zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 12x

Tropické popínavé a převislé : Magnoliopsida / Malpighiales / Linaceae

Hugonia

Rodové jméno bylo vybráno na počest Augusta Johanna von Huga (1686 - 1760) žijícím v Hannoveru. Roste v podobě keře, stromu nebo liány. Povrch je min. na kalichu ochlupený. Palisty jsou dlanitě dělené, peřenolaločné nebo jednoduché a mohou být zubaté. Listy vyrůstají ve spirále. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový hrozen nebo listnatá nebo bezlistnatá lata, vrcholík anebo samostatně, kališní lístky jsou zpravidla nestejné, korunní lístky jsou krátce nehetnaté a na bázi mohou být ztlustlé. Plodem je dřevnatá peckovice.

Synonyma: Durandea

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Hugonia afzelii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia batesii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia brewerioides

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia castanea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia castaneifolia

Roste v Africe v podobě keře nebo liány s popínavými prakticky vstřícnými háčky stočenými do spirály. Dorůstá délky do 7m. Palisty jsou rozeklané na několik nitkovitých úkrojků. Listy jsou mírně obvejčité až mírně vejčité, špičaté, pilovité (i prakticky celokrajné), mohou být ochlupené, dlouhé 5 - 26cm, široké 1,5 - 7cm a báze je klínovitá. Kvete po až 4ks žlutými úžlabními květy s korunními lístky délky 1,4 - 2cm. Plodem je bílá nebo oranžová kulatá nebo obvejčitá peckovice šířky 1,2 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia costata

Roste na Malajském poloostrově, Sumatře a Borneu v podobě liány. Povrch je ochlupený, úponky jsou vstřícné až téměř vstřícné, na konci prvního článku dlouhé 2,5 - 5cm. Palisty jsou mírně vejčité až prakticky obvejčité, dlanitě z 1/3 rozeklané, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2,5 - 3,5mm a mají 7 - 10 laloků. Listy jsou ochlupené, eliptické až obvejčité, špičaté nebo tupé, občas asymetrické, žláznatě vroubkované, dlouhé 4 - 18cm, široké 2,5 - 7cm, báze tupá, špičatá nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,4cm. Květenstvím je 1 - 3četný vrcholík, listeny jsou opadavé, mírně vejčité až obvejčité, hluboce dlanitě rozeklané na 8 lalůčků, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 2 - 3,5mm, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, poupata vejčitá, dlouhá 8mm, široká 5,5mm, kališní lístky kožovité, člunkovité, vejčité, dlouhé 0,9 - 1cm, široké 5 - 8,5mm, vnitřní o 1 - 2mm kratší, korunní lístky jsou člunkovité, široce vejčité, dlouhé min. 1cm a široké 7mm. Plodem je široce obvejčitá až kulovitá peckovice délky 1,8 - 2,3cm, šířky 2 - 2,4cm a obsahuje zploštělá vejčitá semena délky 1,15cm a šířky 4,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia coursiana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia gabunensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia gilletii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia gossweileri

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia jenkinsii

Roste na Fidži, Melanésii, Austrálii, Nové Guineji a Moluckých ostrovech v podobě liány. Dorůstá délky do 40m, občas i jako strom výšky pouze 3m anebo i jako šplhavý keř a při průměru kmene do 10cm. První šplhavé články mají délku 3 - 18cm, ostatní jsou krátké, občas s 2řadými zakrnělými čárkovitými až kulatými listy, úponky jsou dřevnaté, dlouhé 3,5 - 8,5cm. Palisty jsou čárkovité, tupé až špičaté a občas žláznatě zubaté. Listy jsou eliptické až obvejčité nebo eliptické, špičaté (i tupé), občas asymetrické, zpravidla zvlněn, drobně žláznatě vroubkované, dlouhé 6 - 36cm, široké 1,6 - 11cm, báze klínovitá (i zakulacená), žilnatinu tvoří 7 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 2cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová kuželovitá až obvejčitá lata (i hrozen) délky 4 - 32cm, šířky 2,5 - 14cm, tvoří ji 5 - 30 dalších květenství, úžlabní laty jsou úzce obvejčité až eliptické, dlouhé 2 - 12cm, široké 1 - 7cm, tvoří je dalších 4 - 23 květenství, vrcholíky jsou až 15tičetné, listeny vytrvalé, tupě 3úhlé, dlouhé 1,5 - 5mm, široké 0,2 - 1mm, mají 2 - 6 žláznatých zubů, listence jsou podobné, menší, vlastní květy mají prakticky kulaté až široce eliptické kališní lístky délky 1,8 - 4mm, šířky 2 - 4,5mm, korunní lístky jsou úzce eliptické až úzce obvejčité, dlouhé 6 - 9,5mm a široké 1,5 - 4mm. Plodem je 15tižeberná, vejčitá až prakticky kulatá peckovice délky 0,8 - 1,3cm a šířky 0,7 - 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia johannensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia longipes

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia macrocarpa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia macrophylla

Roste v Kamerunu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia mayumbensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia micans

Roste v Kamerunu a Gabunu v podobě liány. Kvete žlutými květy.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia obtusifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia orientalis

Roste v jižní Africe v podobě keře se snahou být popínavým anebo jako strom. Dorůstá výšky 2 - 10m. Borka je žlutobílá až hnědá, tlustá a korkovitá. Popínavé větve mají tlusté dřevnaté úponky. Listy vyrůstají ve spirále, bývají seskupené ve vrcholových svazečcích, eliptické, obvejčité nebo obkopinaté, zúžené až zakulacené, dlouhé 5 - 7 (i 14)cm, široké 1,5 - 2 (i 6)cm, báze zakulacená nebo zúžená a žilnatinu tvoří 6 - 14 párů žilek. Květenství je 2 - mnohočetné, sladce aromatické, vlastní květy jsou úžlabní, žluté, 5tičetné a průměru 2cm. Plodem je vejčitá dužnatá převislá lesklá zelená, později žlutá až oranžová peckovice délky 1,5cm s vytrvávajícím kalichem.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. swynnertonii

Hugonia planchonii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. acuminata, H. molundensis, H. planchonii var. congolensis

Hugonia platysepala

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia rufopilis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia sapinii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia serrata

Roste v Indii a Srí lance v podobě popínavého keře nebo občas jako liána.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. mystax

Hugonia sphaerocarpa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: H. lancifolia

Hugonia spicata

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia talbotii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Hugonia villosa

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021