadavé, obal je 3 - 4laločný, květy nejsou známé. Plodenství je 1 - 5tičetné, plody eliptické, dlouhé 4 - 4,2cm a široké 2,5 - 3,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia corrugata

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 12m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně kožovité, eliptické, špičaté, mohou být jemně bradavičnaté, dlouhé 12 - 32cm, široké 4,5 - 10cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,8cm. Květenství je ochlupené, samčí je 2 - 3x větvené, dlouhé 4 - 14cm, široké 2 - 9cm, má 1 - 2,5cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 5tičetných svazečcích, mají 2laločný obal a stopku délky 2 - 4mm; samičí květenství je dlouhé do 5cm, má 1cm stopku, listeny ochlupené, opadavé, dlouhé 1,5 - 4mm a květy mají 4 - 5mm stopku. Plodenství je 1 - 4četné, plody jsou eliptické až prakticky kulovité, mírně zploštělé, řídce hrbolaté, dlouhé 6 - 7,5cm a široké 4,5 - 6,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia coryandra

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté (až 3cm), dlouhé 5 - 20cm, široké 1 - 5cm, báze klínovitá až špičatá, spodní strana v mládí řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 11 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,4cm. Květenství je 2 - 3x větvené, samčí dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 3cm, květy v 1 - 3četných svazečcích, květy mají 2,5 - 6,5mm stopku; samičí květenství dlouhé 1 - 1,5cm, chudé, listeny eliptické, dlouhé 1 - 2mm, opadavé, květy 2laloční, řídce ochlupené a mají 2,5 - 3,5mm stopku. Plodenství je 1 - 2četné, mírně vejčité, dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 0,8 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia costulata

Roste na Filipínách a Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky 9 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 15 - 30cm, široké 5 - 13cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 14 - 21 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,4cm. Květenství je ochlupené, samčí je 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 6 - 14cm, široké 5 - 13cm, má 1 - 3cm stopku, květy vyrůstají v 5 - 10tičetných svazečcích, mají stopku délky 0,4 - 0,7mm; samičí květenství je dlouhé 2 - 6cm, listeny jsou dlouhé 2 - 5mm, krátce ochlupené, opadavé, květy vyrůstají v chudších svazečcích a jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Plodenství je 1 - 3četné, plody kulovité, eliptické nebo obvejčité, dlouhé 3,5 - 6cm a široké 3 - 5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia crassifolia

Roste v Thajsku, Sumatře, Malajsii, Singapuru a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, eliptické, zakulacené až špičaté (i vykrojené), dlouhé 10 - 28cm, široké 3 - 10cm, báze zakulacená až klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 11 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,9 - 3cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 5x větvené, bohaté, dlouhé 6 - 20cm, široké 4 - 15cm, má 0,4 - 2cm stopku, květy vyrůstají v 2 - 7mičetných svazečcích, mají 2laločný obal, stopku délky 0,3 - 1mm; samičí květenství dlouhé 3 - 14cm, listeny mírně kopinaté, dlouhé 2 - 7mm, opadavé, ochlupené a květy mají 1,5 - 2,5mm stopku. Plodenství je 1 - 10tičetné, vejčité až obvejčité, dlouhé 1,5 - 2,2cm a široké 1,2 - 1,8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia crux-melitensis

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až obvejčité, špičaté, dlouhé 12 - 27cm, široké 5 - 12cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,6cm. Květenství je 2 - 3x větvené, samčí je ochlupené, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1,5 - 4cm, má 0,6 - 1,5cm stopku, samčí květy mají 7 - 8mm stopku; samičí je menší, listeny šídlovité, dlouhé do 5mm, ochlupené, opadavé, květy vyrůstají v 1 - 3četných svazečcích, mají 2laločný obal a stopku délky 6mm. Plodenství je 1 - 4četné, plody mírně vejčité, dlouhé 1,4cm a široké 8 - 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia decalvata

Roste na Moluckých ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 15m. Větve jsou v mládí zploštělé a ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 11 - 25cm, široké 3 - 7cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je 2 - 3x větvené, samčí dlouhé 4 - 6cm, široké 1 - 4cm, má 1 - 2cm stopku, květy vyrůstají po 1 - 3ks, mají 1,5 - 2mm stopku; samičí je dlouhé do 2,5cm a květy nejsou známé. Plodenství je 2 - 5tičetné, plody eliptické až prakticky kulaté, jemně ochlupené, dlouhé 1,1 - 1,2cm a široké 1 - 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia discolor

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 18m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 9 - 18cm, široké 3,5 - 7,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství není známé. Plodenství je silné, 1 - 3četné, krátké, dlouhé 1,5 - 3,5cm, plody kulovité až eliptické, dlouhé 5,5 - 9cm a široké 4 - 6,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia disticha

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 8 - 13,5cm, široké 2,5 - 3,5cm, báze kulatá až klínovitá, žilnatinu tvoří 9 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství není známé. Plodenství je 3 - 6tičetné, dlouhé 3 - 6cm, široké 2 - 4cm, plody jsou mírně vejčité, dlouhé 2,8 - 3,2cm a široké 2,1 - 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia elongata

Roste v Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, zakulacené, otupělé až prakticky špičaté, dlouhé 13 - 21cm, široké 3 - 6cm, spodní strana je světlejší, žilnatinu tvoří 15 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je ochlupené, 1 - 2x větvené, samčí dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 1 - 2cm, má 1 - 5mm stopku, květy vyrůstají po 1 - 3ks a mají 0,5 - 2mm stopku. Samičí květenství ani plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia endertii

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, eliptické až kopinaté, zakulacené až přišpičatělé, dlouhé 8 - 26cm, široké 3 - 10cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,6cm. Květenství je ochlupené, 2 - 3x větvené, samčí dlouhé 1,5 - 10cm, široké 1 - 5cm, má 0,5 - 2cm stopku, květy vyrůstají po 1 - 6ks a mají 2 - 3mm stopku; samičí je chudé, dlouhé 2 - 4cm, listeny mírně vejčité, dlouhé 3 - 7mm, ochlupené, opadavé, obal má 3 - 4 laloky a květy mají 1,5 - 2mm stopku. Plodenství je 1 - 8mičetné, dlouhé 3 - 4,2cm a široké 1,6 - 2,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia flocculosa

Roste na Sumatře a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 28m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 18 - 45cm, široké 6 - 18cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 15 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 2cm. Květenství je 3 - 4x větvené, samčí bohaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 5 - 14cm, stopka dlouhá 0,1 - 1cm, květy vyrůstají po 1 - 4ks, mají 3 - 4laločný obal, stopka dlouhá 1,5 - 4mm; samičí květenství chudé, dlouhé 1,5 - 3cm, listeny vejčité až kopinaté, opadavé, dlouhé 0,5 - 2cm, květy mají 2 - 3laločný obal a stopku délky 2mm. Plodenství je kulovité až mírně eliptické, dlouhé 3cm a široké 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia fragillima

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají občas ve 3 řadách, jsou až kožovité, eliptické nebo mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 20 - 45cm, široké 6 - 16cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 20 - 30 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2cm. Květenství je 4 - 5x větvené, samčí bohaté, dlouhé 15 - 30cm, široké 10 - 20cm, má 2,5 - 6cm stopku, květy mají 1 - 2mm stopku; samičí jsou chudá, dlouhá 6 - 13cm, listeny opadavé, dlouhé do 1,2cm, široké 5mm a květy mají 1 - 2mm stopku. Plodenství je až 8mičetné, eliptické, dlouhé 6 - 8cm a široké 4 - 6cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia fulva

Roste na Sumatře a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Borka je šedá až hnědošedá. Listy jsou kožovité, eliptické až obvejčité, špičaté nebo otupělé, dlouhé 13 - 21cm, široké 4 - 10cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,3cm. Květenství je 3x větvené, samčí bohaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 2 - 6cm, má 2 - 7mm stopku, květy mají 1 - 3mm stopku; samičí je chudé, dlouhé 1 - 2cm, květy vyrůstají po 1 - 5ks, mají 3laločný obal a stopku délky 3mm. Plodenství je až 3četné, plody mírně vejčité, tupé až přišpičatělé, dlouhé 2,2 - 3cm a široké 1,6 - 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia glabra

Roste na Sumatře, Jávě a Bali v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají ve 2 - 3 řadách, mohou být mírně kožovité, eliptické, obvejčité nebo kopinaté, špičaté, dlouhé 8 - 27cm, široké 3 - 11cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 5 - 10cm, široké 4 - 7cm, má 0,4 - 1,5cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 5ks; samičí je 1 - 2x větvené, dlouhé 2 - 4cm, široké 1 - 3cm, listeny mírně kopinaté, opadavé, dlouhé 2 - 5mm, krátce ochlupené, květy vyrůstají po 1 - 3ks, obal je 2 - 4laločný a mají 0,5 - 1,5mm stopku. Plodenství je 2 - 6tičetné, plody mírně vejčité, dlouhé 1,8 - 2,4cm a široké 1,4 - 1,9cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Myristica amygdalina, Myristica glabra

Horsfieldia gracilis

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 12 - 21cm, široké 4 - 7cm, báze klínovitá, spodní strana může být řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,4cm. Květenství je ochlupené, samčí bohaté, latnaté, dlouhé 3 - 5cm, vyrůstají po 2 - 6ti ks, mají 4laločný obal a 0,5mm stopku; samičí max. 1x větvené, květy vyrůstají po 2 - 5ti ks, mají délku 1 - 1,5cm, mají 3laločný obal a 1mm stopku. Plodenství je 1 - 3četné, plody eliptické, dlouhé 1,5cm a široké 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia grandis

Roste na Sumatře, Malajsii, Singapuru a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpravidla puchýřnaté, eliptické až kopinaté, špičaté, řídce ochlupené, dlouhé 12 - 40cm, široké 5 - 20cm, báze klínovitá až prakticky srdčitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 8 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, samčí bohaté, 3 - 4x větvené, dlouhé 6 - 25cm, široké 2,5 - 15cm, má až 1,2cm stopku, květy v řídkých svazečcích, obal 3 - 4laločný, stopka dlouhá 0,5 - 2mm; samičí je dlouhé 1,5 - 5cm, listeny kopinaté, opadavé, dlouhé 0,1 - 1,2cm a mají 0,3 - 0,5mm stopku. Plodenství 2 - 10tičetné, plody mírně obvejčité, dlouhé 1 - 1,4cm a široké 0,8 - 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia hellwigii

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 17 - 50cm, široké 5 - 14cm, báze kulatá až krátce klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 33 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 3x větvené, dlouhé 3,5 - 15cm, široké 2 - 10cm, má až 3cm stopku, květy vyrůstají po 3 - 6ks, květy mají 1 - 4mm stopku; samičí květenství dlouhé do 8cm, široké 5cm, květy vyrůstají po 4ks, listeny eliptické až vejčité, špičaté, dlouhé 3 - 7mm, opadavé a květy mají 1 - 2mm stopku. Plodenství je 3 - 15tičetné, plody kulovité, eliptické nebo až válcovité, ochlupené, dlouhé 1,2 - 2,8cm a široké 1 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia hirtiflora

Roste na Sumatře v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají ve 2 - 3 řadách, jsou eliptické, špičaté, dlouhé 17 - 30cm, široké 6 - 11cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 15 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 10 - 12cm, široké 5 - 6cm, má 3,5 - 4cm stopku, květy vyrůstají po 3 - 5ks, květy mají 1,5 - 2,5mm stopku; samičí je chudé, dlouhé 4cm, listeny eliptické, špičaté, ochlupené, opadavé, dlouhé 0,5 - 1cm, obal květu 3 - 4laločný, květy neznámé. Plodenství je 1 - 3četné, mírně obvejčité, dlouhé 5 - 5,7cm a široké 3,8 - 4,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia inflexa

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 21m. Větve jsou v mládí ochlupené, eliptické, špičaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 2,5 - 7,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 13 párů žilek, spodní strana v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1,4 - 3cm. Květenství je v mládí ochlupené i šupinovité, samčí 2 - 3x větvené, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,5 - 4,5cm, květy mají 1 - 2mm stopku; samičí květenství dlouhé 3 - 5cm, má 0,1 - 1,2cm stopku, listeny eliptické, opadavé, dlouhé 1 - 3mm, květy vyrůstají po 1 - 4ks, obal 2laločný a mají 1 - 1,5mm stopku. Plodenství je až 6tičetné, eliptické, dlouhé 2c a široké 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia iriana

Roste na Západní Papue v podobě stromu. Dorůstá výšky 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 17 - 28cm, široké 4 - 8cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 13 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 4x větvené, dlouhé 6 - 8cm, široké 4 - 6cm, má 0,5 - 1cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 5ks, obal mají 2laločný a stopku mají délky 2,5 - 3mm. Samičí květy i plody jsou neznámé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia irya

Roste od Srí Lanky po Indočínu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 40m. Větve bývají v mládí na vrcholcích zploštělé a ochlupené. Listy bývají zahnuté, eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 35cm, široké 3 - 9cm, báze zakulacená až klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,6cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 4 - 18cm, široké 3 - 10cm, květy vyrůstají po 3 - 10ks a mají až 1,5mm stopku; samičí jsou 2 - 3x větvené, dlouhé 2 - 8cm, bohaté, má 0,5 - 4,5cm stopku, listeny špičaté, opadavé, dlouhé 1,5 - 4mm, květy mají 2laločný obal a stopku délky 1 - 4mm. Plodenství je 2 - 8mičetné, kulovité a v průměru má 1,5 - 2,2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. lemanniana

Horsfieldia iryaghedhi

Roste na Srí Lance v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 28cm, široké 4 - 12cm, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 2x větvené, dlouhé 6 - 15cm, široké 4 - 10cm, má 0,3 - 2cm stopku, květy vyrůstají po 80 - 100četných svazečcích o průměru 0,5 - 1cm po 10 - 25ti ks, mají 3 - 4laločný obal a stopku délky do 0,3mm; samičí květenství je menší, chudé, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 1,5 - 2cm, květy samostatné nebo po několika ks, listeny 3úhlé až eliptické, opadavé, květy prakticky přisedlé, mají 2 - 3laločný obal a stopku délky do 0,2mm. Plodenství je 3 - 8mičetné, eliptické, ochlupené, plody dlouhé 2,5 - 4,2cm a široké 1,7 - 2,4cm.

HorsfieldiaIryaghedhi.jpg
696 x 928 px
410.83 kB

Synonyma: H. odorata

Horsfieldia kingii

Roste v Indii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 12m. Větve bývají seskupené na vrcholku kmene. Listy jsou mírně kožovité, vejčité, špičaté, dlouhé 12 - 35cm, široké 5 - 7cm, báze zakulacená až klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenstvím je lata, samčí je řídká, dlouhá 9 - 15cm, květy mají průměr 3 - 4mm, obaly 3cípé; samičí lata je dlouhá 3 - 7cm a květy mají v průměru 5mm. Plody jsou jedlé, dlouhé 4 - 4,5cm a široké 2,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. hainanensis, H. tetratepala, Myristica kingii

Horsfieldia laevigata

Roste na Nové Guineji a Moluckých ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené a mohou být drobně rýhované. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 30cm, široké 3 - 12cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 30 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství je v mládí ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 5 - 20cm, široké 3 - 10cm, má 1 - 4cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 5ks, mají 2laločný ochlupený obal a stopku délky 1,5 - 4mm; samičí je dlouhé 2 - 10cm, má opadavé listeny délky 2 - 3mm a květy mají 2 - 2,5mm stopku. Plodenství je 1 - 15tičetné, plody eliptické až kulaté, dlouhé 1,6 - 3cm a široké 1,4 - 2,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia lancifolia

Roste na Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 16cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je řídce ochlupené, samčí 2 - 3x větvené, řidší, dlouhé 5cmm, široké 3,5cm, má 1cm stopku, květy vyrůstají po 1 - 3ks a mají 1,5 - 2mm stopku; samičí květenství je dlouhá 1 - 3cm, řídce větvené, 4 - 10tičetné, květy mají 2laločný obal a stopku délky 1 - 4mm. Plodenství je 1 - 4četné, plody eliptické až hruškovité, dlouhé 2,5 - 3,5cm a široké 1,8 - 2,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia laticostata

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 35m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 15 - 33cm, široké 6 - 12cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 24 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je řídce ochlupené, samčí 4 - 5x větvené, bohaté, dlouhé 10 - 25cm, široké 8 - 22cm, má 0,5 - 3,5cm stopku, květy vyrůstají až po 10ks, obal mají 3laločný a stopku dlouhou 1 - 2mm; samičí květenství je dlouhé 3 - 7cm, je 2 - 3x větvené, chudší, listeny eliptické, dlouhé 2 - 8mm, široké 1 - 4mm a květy mají 0,5 - 1mm stopku. Plodenství je 1 - 4četné, eliptické, dlouhé 2,8 - 4cm, široké 2,2 - 2,5cm a může být drobně bradavičnaté.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia leptantha

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 30m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 13 - 35cm, široké 5 - 14cm, na spodní straně ochlupená, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 30 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 3x větvené, bohaté, dlouhé 11cm, široké 7cm, má 0,5 - 2cm stopku, listeny eliptické, tupé, dlouhé 2 - 3mm, květy vyrůstají po 2 - 6ks, obal je 2laločný, stopka dlouhá 1 - 1,5mm; samičí květy nejsou známé. Plodenství je 2 - 8mičetné, dlouhé 6 - 12cm, větvené, plody eliptické až kulaté, dlouhé 2 - 2,4cm a široké 1,6 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia macilenta

Roste v Malajsii, Sumatře a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 17m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 27cm, široké 3 - 7cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 10 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 4x větvené, bohaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 3 - 7cm, má 0,3 - 1,2cm stopku, květy mají stopku délky 0,8 - 1,3mm; samičí může být kratší, listeny eliptické až kopinaté, ochlupené, opadavé, dlouhé 2 - 5mm a květy mají stopku délky 1,5mm. Plodenství je 2 - 3četné, dlouhé 2 - 3cm, plody eliptické, dlouhé 2,2 - 2,4cm a široké 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia macrothyrsa

Roste na Sumatře v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 12 - 28cm, široké 4 - 12cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2cm. Květenství je řídce drobně ochlupené, samčí 3x větvené, chudší, dlouhé 7 - 20cm, široké 5 - 12cm, má 0,5 - 4,5cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 4ks v řídkých svazečcích a mají 1 - 2mm stopku; samičí květenství 2x větvené, dlouhé 3 - 6cm, listeny eliptické, opadavé, krátce ochlupené, dlouhé 2 - 4mm, květy vyrůstají po 1 - 3ks, mají 3 - 4laločný obal a stopku délky 1 - 2mm. Plodenství je 2 - 6tičetné, mírně vejčité, dlouhé 2,2 - 2,5cm a široké 1,6 - 1,8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia majuscula

Roste na Sumatře a v Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 15 - 22cm, široké 5,5 - 9,5cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 11 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je ochlupené, samčí 2 - 3x větvené, řidší, dlouhé 8cm, široké 4 - 5cm, má 1 - 1,5cm stopku, květy vyrůstají po 2 - 5ks a mají 2 - 3mm stopku; samičí květenství je 2x větvené, chudé, dlouhé 2 - 5cm, listeny vejčité, ochlupené, opadavé, dlouhé 4mm, široké 2mm, květy mají 3 - 4laločný obal a stopku délky 2 - 3mm. Plodenství je 1 - 5tičetné, plody eliptické, dlouhé 4,3 - 6,5cm a široké 3 - 4,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia moluccana

Roste na Molukách a Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 30m. Větve mohou být v mládí mírně hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 6 - 25cm, široké 2,5 - 8,5cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,6cm. Květenství je řídce ochlupené, samčí 1 - 3x větvené, dlouhé 5 - 11cm, široké 2 - 5cm, květy mají 2 - 2,5mm stopku; samičí květenství dlouhé do 5cm, má 0,5 - 2cm stopku, listen eliptické, opadavé, dlouhé 1,5 - 4mm, květy vyrůstají po 1 - 4ks a mají 2laločný obal. Plodenství je 2 - 6tičetné, eliptické, dlouhé 1,3 - 2,8cm a široké 1,1 - 1,7cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia montana

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 24m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy eliptické, kožovité, špičaté až zakulacené, dlouhé 4 - 14cm, široké 2 - 6cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5- 1,6cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 4x větvené, dlouhé 4 - 16cm, široké 3 - 10cm, má 0,5 - 2cm stopku, květy vyrůstají po 3 - 10ks a mají 1 - 1,5mm stopku; samičí květenství chudé, dlouhé 2 - 6cm, listeny vejčité až eliptické, ochlupené, opadavé, dlouhé 2,5 - 6mm, obal 3 - 4laločný a květy mají 1,5mm stopku. Plodenství je 2 - 9tičetné, plody eliptické, dlouhé 2 - 2,7cm a široké 1,3 - 1,7cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia motleyi

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 35m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 9 - 27cm, široké 4 - 12cm, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 21 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 2,2cm. Květenství je ochlupené, samčí 4 - 5x větvené, bohaté, dlouhé 12 - 20cm, široké 10 - 14cm, stopky dlouhé 2 - 4cm, květy vyrůstají po 5 - 20ks, obal 3laločný, mají 1 - 1,5mm stopku; samičí květenství dlouhé 3 - 10cm, listeny eliptické, dlouhé 2 - 5mm, ochlupené, opadavé a květy mají 1,5mm stopku. Plodenství 5 - 15tičetné, eliptické, dlouhé 1,9 - 3,2cm a široké 1,6 - 1,8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Horsfieldia nervosa

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 13 - 16m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, eliptické, špičaté, dlouhé 16 - 28cm, široké 5 - 9cm, báze klínovitá až zakulacená, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 16 - 19 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,2cm. Květenství je ochlupené, samčí 4x větvené, bohaté, dlouhé i široké 10cm, má 1 - 2cm stopku, květy vyrůstají ve 2 - 6tičetných svazečcích a mají 1,5mm stopku; samičí květenství chudé, dlouhé 4cm, široké 3,5cm, listeny opadavé, ochlupené, obal 3laločný a mají 1,5 - 2mm stopku. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 100.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019