zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 495x

Listnáče : Magnoliopsida / Proteales / Platanaceae

Platanus (Platan)

Většina druhů pochází z USA a Mexika. Jedná se o opadavé listnaté stromy s rozložitou korunou. Kmen je tlustý, válcovitý. Borka nabývá různé barvy a odlupuje se v plátech. Mladé větve jsou slabé (i převislé). Palisty jsou dlanitoklané. Listy jsou střídavé, jednoduché, dlanitě laločnaté, asymetricky zubaté a řapíky mají rozšířenou bázi. Kvete jednopohlavnými nevýraznými 3 - 4četnými květy v kuklovitých strboulech, samčí mají 3 - 8 tyčinek, kališní lístky mohou být srostlé a korunní lístky jsou volné. Plodenství přetrvává na rostlinách i přes zimu, je složené z jednosemenných kyjovitých oříšků s chlupy.

Vyhovují jim hluboké vzdušné vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny sbíranými od listopadu před mrazy (pozor, nesmí být jalová, jak tomu obvykle v našich podmínkách bývá). Přes zimu je necháme při teplotě kolem 5°C a před jarem vmícháme do vlhkého písku, necháme 14 dní stratifikovat a pak lze vysévat pod 1cm vrstvu vlhkého rašelinopísčitého substrátu. Řízky se silnějším průměrem a s patkou se odbírají před silnějšími mrazy. Přes zimu se nechají ve vlhkém písku při teplotě kolem 5°C. Sázíme brzy na jaře do vlhkého substrátu.

Platanus.jpg
576 x 768 px
193.49 kB Platanus10.jpg
1024 x 768 px
195.13 kB Platanus2.jpg
1024 x 768 px
224.57 kB Platanus3.jpg
1024 x 768 px
393.89 kB Platanus4.jpg
1024 x 768 px
350.8 kB Platanus5.jpg
615 x 820 px
121.97 kB Platanus6.jpg
1127 x 845 px
167.82 kB Platanus7.jpg
1024 x 768 px
316.59 kB Platanus8.jpg
634 x 845 px
191.63 kB Platanus9.jpg
1127 x 845 px
314.71 kB

kvete v měsících:    123456789101112 (pouze orientační, doba je závislá na místě na Zemi, počasí, atd.)

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Platanus aceroides

Vymřelý třetihorní druh.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus chiapensis

Pochází z jihovýchodu Mexika a Guatemaly. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky do 45m při průměru kmene až 2m. Borka je bleděšedá až bílá a odlupuje se. Větve jsou v mládí hnědočervené, plstnaté, později holé. Listy jsou vejčité, hluboce 3laločné, dlouhé 9 - 23cm, široké 6 - 19cm, laloky jsou špičaté, zpravidla celokrajné, spodní strana je plstnatá, báze je tupá až uťatá, klínovitě sbíhavá a řapíky jsou silné, dlouhé 2 - 6cm. Květenství má délku do 25cm, tvoří jej 3 - 5 kulovitých hlávek o průměru 2,5 - 3cm s 1 - 2cm dlouhými stopkami, nažky jsou dlouhé 5 - 6mm a na horní straně ochlupené.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus gentryi

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus kerrii (Platan Kerrův)

Pochází z Laosu a Vietnamu.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus mexicana (Platan mexický)

Roste v Mexiku v podobě stromu. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 40)m. Větve jsou v mládí rezavě ochlupené. Palisty jsou 2klanné. Listy jsou 3 - 5tilaločné s 3mi nervy, celokrajné nebo řídce zubaté, zelené, lesklé, dlouhé i široké 12 - 18 (i 20)cm, v mládí plstnaté, laloky jsou 3úhlé, špičaté, vzpřímené, centrální stejné délky i šířky, báze uťatá nebo zakulacená a řapíky jsou dlouhé (2 -) 4 - 5 (i 6)cm. Květenství tvoří samostatné nebo párovité hlávky na 8 - 14cm stopce, samčí hlávky mají v průměru 0,6 - 1cm, samičí jsou přisedlé, v průměru mají 2,5 - 3,5cm, nažky jsou dlouhé 6 - 8mm a na vrcholu ochlupené. Existuje vnitrodruhový taxon:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: P. chiapensis, P. lindeniana, P. oaxacana, P. occidentalis var. lindeniana, P. occidentalis var. mexicana, P. orientalis var. lindeniana

Platanus neptuni (Platan Neptunův)

Vyhynulý druh.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus occidentalis (Platan západní)

Roste v Mexiku, na východě USA a v jihovýchodní Kanadě v podobě stromu s vejčitou korunou. Dorůstá výšky 40 (i 50)m. Kůra se odlupuje pouze v malý šupinách. Listy jsou bledězelené, 3 (5 - 7)laločné či -klané, vzácně i bez laloků, široké 6 - 25 (i 40)cm, střední lalok má 1/2 - 2/3 délku čepele, je kratší než široký, na okraji hrubě chobotnatě zubatý (i celokrajný) a řapíky jsou dlouhé 4 (i 7 - 12)cm. Květy bývají 4 - 6tičetné, samčí mají kališní i korunní lístky drobné, samičí květy mají kališní lístky také drobné, ale korunní lístky jsou 4 - 5x delší. Plodenství je 1 (i 2 - 3)četné, není ježaté, má 8 - 16cm stopku, průměr 3cm a oříšky bývají dlouhé 0,8 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

Množí se semeny sbíranými od listopadu před mrazy (pozor, nesmí být jalová, jak tomu obvykle v našich podmínkách bývá). Přes zimu je necháme při teplotě kolem 5°C a před jarem vmícháme do vlhkého písku, necháme 14 dní stratifikovat a pak lze vysévat pod 1cm vrstvu vlhkého rašelinopísčitého substrátu. Řízky se silnějším průměrem a s patkou se odbírají před silnějšími mrazy. Přes zimu se nechají ve vlhkém písku při teplotě kolem 5°C. Sázíme brzy na jaře do vlhkého substrátu.

PlatanusOccidentalis.jpg
638 x 851 px
132.88 kB PlatanusOccidentalis2.jpg
1024 x 768 px
240.27 kB PlatanusOccidentalis3.jpg
681 x 908 px
452.39 kB PlatanusOccidentalis4.jpg
637 x 849 px
189.75 kB PlatanusOccidentalis5.jpg
681 x 908 px
374.24 kB

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: P. excelsa, P. integrifolia, P. lobata, P. orientalis var. occidentalis, P. pyramidalis

Platanus orientalis (Platan východní)

Pochází z horských lesů jihovýchodu Evropy a jihozápadní Asie. Patří mezi opadavé a jednodomé stromy s rozložitou širokou korunou. Dorůstá výšky 18 - 30m a šířky 25m. Kůra se odlupuje ve velkých kusech, staré exempláře pouze šupinovitě. Větve jsou pokřivené, větvičky vodorovné, v mládí žlutohnědě plstnaté. Listy jsou (3 -) 5 - 7milaločné, široké 9 - 25cm, laloky jsou delší než širší, středový je více než 2x delší než široký, báze bývá klínovitá až mírně 3úhle srdčitá (i uťatá), řapíky jsou dlouhé 3 - 8cm a podzimní barva je hnědorůžovofialová až bleděhnědá. Květenství tvoří kulovité ježaté strbouly na dlouhých převislých stopkách, samičí vyrůstají po 3 - 7mi ks, je červené, kališní lístky jsou ochlupené, korunní obkopinaté, samčí květenství je žluté. Plodenství je (2 -) 3 - 6tičetné, ježaté, široké 1,5 - 2,5cm, oříšky bývají dlouhé 5 - 7mm, na konci široce kuželovité s 2 - 5mm chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

Má rád teplo.

Množí se semeny sbíranými od listopadu před mrazy (pozor, nesmí být jalová, jak tomu obvykle v našich podmínkách bývá). Přes zimu je necháme při teplotě kolem 5°C a před jarem vmícháme do vlhkého písku, necháme 14 dní stratifikovat a pak lze vysévat pod 1cm vrstvu vlhkého rašelinopísčitého substrátu. Řízky se silnějším průměrem a s patkou se odbírají před silnějšími mrazy. Přes zimu se nechají ve vlhkém písku při teplotě kolem 5°C. Sázíme brzy na jaře do vlhkého substrátu.

PlatanusOrientalis3.jpg
1127 x 845 px
241.46 kB PlatanusOrientalis4.jpg
615 x 820 px
186.85 kB PlatanusOrientalis5.jpg
1127 x 845 px
215.09 kB PlatanusOrientalisMinaret.jpg
681 x 908 px
538.36 kB PlatanusOrientalisMinaret2.jpg
1024 x 768 px
291.02 kB PlatanusOrientalisMinaret3.jpg
681 x 908 px
370.83 kB

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: P. digitata, P. digitifolia, P. orientalior

Platanus racemosa (Platan hroznatý)

Roste v Kalifornii a Kalifornském poloostrově v podobě stromu. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 40)m. Borka je drsná, v mládí hladká, světlá a později tmavá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty mohou být zubaté a dlouhé 2 - 3cm. Listy jsou tmavězelené, hluboce 3 - 5tilaločné, tlusté, tuhé, široké 15 - 30cm, na spodní straně bledší, ochlupené, laloky úzké, celokrajné až řídce zubaté, zpravidla delší než široké, špičaté, střední je 2x delší než široký, min. z 1/2 délky čepele, báze srdčitá až uťatá a řapíky jsou ochlupené, dlouhé 5 - 8cm. Plodenství je (1 -) 2 - 7mičetné, hlávky mají v průměru 2 - 3cm, nažky jsou dlouhé 0,7 - 1cm a chlupy mají délku cca 5mm.

PlatanusRacemosa.jpg
800 x 1200 px
590.6 kB PlatanusRacemosa2.jpg
800 x 1200 px
544.86 kB PlatanusRacemosa3.jpg
800 x 1200 px
517.85 kB PlatanusRacemosa4.jpg
800 x 1204 px
598.83 kB

Synonyma: P. californica, P. orientalis var. racemosa

Platanus rzedowskii

Pochází z východního Mexika.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus wrightii

Roste v podobě stromu na hranicích Mexika a USA. Dorůstá výška do 25m. Borka je hladká, světlá, později drsná a tmavá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou zubaté nebo laločnaté. Listy jsou tmavězelené, hluboce 3 - 7milaločné, dlouhé 9 - 25cm, široké 9 - 30cm, na spodní straně ochlupené, laloky kopinaté, celokrajné až řídce zubaté, delší než širší, špičaté a řapíky jsou zprvu ochlupené. Plodenství je (1 -) 2 - 4četné, hlávky mohou být stopkaté, v průměru mají do 2cm, nažky jsou dlouhé 5 - 8mm a bazální chlupy jsou dlouhé 3 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Platanus x hispanica (Platan javorolistý)

Je považován za křížence P. orentalis x P. occidentalis. Může se ovšem také jednat o potomka vymřelého P. aceroides. Dožívá se několika stovek let. Patří mezi opadavé rostliny. Dosahuje výšky 35 - 40 (i 50)m a šířky 25 - 35m v široce rozkladitém sloupovitém habitu. Kůra je složená z několika vrstev v barvě šedé, hnědé a béžové a postupem času dochází k odlupování zejména v sudých letech. V případě potřeby dokáže v suchém období i kůra plnit úlohu fotosyntézy. Tím se vytváří skvrnité zabarvení. Listy jsou široce vejčité, 3 - 5 (i 7)milaločné či -klané, široké 10 - 28cm, lesklé, laloky jsou 3úhlé, střední lalok je delší i širší, okraj je chobotnatě zubatý až celokrajný, báze zpravidla uťatá, klínovitá až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 10cm. Květy bývají 4četné, samčí mají kališní lístky vejčité, ochlupené, 1/2 délky korunních, korunní lístky podlouhlé, žluté a samičí červené Plodenství je kulovité, ježaté, má průměr 2,5 - 3,5cm, vyrůstá po (1 -) 2 (i 3)ks na 1 stopce, oříšky jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm a na konci jsou široce kuželovité s chmýrem o délce 2 - 5mm. Nevytváří plný stín, koruna je propustná. Existují vnitrodruhové taxony:

Má rád vápnité půdy se spodní vodou a slunná chráněná místa. Je odolný vůči znečištěnému vzduchu.

Množí se semeny sbíranými od listopadu před mrazy (pozor, nesmí být jalová, jak tomu obvykle v našich podmínkách bývá). Přes zimu je necháme při teplotě kolem 5°C a před jarem vmícháme do vlhkého písku, necháme 14 dní stratifikovat a pak lze vysévat pod 1cm vrstvu vlhkého rašelinopísčitého substrátu. Řízky se silnějším průměrem a s patkou se odbírají před silnějšími mrazy. Přes zimu se nechají ve vlhkém písku při teplotě kolem 5°C. Sázíme brzy na jaře do vlhkého substrátu.

PlatanusHispanica.jpg
1024 x 768 px
275.08 kB PlatanusHispanica2.jpg
645 x 642 px
149.97 kB PlatanusHispanica3.jpg
720 x 960 px
352.14 kB PlatanusHispanica4.jpg
1024 x 768 px
229.04 kB PlatanusHispanica5.jpg
1024 x 768 px
160.84 kB PlatanusHispanica6.jpg
720 x 960 px
435.49 kB PlatanusHispanica7.jpg
1024 x 768 px
95.69 kB PlatanusHispanicaSuttneri.jpg
1127 x 845 px
195.71 kB PlatanusHispanicaSuttneri2.jpg
1127 x 845 px
163.98 kB PlatanusHispanicaSuttneri3.jpg
681 x 908 px
497.95 kB

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: P. hybrida, P. x acerifolia


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021