zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 147x

Subtropické popínavé a převislé : Magnoliopsida / Gentianales / Apocynaceae

Periploca (Svidina)

Roste od Kanárských ostrovů přes Afriku po Čínu v podobě opadavého či stálezeleného ovíjivého keře. Listy jsou vstřícné, jednoduché a celokrajné. Kvete oboupohlavnými 5tičetnými květy ve vrcholících, koruna je kolovitá, pakorunka 5 - 10ticípá a má 5 tyčinek. Plodem je hladký měchýřek obsahující okřídlená semena.

Vyhovuje ji chráněné místo, plné slunce, teplo a vzdušná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny, hřížením, polovyzrálými řízky a větší exempláře i děleným.

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Periploca aphylla

Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Campelepis viminea

Periploca calophylla

Roste od Indie přes Čínu po Vietnam v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou světlešedé. Listy jsou eliptické, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 1,5 - 2,2cm, lesklé, zelené, kožovité, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Kvete ve úžlabním 10tičetném vrcholíku, kališní lístky vejčité, dlouhé 1,5mm, široké 1mm, koruna růžovofialová, široká 8mm, laloky jsou podlouhlé a semeníky holé. Plody jsou válcovité, dlouhé 12cm, široké 5mm a obsahují podlouhlá semena délky 1,5cm a šířky 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Streptocaulon calophyllum

Periploca chevalieri

Roste na Kapverdských ostrovech. Patří mezi stálezelené keře. Větve jsou prutovité, obvykle zkroucené, dlouhé 1 - 2m. Listy jsou vstřícné, téměř přisedlé, čárkovitěobkopinaté, kožovité, tmavězelené, celokrajné a dlouhé 2 - 5cm. Kvete v krátkých vidlanovitých květenství v paždí listů, vlastní květy jsou 5tičetné, široké 1cm, kališní lístky krátké, korunní uvnitř růžovofialovohnědé, na okraji žluté. Plodem je válcovitý měchýřek o délce až 15cm obsahující ochmýřená semena.

Vyhovují mu kamenitá suchá místa na plném slunci a teplo.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca chrysantha

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca floribunda

Roste od Číny po Vietnam v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky až 5m. Větve jsou v mládí hnědožluté a holé. Listy jsou dlouze kopinaté až dlouze eliptické, mírně kožovité, dlouhé 4,7 - 5,5cm, široké 1 - 1,6cm a řapíky jsou dlouhé 3mm. Kvete v 20ti i vícečetném vrcholíku o velikosti 3 - 5cm, kališní lístky jsou vejčité, dlouhé 1,5mm, široké 1mm, koruna je růžovofialová, trubka dlouhá 1,5mm a laloky jsou podlouhlé, dlouhé 4mm a široké 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: P. calophylla subsp. floribunda

Periploca forrestii

Roste v Číně, Indii, Kašmíru, Myanmaru a Nepálu v podobě šplhavého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 10. Listy jsou kopinaté, kožovité, dlouhé 3,5 - 7,5cm, široké 0,5 - 1cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete v úžlabních chudokvětých vrcholících, v průměru mají 5mm, kališní lístky jsou vejčité až okrouhlé, koruna žlutozelená, trubka krátká, laloky podlouhlé a dlouhé 2,5mm. Plody jsou válcovité, dlouhé 11cm, široké 5mm a podlouhlé měchýřky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: P. calophylla subsp. forrestii

Periploca graeca (Svidina řecká/S. obecná)

Roste v jižní Evropě, Malé Asii, Zakavkazsku a Iráku v podobě liány. Dorůstá výšky až 15m. Kmínky jsou mírně ovíjivé, větvené a holé, na povrchu s lenticelami. Borka je červenohnědá. Listy jsou eliptické až kopinaté či vejčité, dlouhé 4 - 12cm, široké 5cm, zašpičatělé, tmavězelené, lesklé, opadavé, báze zúžená až zaoblená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Kvete v 8 - 12tičetných řídkých dlouze stopkatých vrcholících, květu uvnitř fialovohnědé, na vnější straně žlutozelené, široké 1,5 - 3cm, kališní lístky široce vejčité, holé, korunní lístky podlouhlé, tupé, dlouhé 0,8 - 1cm, listeny malé, kopinaté a stopky mohou být řídce ochlupené. Plodem je válcovitě vřetenovitý měchýřek délky 9 - 15cm obsahující červenohnědá vřetenovitá ochlupená semena délky 1,5cm a šířky 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Periploca hydaspidis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca laevigata (Svidina hladká)

Roste od Kanárských ostrovů po Sýrii. Dorůstá výšky 1,5 - 2m (délky až 3m). Vrcholek může být ovíjivý. Mladé větve jsou jemně ochlupené. Listy jsou téměř přisedlé, čárkovité, špičaté nebo tupé, kožovité, holé, dlouhé 1 - 5cm a široké 0,2 - 2,5cm. Kvete v několikačetných vrcholících, koruna má průměr 1cm, laloky jsou podlouhlé, tupé, na vnější straně zelené, růžovofialovohnědé, uvnitř bílé, kalich má délku 2 - 3mm, lístky jsou vejčité a tupé. Plodem je 5 - 8 (i 10)cm šedohnědý měchýřek obsahující červenohnědá semena délky 7mm a šířky 3mm s chmýrem. Ostatními měchýřky je při bázi srostlý. Existují vnitrodruhové taxony:

Vyhovuji mu kamenité a písčité půdy

PeriplocaLaevigata.jpg
681 x 908 px
440.24 kB PeriplocaLaevigata2.jpg
681 x 908 px
279.86 kB

Kvete v měsících:    123456789101112

Periploca linearifolia

Roste v Africe podobě popínavky až liány. Dorůstá délky až 10m. Listy jsou čárkovité až úzce eliptické, dlouhé 4 - 9cm, široké 0,2 - 1,2cm, na konci zúžené a báze je klínovitá nebo tupá. Květy jsou béžové nebo žlutozelené, seskupené v úžlabní latě o délce do 15cm a koruna má délku 3 - 5mm. Plodem je válcovitý měchýřek délky 6 - 15cm a šířky 4 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca nigrescens

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Parquetina gabonica, Parquetina nigrescens, P. gabonica

Periploca refractifolia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca sepium (Svidina plotní)

Roste v Číně v podobě opadavého šplhajícího keře. Dorůstá výšky 4 - 12m. Borka je hnědá, holá s lenticelami. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, dlouze zašpičatělé, z obou stran holé, tmavězelené, lesklé, dlouhé 4 - 10cm, široké 1,5 - 3cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 20 - 25 párů žilek, podzimní barva je žlutá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,2cm. Kvete ve vrcholících, stopky jsou dlouhé 2cm, kališní lístky 3úhle vejčité až široce vejčité, dlouhé 3mm, široké 2mm, koruna bývá růžovofialová, široká 1,5 - 1,8cm, trubka dlouhá 3mm, lístky kopinaté, sehnuté dolů, dlouhé 8mm a široké 3mm. Plodem je válcovitý vřetenovitý měchýřek délky 7 - 15cm, šířky 7mm, obsahující jednostranně okřídlená řídce bíle ochlupená semena délky 7 - 8mm a šířky do 1mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Kvete v měsících:    123456789101112

Periploca tsangii

Roste v Číně v podobě šplhavého holého keře. Dorůstá výška až 4m. Listy jsou úzce kopinaté (i čárkovité), dlouhé 2 - 6cm, široké 0,3 - 1,2cm, špičaté a báze je klínovitá. Kvete v úžlabních (i terminálních) 1 - 6tičetných vrcholících kratších než listy, květy mají průměr 2,7mm, stopky jsou dlouhé 0,4 - 1,1cm, kališní lístky vejčité až okrouhlé, dlouhé 1mm, široké 0,8mm, červenorůžovofialové, kulovité, trubka dlouhá 1mm, laloky čárkovitě kopinaté, dlouhé 1,1 - 1,3cm a široké 1,5 - 2cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Periploca visciformis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Leptadenia visciformis


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019