zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 47x

Tropické keře : Magnoliopsida / Apiales / Araliaceae

Osmoxylon

Roste v podobě stálezeleného holého keře nebo stromu. Listy mohou být jednoduché, laločnaté až dlanité. Kvete v terminálních obvykle 2x okoličnatých květenstvích na krátkých stopkách, koruna je dlouze trubkovitá, laloků má 4 - 8ks, 4 - 30 tyčinek, semeníky jsou 1 - mnohopouzdré. Plodem je téměř kulovitá peckovice obsahujíc plochá semena.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 60.

začátek 2 konec

Druhy:

Osmoxylon arrhenicum

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 14m. Listy jsou dlouhé až 57cm, široké 35cm, mají 3 - 5 laloků, bázi mírně srdčitou, okraj celokrajný nebo řídce zubatý a řapíky jsou dlouhé 20cm. Květenství je okoličnaté, primární paprsky dlouhé 4,5 - 9,5cm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon articulatum

Roste na Moluckých ostrovech v podobě stromu. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou obvejčité, zaoblené nebo špičaté, na konci řídce zubaté, dlouhé do 27cm, široké 9cm, báze klínovitá, okraj ztlustlý a řapíky jsou úzce rýhované, dlouhé 10 - 13cm a báze je mírně 3úhlá. Kvete v terminálních téměř přisedlých okolících, primárních paprsků je 24 a jsou dlouhé 8 - 11cm, semeníky jsou téměř válcovité, dlouhé 1,5mm a 7 - 8mipouzdré. Plodem je peckovice seskupená v kulovité hlávce o průměru 2cm s 7 - 8mi žebry o průměru 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon barbatum

Roste na Moluckých ostrovech v podobě nízkého stromu. Listy jsou seskupené na koncích větví. Listy jsou hluboce 5 - 7milaločné, laloky široce kopinaté, zašpičatělé, drobně pilovité, báze srdčitá až uťatá a řapíky jsou dlouhé až 32cm. Kvete v terminálním složeném polokulovitém okolíku o průměru do 12cm se stopkou délky 1 - 2cm, primárních paprsků je 20 a mají délku 3 - 5cm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron barbatum, Eschweileria barbata, Trevesia barbata

Osmoxylon boerlagei

Roste na Nové Guineji v podobě řídce větveného až nevětveného stromu. Dorůstá výšky do 25m. Listy jsou mají až 1,2m čepel s 5 - 7mi žebry začínajícími u hluboce laločnaté báze, laloky jsou dále hluboce laločnaté a zastřihované, okraj zvlněný nebo mírně pilovitý, řapíky jsou dlouhé do 1m, silné, na horní straně žlábkovité. Kvete terminálními květy ve složeném okolíku o průměru až 60cm, stopka je silná, dlouhá 10cm, listeny kopinaté, vnější primární paprsky dlouhé 20cm, vnitřní jsou kratší a dřevnaté, semeníky jsou 10 - 14tipouzdré. Plody jsou seskupené v kulovitých hlávkách a mají délku 9mm a průměr 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron boerlagei, Boerlagiodendron warburgii, Eschweileria boerlagei

Osmoxylon borneense

Roste na Borneu v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou dlanitě složené z 9 - 13ti lístků, v průměru mají do 20cm, vlastní lístky kopinaté, na obou koncích zúžené, dlouhé do 20cm, široké do 3cm, pilovité a řapíky jsou dlouhé do 24cm. Kvete v terminálních polokulovitých složených okolících o průměru 6 - 13cm s 1 - 2cm stopkou. Plody jsou kulovité, široké 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron borneense, Boerlagiodendron helleborinum, Eschweileria helleborinum, O. helleborinum, Trevesia helleborina

Osmoxylon camiguinense

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou dlouhé 20cm, široké 22cm, 3 - 5tilaločnaté s uťatou bází, laloky zašpičatělé, zubaté, kožovité, podlouhlé a řapíky dlouhé až 18cm. Kvete v terminálním složeném okolíku, primární paprsky jsou ochlupené, dlouhé 2 - 2,5cm, zakončené 1,2cm listeny. Plody jsou kulovité, široké 6mm a obsahují 3 semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron camiguinense

Osmoxylon catanduanense

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou dlanité, složené ze 7mi téměř kožovitých lístků, řapíčky jsou dlouhé 4 - 5cm, lístky kopinaté, nerovnoměrně lyrovitě laločnaté, laloky dlouhé 2 - 4cm, okraj mírně ztlustlý, centrální dlouhý až 26cm, báze klínovitá, konec ocasovitý a řapíky dlouhé 30cm. Kvete ve složených terminálních okolících o průměru 10cm, stopky jsou krátké, primárních paprsků je 7 - 10ks, dlouhé 2 - 2,5cm, semeníky 4pouzdré. Plody jsou vejčité.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron catanduanense

Osmoxylon caudatum

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou téměř kožovité, dlanitě složené z 5 - 9ti lístků, lístky jsou dlouhé do 5cm, kopinaté, postranní téměř přisedlé, centrální dlouhý až 25cm, ocasovitý, řapíček dlouhý až 5cm, laloky mají další 1 - 3 páry lyrovitých laloků, okraje mírně podvinuté a řapíky dlouhé 45cm. Kvete ve složeném terminálním okolíku s průměrem 18cm, stopky jsou dlouhé 2cm, primárních paprsků je 25, jsou dlouhé 4 - 5cm, listeny dlouhé 3 - 4mm a semeníky jsou obkuželovité a dlouhé 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron caudatum

Osmoxylon celebicum

Roste na Sulawesi v podobě řídkého stromu. Dorůstá výšky 6m. Listy jsou terminální, mají až 50cm řapík, stejně tak dlouhou čepel, ta je hluboce 9tilaločnatá s vykrojenou bází, laloky jsou úzké až kopinaté, konec je široce klínovitý a okraj řídce pilovitý. Kvete v terminálních složených okolících o průměru 20cm, stopky jsou silné, listeny jsou štětinaté, dlouhé 4cm, primárních paprsků je 15, mají délku 6cm, semeníky jsou téměř válcovité s 5ti pouzdry. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron celebicum

Osmoxylon chrysanthum

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 7m. Větve jsou tlusté. Listy mají 30 - 40cm dlouhé řapíky, čepel je pilovitá, zašpičatělá, dlouhá 37 - 60cm, široké 0,6 - 1,2m, 5tilaločná, báze srdčitá a laloky jsou dále hluboce 2 - 3laločné. Květenství je ochlupené, tvořené složeným okolíkem s 10 - 13ti primárními paprsky o délce do 15cm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon confertiflorum

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3,5 - 14m. Listy mají 20 - 37cm dlouhé řapíky, čepel délky 33 - 54, šířky 60cm, báze je mírně srdčitá, má 6 - 7 zašpičatělých celokrajných až 2 - 4 laločných laloků, okraj je mírně zvlněný a velmi drobně pilovitý. Květenství je holé, tvořené složeným okolíkem s minimálně 7mi primárními paprsky o délce 5 - 14cm. Plody jsou vejčité až téměř kulovité a v průměru mají 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon corneri

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 12m. Listy jsou úzce eliptické, dlouhé 20 - 21cm, široké 6 - 7cm, zašpičatělé, báze protažená a řapíky mají délku 8 - 15cm. Květenství tvoří složený okolík, je téměř přisedlé, má 22 primárních paprsků o délce 6,5 - 8cm. Semeníky ani plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon dinagatense

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou obvejčitěkopinaté, dlouhé do 23cmm, široké 9cm, krátce špičaté, na okraji celokrajné až drobně zubaté, podvinuté, kožovité a báze přechází v řapíky o délce 2 - 3cm. Květenstvím je terminální složený okolík s 1,5cm stopkou, 15ti primárními paprsky o délce 0,8 - 1cm a semeníky jsou 3 - 4pouzdré.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron dinagatense

Osmoxylon ellipsoideum

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě bohatě větveného stromu. Dorůstá výšky 15m. Listy jsou řídce pilovité, zašpičatělé, na bázi mírně srdčité, mají až 40cm řapíky, průměr čepele je 60cm a má 8 laloků. Květenstvím je složený okolík s mnoha primárními paprsky o délce 4,5 - 7,5cm, semeníky jsou holé a koruna je neznámá. Plody jsou téměř přisedlé, eliptické a v průměru mají 6 - 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon eminens

Roste na Filipínách v podobě řídce větveného stromu. Dorůstá výšky do 10 - 12m. Listy jsou seskupené na koncích větví, v mládí jsou ochlupené, řapíky jsou na bázi objímavé a dlouhé do 1m, čepel má délku do 60cm, je tmavězelená, báze srdčitá, má 9 - 19 hlubokých laloků kopinatého tvaru o šířce do 15cm, mohou být i peřenosečné, někdy 3dílné, hrubě zubaté a centrální laloky může být 3dílný. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 40cm, stopky jsou dlouhé 6cm, silné, primárních paprsků je mnoho, jsou zploštělé, dlouhé 9 - 12cm, semeníky jsou 5 - 6tipouzdré a dlouhé 2 - 3mm. Plodí v hustých vejčitých hlávkách o délce 3 - 4cm, šířky 2,5 - 3cm, vlastní plod je modročerný a v průměru má 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron eminens, Boerlagiodendron mindanaense, Trevesia eminens

Osmoxylon fenicis

Roste na Filipínách. Dorůstá výšky několika m. Listy mají řapík délky do 45cm s objímavou bází, čepel má délku 30cm, je hluboce dlanitě 3 - 7milaločnatá, báze srdčitá až uťatá, laloky jsou eliptické, celokrajné, zahrocené, řídce pilovité, znovu laločnaté a široce okrouhlé. Květenstvím je terminální složený polokulovitý okolík o průměru 10 - 12cm, má 2 - 3cm stopky, primárních paprsků má 15 - 30 s délkou 2,5 - 3cm, listeny jsou dlouhé 1,5cm a semeníky jsou 3pouzdré. Plodí v 1 - 1,2cm hlávkách, vlastním plodem je přisedlá peckovice velikosti 6mm obsahující 3 semena.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron fenicis, Boerlagiodendron tayabense

Osmoxylon geelvinkianum

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají řapíky délky 22cm se žlábkem na horní straně, čepel má průměr do 30cm, je hluboce dlanitě 5 - 11tilaločnatá, laloky čárkovité, celokrajné až nerovnoměrně peřenoklané, pilovité a ocasovité. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 12 - 20cm, stopky mají délku 1cm, primární paprsky jsou dlouhé 2,5 - 6cm, semeníky válcovité, dlouhé 2mm a mají 10 - 16 pouzder. Plodem je kulovitá peckovice a v průměru mají 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron elegans, Boerlagiodendron geelvinkeanum, Boerlagiodendron ledermannii, Boerlagiodendron stenolobum, Eschweileria elegans, Eschweileria geelvinkiana, Trevesia geelvinkiana

Osmoxylon globulare

Roste na Moluckých ostrovech v podobě keře. Dorůstá výšky až 4m. Listy mají řapíky délky do 55cm s objímavou bází, čepel má délku 45cm a 7 hlubokých dlouze eliptických špičatých pilovitých laloků a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 15cm, stopka je dlouhá 2 - 3cm, primárních paprsků je 30 - 40ks s délkou 2 - 4cm, semeníky jsou obkuželovité, mírně žebernaté a 5 - 8mipouzdré.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon heterophyllum

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají řapíky délky do 25cm s objímavou bází, čepel má délku do 35cm, je dlanitě laločnatá, má 3 - 7 lístků tvaru vejčitého až dlouze obkopinatého se špičkou, jsou dále lyrovitě laločnaté, nerovnoměrně zubaté a báze přechází v řapíček s délkou do 7cm. Květenství tvoří terminální složený okolík s 2cm stopkou, má 30 paprsků s délkou 1 - 1,5cm, 2,5cm dlouhými listeny a semeníky mají 4 pouzdra.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron heterophyllum

Osmoxylon humile

Roste na Filipínách v podobě řídkého keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají řapíky délky do 25cm, čepel je dlouhá 24cm, dlanitě hluboce 5tilaločnatá, laloky jsou eliptické, široké 4 - 6cm, zašpičatělé, v horní 1/2 pilovité a báze uťatá či srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 9cm, stopky jsou dlouhé 2 - 3cm, primárních větví je mnoho, jsou dlouhé 2,5cm, zploštělé, semeníky jsou dlouhé 1,5 - 2mm a mají 4 pouzdra. Plody jsou dlouhé 4mm, široké 6mm a mají 4 žebra.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron humile

Osmoxylon insidiator

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky až 12m. V mládí je povrch šupinatě plstnatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 80cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně, báze je pochvatá, čepel má průměr do 85cm, je hluboce laločnatá, od báze 5 - 7mižeberná, laloky jsou zastřihované, centrální bývá dále dlanitě 3dílný. Květenstvím je terminální složený okolík o délce 15cm a průměru 30cm, stopky jsou krátké, silné, listeny kopinaté délky 4 - 6cm, primárních paprsků je 15 - 20, mají délku 6 - 10cm, semeníky jsou dlouhé 2 - 4mm a mají 13 - 25 pouzder. Plodí v kulovitých hlávkách a vlastním plodem je peckovice délky 1 - 1,4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron carpophagarum, Boerlagiodendron insidiator, Boerlagiodendron pachycephalum, Eschweileria carpophagarum, Eschweileria insidiator, O. carpophagarum, Trevesia carpophagarum, Trevesia insidiator

Osmoxylon insigne

Roste na Moluckých ostrovech v podobě stromu. Listy mají řapíky délky 45 s ploškou na horní straně, čepel má průměr do 55cm, je hluboce 5 - 7milaločnatá, laloky jsou dále peřenolaločnaté a pilovité. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 16cm, listeny jsou dlouhé 1,5 - 2cm, primárních paprsků má 25 - 30 o délce 4cm a semeníky jsou válcovité s 8 - 9ti pouzdry.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron insigne, Eschweileria insignis, Trevesia insignis, Trevesia palmata var. insignis

Osmoxylon kostermansii

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 8m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 35cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně, čepel má velikost do 30cm, hluboce 5 - 7milaločnaté, laloky eliptické, zahrocené, jemně pilovité a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální složený polokulovitý okolík o průměru 14cm s 1cm stopkou, primárních paprsků je 20 - 24, mají délku 4 - 5cm, semeníky jsou téměř válcovité, hranaté, dlouhé 1mm a mají 5 - 7 pouzder. Plodem je kulovitá peckovice délky 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon lanceolatum

Roste na Bismarkově souostroví v podobě řídkého stromu. Dorůstá výšky až 16m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 8 - 15cm řapíky, čepel je obkopinatá, dlouhá do 33cm, široká 8cm, špičatá, okraj celokrajní, centrální žebro vystouplé a báze je úzce klínovitá. Květenstvím je terminální téměř přisedlý složený okolík, má 15 primárních zploštělých paprsků o délce 10cm, semeníky jsou 4 pouzdré a dlouhé 1,5mm. Plody jsou šedé a zploštěle kulovité.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon lineare

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 3m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 4 - 6cm řapíky, čepel má v průměru do 20cm, je dlanitě 4 - 7četná s úzce kopinatými lístky nebo hlubokými laloky o šířce 1 - 1,5cm, báze přechází v křídlatý řapík, okraj je ztlustlý, na vrcholu zoubkovaný. Květenstvím je terminální složený okolík s 10 primárními paprsky o délce 2 - 2,8cm s 5tipouzdrými semeníky. Plody jsou vejčité a dlouhé 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron lineare

Osmoxylon luzoniense

Roste na Luzonu a Sulawesi v podobě řídkého až nevětveného keře či stromu. Dorůstá výšky až 8m. Listy jsou seskupené na vrcholcích, mají až 40cm dlouhé řapíky s objímavou bází, čepel má průměr do 33cm, je kožovitá, hluboce dlanitě 3 - 7milaločná, laloky eliptické, obvykle znovu laločnaté, špičaté, okraj hrubě pilovitý a báze uťatá až srdčitá. Květenstvím je terminální složený téměř přisedlý okolík o průměru 10 - 15cm s 20 - 30ti primárními paprsky o délce 2 - 3cm a semeníky jsou 4 - 5tipouzdré. Plodem je peckovice délky 6mm a průměru 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron agusanense, Boerlagiodendron clementis, Boerlagiodendron diversifolium, Boerlagiodendron luzoniense

Osmoxylon mariannense

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron mariannense

Osmoxylon masarangense

Roste na Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. V mládí je povrch štětinatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 17cm řapíky se žlábkem na horní straně, báze je objímavá, čepel má délku 18cm, šířku 22cm, je hluboce 3 - 5tilaločná (občas jednoduchá) laloky jsou eliptické, zahrocené, drobně štětinatě pilovité a báze uťatá nebo vykrojená. Květenstvím je terminální téměř přisedlý složený okolík s 10ti primárními paprsky o délce 1,8 - 2cm. Plodem je vejčitá peckovice délky 6mm, průměru 4mm obsahující 5 semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon micranthum

Roste na Nové Guineji v podobě řídkého (někdy i mírně šplhavého či plazivého) keře. Dorůstá výšky až 8m. Povrch je v mládí jemně štětinatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 30cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně, čepel je hluboce 3 - 5 (i 7)mi laločnatá, u květenství jednoduchá, centrální lalok má délku do 30cm, ostatní bývají kopinaté, špičaté, okraj celokrajný nebo nerovnoměrně laločnatý až zastřihovaný a báze je srdčitá nebo vykrojená. Květenstvím je terminální složený okolík s 1 - 2cm stopkou, listeny jsou dlouhé 0,5 - 1cm, má 12 - 18 primárních paprsků délky 1 - 2cm a semeníky jsou krátce válcovité, dlouhé 1mm a mívají 4 pouzdra. Plodem je eliptická peckovice.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron micranthum, Boerlagiodendron sayeri, Boerlagiodendron tricolor, Eschweileria gawadensis

Osmoxylon miquelii

Roste na Nové Guineji v podobě řídkého stromu. Dorůstá výšky 15m. Palisty jsou malé. Listy jsou téměř kožovité, dlouze eliptické, dlouhé 22 - 36cm, široké 9 - 12cm, okraje jsou celokrajné, na okraji zvlněné, konce zaoblené, centrální žebro je na spodní straně vyniklé a řapíky jsou dlouhé do 20cm. Květenstvím je terminální přisedlý okolík s 28 - 32 paprsky dlouhými do 7cm. Plodem je téměř kulovitá peckovice o průměru 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Gastonia simplicifolia, Pseudosantalum miquelii

Osmoxylon novoguineense

Roste na Šalamounových ostrovech a Nové Guineji v podobě řídce větveného nebo nevětveného stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 16m. Povrch je v mládí šupinatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 1m dlouhé řapíky s ploškou na horní straně, čepel má průměru 1,2m, má 5 - 7 silných paprsčitě uspořádaných žeber, je hluboce laločnaté, laloky znovu laločnaté a zastřihované (zejména centrální). Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 36cm s 10cm stopkami a 50 - 70ti primárními paprsky o délce 12 - 15cm a obkuželovitými holými semeníky s 6 - 14ti pouzdry. Plodem je vejčitá až zakulacená peckovice o průměru 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron lauterbachii, Boerlagiodendron novoguineense, Eschweileria novoguineensis, Trevesia novoguineensis

Osmoxylon oblongifolium

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. V mládí je drobně štětinatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 16cm dlouhé řapíky na horní straně rýhované s objímavou bází, čepel je jednoduchá (někdy s 1 párem 3úhlého laloku), dlouze vejčitá, dlouhá do 46cm, široké 17 - 24cm, okraj pilovitý, báze zaoblená až uťatá a centrální žebro je vyniklé. Květenstvím je terminální polokulovitý složený okolík s průměrem 13cm a stopkou délky 3 - 4cm, má 20 primárních paprsků délky 1,6 - 2cm a šířky 3 - 4mm. Plodenstvím je kulovitá hlávka složená s peckovic o průměru 5mm a s 1mm stopkou.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon oliveri

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon orientale

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron orientale

Osmoxylon pachyphyllum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron pachyphyllum

Osmoxylon palmatum

Roste na Sulawesi a Moluckých ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky až 15m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 40cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně, čepel má průměr do 45cm, je hluboce 5 - 9tilaločnatá, laloky eliptické, zašpičatělé, pilovité a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální polokulovitý okolík o průměru do 20cm, stopkami květů o délce 1 - 2cm, 20 - 60ti primárními paprsky o délce 3 - 5cm, hranatými téměř válcovitými semeníky o délce 2mm s 6 - 9ti pouzdry. Plody jsou dužnaté, kulovité s průměrem 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Aralia palmata, Aralia pennata, Boerlagiodendron moluccanum, Boerlagiodendron palmatum, Eschweileria palmata, O. moluccanum, O. zippelianum, Trevesia moluccana, Trevesia zippeliana, Unjala bifida

Osmoxylon pectinatum

Roste na Tchaj-wanu a Filipínách v podobě stálezeleného keře či stromu. Dorůstá výšky až 8m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 15 - 25cm dlouhé řapíky s objímavou bází, čepel je široce vejčitá, široká 20 - 25cm, 3 - 7mižilná, 3 - 7milaločnatá, laloky dlouze eliptické, tupé či špičaté, pilovité, ztlustlé a báze je uťatá až široce klínovitá. Květenstvím je terminální složený okolík s 1cm stopkou, 25 - 35 primárními paprsky délky 2 - 3cm, semeníky jsou obkuželovité, dlouhé 1,5mm a mají 4 - 6 pouzder. Plodem je kulovitá peckovice délky i šířky 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron kotoense, Boerlagiodendron pectinatum, O. kotoensis

Osmoxylon pfeilii

Roste na Bismarckově souostroví v podobě stromu. Dorůstá výšky až 16m. V mládí je povrch mírně štětinatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 60cm řapíky se žlábkem na horní straně, čepel má v průměru do 75cm, je hluboce 7 - 11tilaločnatá, laloky kopinaté, ostře řídce pilovité a báze srdčitá nebo vykrojená. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru až 20cm s 2 - 3cm stopkou, primárních paprsků je 30 - 40 o délce 4 - 5cm a semeníky jsou téměř válcovité s 5 - 15ti pouzdry. Plody jsou kulovité, dužnaté a v průměru mají 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron pfeilii, Eschweileria pfeilii

Osmoxylon pseudofoliatum

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon pulcherrimum

Roste na Filipínách, Tchaj-wanu a Mikronésii v podobě řídkého stromu. Dorůstá výšky až 10m. Listy jsou seskupené na koncích větví, má až 1m dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně a objímavou bází, čepel je kožovitá, vějířovitá, dlouhá 40cm, dlanitě 7 - 11tilaločnatá, laloky jsou kopinaté, hrubě pilovitá až lalůčkovité, špičaté a báze je široce klínovitá. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 18cm s 15 - 20ti primárními paprsky délky 3 - 4cm a semeníky jsou 4pouzdré. Plodem je kulovitá peckovice délky 6 - 8cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron pulcherrimum, Boerlagiodendron sibuyanense, Eschweileria pulcherrima, Trevesia pulcherrima

Osmoxylon puniceopolleniferum

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 12 (i 15)m. Listy mají 15 - 25cm dlouhé řapíky, čepel má délku do 70cm, šířku až 80cm, laloky jsou dále 3 - 5tilaločnaté, tupé, centrální lalok nejdelší a okraje pilovité. Květenstvím je terminální složený okolík a primární paprsky mají délku do 22cm. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 0,6 - 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron puniceopolleniferum

Osmoxylon ramosii

Roste na Filipínách v podobě řídce větveného či nevětveného keře. Dorůstá výšky 4m. V mládí je povrch ochlupený. Listy mají až 40cm dlouhé řapíky s objímavou bází, čepel je dlouhá do 30cm, 3 - 7milaločnatá, laloky jsou dlouze vejčité, pilovité (i lyrovité), zašpičatělé a báze je vykrojená. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 10 - 15cm, má 15 primárních zploštělých paprsků délky 2 - 3cm, listeny jsou dlouhé 2cm a semeníky jsou téměř válcovité a 4pouzdré. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron ramosii

Osmoxylon reburrum

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě řídce větveného stromu. Dorůstá výšky až 8m. Listy mají 30 - 45cm dlouhé řapíky, čepel má průměr do 60cm, je 5 - 7milaločná, centrální lalok nejdelší, zašpičatělý, okraj znovu mírně laločnatý až pilovitý a báze srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron reburrum

Osmoxylon rectibrachiatum

Roste na Papui-Nové Guineji v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 3,5 - 13m. Listy mají 25 - 50cm dlouhé řapíky, čepel dlouhou do 50cm, širokou 60cm, je hluboce laločnatá, řídce pilovitá, tupá až mírně zašpičatělá a báze mírně srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík s primárními paprsky o délce do 10cm. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 8 - 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon russellense

Roste na Šalamounových ostrovech v podobě keře. Dorůstá výšky až 3,5m. Listy mají minimálně 30cm dlouhé řapíky, čepel má délku 60cm, je hluboce 5tiilaločnatá, laloky eliptické, 2laločné, zašpičatělé a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík s 12ti primárními paprsky délky 5cm. Plodem je zploštělá peckovice délky 9mm a šířky 1,1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron russellense

Osmoxylon serratifolium

Roste na Filipínách v podobě řídce větveného keře. Dorůstá výšky do 5m. Listy mají až 50cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně a objímavou bází, čepel má délku do 50cm, je dlanitě 11tilaločnatá, laloky úzce eliptické, pilovité, zašpičatělé a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 30cm s tlustými stopkami, primárních zploštělých paprsků má 20 - 30 s délkou 4 - 5cm, listeny jsou dlouhé 3 - 5cm, semeníky jsou dlouhé 3mm a mají 5 pouzder.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron serratifolium

Osmoxylon sessiliflorum

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky až 18m. V mládí je povrch plstnatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 60cm dlouhé řapíky s objímavou bází, čepel je dlouhá do 50cm, dlanitě 5 - 9tilaločná, laloky eliptické, hrubě pilovité, špičaté a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální složený okolík s 4cm stopkou a s až 2,5cm listeny, primárních paprsků je 20 - 40 s délkou 10cm a semeníky mají 5 - 18 pouzder. Plodí v kulovitých hlávkách tvoří je obvejčité peckovice délky 1cm a šířky 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron sessiliflorum, Eschweileria sessiliflora

Osmoxylon simplicifolium

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky až 5m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 5 - 7cm řapíky s objímavou bází, čepel je jednoduchá, eliptická, špičatá, kožovitá, dlouhá do 20cm, široká 7cm, okraj je zubatý a ztlustlý, centrální žebro vyniklé a báze je široce klínovitá. Květenstvím je terminální složený okolík o průměru 7cm s 25 - 30ti primárními paprsky o délce 1cm a téměř válcovitými semeníky o délce 1mm. Plodem je kulovitá peckovice průměru 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Boerlagiodendron simplicifolium

Osmoxylon soelaense

Roste na Moluckých ostrově v podobě keře. Listy mají až 32cm dlouhé řapíky se žlábkem na horní straně a objímavou bází, čepel má délku 40cm, je dlanitě 7milaločná, laloky úzce eliptické, hrotité, jemně zubaté a báze je široce klínovitá. Květenstvím je terminální složený okolík s 2cm stopkou, listeny délky 2cm a 4 - 5tipouzdrými semeníky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Osmoxylon spathipedunculatum

Roste na Papui-Nové Guineji a Šalamounových ostrovech v podobě rozkladitého stromu. Dorůstá výšky až 20m. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají až 14cm dlouhé řapíky s objímavou bází, čepel je obvejčitá, celokrajná, tupá, dlouhá 17 - 30cm, široká 10 - 15cm a centrální žebro vyniklé. Květenstvím je terminální složený okolík s 12ti primárními paprsky o délce 9 - 17cm a s téměř válcovitým semeníkem s 9ti pouzdry. Plodem je kulovitá 9tižeberná peckovice průměru 1,2cm seskupená do hlávky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Meryta spathipedunculata

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 60.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019